Statnett

Statnett reduserer nettleien i 2021

Del

Statnetts styre har vedtatt neste års tariffsatser. Statnett reduserer sin andel av nettleien for 2021 med 24% sammenlignet med i år. Reduksjonen ble varslet i sommer, med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen mange har som følge av korona-pandemien.

 Den nasjonale dugnaden fortsetter, og det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i. Derfor er vi glade for at alle forbrukskunder får redusert tariff i 2021. Det kommer både industri, næringsliv og vanlige husholdninger til gode, sier konserndirektør Knut Hundhammer i Statnett. 

Statnetts styre vedtok endringen etter at NVEs reguleringsmyndighet for energi (RME) godkjente at Statnett kan redusere tariffsatsen særskilt for 2021. 

RMEs vedtak innebærer at Statnett får dispensasjon til å hente inn mindre i nettleie neste år enn den tillatte inntekten som er fastsatt av myndighetene. Inntektsreduksjonen vil bli hentet inn over fireårsperioden 2022-2025. Dermed unngås for store svingninger i tariffene og dette gir bedre forutsigbarhet for kundenes tariffkostnader. 
Statnett har også varslet myndighetene om at selskapets inntekter fra handel mellom prisområder og til andre land (flaskehalsinntektene) er forventet å bli høyere enn det selskapet har lagt til grunn i tidligere prognoser. Nye prognoser tilsier at denne situasjonen vil vedvare en stund fremover, og dette er forventet å begrense tariffen de nærmeste årene 

— Vi har gjennomført drøftinger med våre kunder før vi søkte myndighetene om dispensasjon. Vi mener vi har fått til en god avveining av ulike hensyn i denne saken. Kostnadene knyttet til drift og utvikling av strømnettet blir hovedsakelig hentet inn gjennom nettleie. Ved å redusere nettleien for neste år unngår vi at noen kunder rammes hardt økonomisk midt i en vanskelig situasjon, slår Hundhammer fast.  

Nye tariffsatser for transmisjonsnettet gjeldende for 2021 blir: Hvis du vil se dette innholdet fra www.statnett.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom