Statnett

Statnett halverte antall skader på ett år

Del

Antall fraværsskader for Statnett og underleverandører har gått kraftig ned. Tallet på skader hittil i år er 17 mot 34 i samme periode i fjor. – Vi er fornøyd med at vårt systematiske HMS-arbeid gir resultater, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Statnett har økt investeringstakten betydelig i løpet av få år. I en periode hvor utbyggingstakten øker har skadefrekvensen blitt kraftig redusert. På Statnetts årlige høstkonferanse i dag kunne konsernsjef Auke Lont legge frem tall som viser at skadefrekvensen er halvert. Denne frekvensen er antall skader per million arbeidstimer. 

- Dette viser at våre tiltak for å redusere uønskede HMS-hendelser har hatt en positiv effekt, og vi ser at det å jobbe aktivt med leverandørmarkedet er viktig. Vi er ikke i mål, men vi har god tro på at vi skal klare det, sier Lont, som på fjorårets høstkonferanse lanserte at Statnetts fraværsskadefrekvens skulle ned på oljebransjens nivå. 

For å få ned tallene har Statnett jobbet systematisk for å øke kompetansen, deriblant arrangert kurs i førstehjelp, elektrisk spenning og basis HMS for alle i Statnett. I tillegg er det blitt holdt kurs om byggherrerollen, anhukerkurs for de som jobber med helikopter og stilaskurs for de som jobber i høyden. 

- Vi har satt HMS i et mye større perspektiv enn før ved at vi har integrert det bedre i tidligfasevurderinger og prosjektdesign, bedre kvalifiseringsgrunnlag når vi velger leverandører og tettere oppfølging, sier Lont.

God og balansert fremdrift i prosjektene

Det høye aktivitetsnivået i Statnett skyldes blant annet at det i løpet av det siste året er ferdigstilt flere viktige prosjekter som Sima-Samnanger, Ytre Oslofjord, Varangerbotn-Skogfoss. I tillegg er transformatorkapasiteten økt i flere transformatorstasjoner. 

- Innen utgangen av året vil vi idriftsette ytterligere fire store prosjekter; Østre korridor, ny mellomlandsforbindelse til Danmark, ny fasekompensator i Feda og LARM-prosjektet som leverer nytt dataverktøy til Landssentralen. Fremdriften er god i de aller fleste av våre prosjekter og vi har kontroll på kostnadene, sier Lont. 

For å ivareta økende utbyggingsbehov, har investeringsnivået i Statnett vært voksende over noen år, og vil øke ytterligere i årene som kommer. I årene mot 2020 ser Statnett en markant økning i investeringsomfanget. Dette er et bilde som gjelder hele kraftbransjen, innen både nett og produksjon. 

- Vi ser et behov for et jevnere investeringsnivå fordi et bratt kapasitetsøkning medfører risiko for økte enhetskostnader og økt gjennomføringsrisiko, sier Lont. 

Smartere drift av kraftsystemet

Driften av sentralnettet i 2014 har vært krevende, men likevel har Statnett en leveringspålitelighet på 99,98 prosent. Dette til tross for at Statnett har hatt 7000 planlagte utkoblinger i sentralnettet, fem ganger mer lynaktivitet enn normalt og en veldig varm sommer, noe som utfordrer systemdriften. 

– Vi har kontroll, men vi må utvikle kraftsystemet videre for å møte fremtidens behov ved blant annet å legge til rette for bedre og nye markeder og vi må gjøre det smartere. Vi tilbyr nå som første i Europa en ny markedsløsning, hvor Statnett reserverer kapasitet i nettet til automatiske reserver for handel over landegrenser slik at man hurtig kan gjenopprette balansen i kraftsystemet.

- Kraftsystemet som vi kjenner det er i en rivende utvikling. Ny teknologi, nye forbruksmønstre og vaner og kravene til et klimavennlig energisystem gjør at det norske og europeiske kraftsystemet er i rask endring. Statnett bygger nå neste generasjon sentralnett for å ivareta fremtidens energibehov og produksjon. I utviklingen mot fremtidens kraftsystem er det også store behov for å videreutvikling, ikke bare innen teknologi, men også innen markedsutvikling, etablering av IKT-standarder, regelutvikling og en tydelig systemoperatør som dirigerer trafikken i denne teknologiske rushtiden. Statnett ønsker å være en drivkraft i denne utviklingen, både som ekspert og koordinator, understreker Lont.

Statnetts strategi 2015-2018

I takt med endringene av kraftsystemet så må Statnett også endre seg. 

-  I 2018 vil Statnett se annerledes ut enn hva vi gjør i dag. Vi vil ha et sterkere sentralnett og nye drifts- og markedsløsninger som er tilpasset forbrukssiden. Vi vil være en ledende TSO innen HMS og mer effektive enn i 2013. Og vi skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vårt mål er å fortsette å tilpasse organisasjonen for et sikkert, effektivt og attraktivt Statnett, avslutter Lont. 

Kontakter

Kontaktperson: kommunikasjonssjef Nina Yong Kviberg, mob. 990 37 330.

Bilder

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Følg saker fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom