Deloitte

Statsbudsjett 2020: - Skattefunn-ordningen blir mindre attraktiv

Del

Forslagene regjeringen la frem 7. oktober, er ment å forenkle ordningen og bidra til å redusere misbruk av Skattefunn-ordningen. Deloitte-advokater mener imidlertid disse forenklingene gjør ordningen mindre attraktiv.

Mette Lundal, advokatfullmektig og Skattefunn-ansvarlig i Deloitte Advokatfirma AS
Mette Lundal, advokatfullmektig og Skattefunn-ansvarlig i Deloitte Advokatfirma AS

Regjeringen foreslår innføring av én felles fradragsprosent på 19 prosent for SMBer og store bedrifter, det maksimale fradragsgrunnlaget reduseres fra 50 millioner per skattepliktig til 25 millioner per skattepliktig - en økning i maksimal timesats fra 600 kr/timen til 700 kr/timen - og det foreslås at tilsvarende maksimale timesats innføres ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående, forteller Mette Lundal, Skattefunn-ansvarlig i Deloitte Advokatfirma.

- Fint at timesatsen økes, men det går på bekostning av andre anbefalinger

- Det er fint at timesatsen øker fra 600 kr/timen til 700 kr/timen, det er i tråd med det Deloitte uttalte i vårt høringssvar, men det kommer på bekostning av andre anbefalinger. Totalt sett mener vi at Skattefunn-ordningen blir mindre attraktiv med de endringene som ble lagt frem i dag, sier Lundal. 

For å redusere misbruk av Skattefunn-ordningen, foreslår departementet å innføre en geografisk begrensning av FoU-kostnadene slik at kun kostnader ved kjøp av FoU-tjenester fra foretak innenfor EØS eller land Norge har inngått skatteavtale med skal kunne inngå i fradragsgrunnlaget.

Videre foreslås det å innføre et lovfestet krav til at timelister skal signeres samt at prosjektregnskap fra nærstående skal fremlegges.

- Helhetlig må forslagene antas å gjøre ordningen mindre attraktiv fra et bedriftsperspektiv da fordelene ved ordningen blir redusert mens kravene til dokumentasjon øker hvilket er ventet å medføre en administrativ byrde for selskapene, forklarer Lundal. 

Andre nyheter

Trenger ikke ta hensyn til hard Brexit ut året

Det har vært stor usikkerhet rundt Brexit, men nå har Finansdepartementet varslet at det vurderes å innføre en ensidig overgangsperiode ut 2019 for å sikre at nær alle skatteregler med EØS-kriterier får tilsvarende anvendelse overfor Storbritannia ut året. Dette sikrer at samme regler gjelder for hele inntektsåret, også for den korte perioden av inntektsåret 2019 hvor Storbritannia er et tredjeland.  

Kildeskatt på renter og royalties

Finansdepartementet varslet allerede i fjor om at regler om kildeskatt på renter og royalties ville komme på høring i 2018. Dette har blitt utsatt. Det fremgår nå av Statsbudsjettet at departementet vil sende ut lovforslagene på høring senere i år, med sikte på å fremme lovforslag i 2020.   

 

Få tilsendt Deloittes gjennomgang av statsbudsjettet 

Deloittes skatteeksperter publiserer årets store gjennomgang av statsbudsjettet og konsekvenser for skatteretten i løpet av dagen. Meld deg på Deloittes nyhetsbrev for å få det tilsendt: http://info.deloitte.no/nyheter 

Vi avholder seminar ved flere Deloitte-kontorer i dagene som kommer. 

Mette Lundal 
Advokatfullmektig og Skattefunn-ansvarlig
Deloitte Advokatfirma AS
mlundal@deloitte.no
+47 928 15 405

Wensing Li
Senioradvokat
Deloitte Advokatfirma AS
wensli@deloitte.no
+47 458 88 150


Daniel Herde
Partner og advokat
Deloitte Advokatfirma AS
dherde@deloitte.no 
+47 482 21 973

Nøkkelord

Bilder

Mette Lundal, advokatfullmektig og Skattefunn-ansvarlig i Deloitte Advokatfirma AS
Mette Lundal, advokatfullmektig og Skattefunn-ansvarlig i Deloitte Advokatfirma AS
Last ned bilde
Mette Lundal, advokatfullmektig
Mette Lundal, advokatfullmektig
Last ned bilde
Wensing Li, senioradvokat
Wensing Li, senioradvokat
Last ned bilde
Daniel Herde, partner og advokat
Daniel Herde, partner og advokat
Last ned bilde

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 22 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom