Arkivverket

Statsarkivet i Stavanger 50 år

Del

Statsarkivet i Stavanger er 50 år og inviterer til jubileumsarrangement onsdag 16. september på Arkivenes Hus på Ullandhaug.

Program:

Åpning ved riksarkivar Inga Bolstad.

Faglig del:

Regionalt initiativ og iherdig innsats fra fylkets politikere, embetsverk og historikermiljø var avgjørende for etableringen i 1970. Statsarkivet har siden vært en drivkraft for å samle inn og gjøre tilgjengelig kildemateriale fra Rogaland. Institusjonen har dessuten initiert og hatt avgjørende betydning for nasjonale arkivtiltak. Den interkommunale arkivordningen, privatarkiv- og fotosatsing samt Norsk olje- og gassarkiv hører til blant disse. Statsarkivet i Stavanger er en del av Arkivverket. Digitaliseringen av samfunnet har hatt store konsekvenser for vår etat. Arkiv skapes digitalt, brukerne etterspør kilder på nett. Dette stiller nye krav til kompetanse og arbeidsorganisering. Vil det fortsatt være behov for en regional statlig tilstedeværelse? Og, i så fall, hva bør vår rolle være og hvilke tjenester skal statsarkivet yte? 

 Innlegg:

  • Morten Andreassen, tidl. masterstudent samfunnssikkerhet ved UiS
  • Lars Helle, redaktør Stavanger Aftenblad
  • Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger
  • Bård Mæland, rektor VID vitenskapelige høgskole  
  • Lisabeth Risa, tidl. førstearkivar ved Statsarkivet i Stavanger
  • Torkel Thime, førstearkivar Arkivverket  
  • Tora Aasland, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen
  • Cecilie Aarøe, historiestudent ved UiS

Hilsninger:

Tone M. Haugen (styreleder Interkommunalt arkiv i Rogaland), Finn Krogh (Norsk oljemuseum), Arnvid Lillehammer (arkivbruker), Birger Lindanger (Rogaland historielag), Hans Eyvind Næss (tidligere statsarkivar), Mentz von Erpecom Vikse (Stavanger byarkiv).

Enkel bevertning!

Pressen er velkommen til å delta. Påmelding må da skje til statsarkivar Anne Aune på mob. 481 76 858.

Tid og sted: Onsdag 16. september kl. 14-17 Arkivenes hus, Richard Johnsens gate 12, 4021 Stavanger.

Vi følger FHIs smittevernanbefalinger og tar forbehold om endringer i disse

Kontakter

Bilder

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg saker fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom