GIEK – Garantiinstituttet for eksportkredittGIEK – Garantiinstituttet for eksportkredittGIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Statlig eksportfinansiering holder seminar i Arendal

Del

Er du erfaren eksportør, bedrift i omstilling eller helt fersk på det internasjonale markedet? Eksportfinansiering kan hjelpe din bedrift å vinne kontrakter i utlandet! Seminaret arrangeres av GIEK, Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge, i samarbeid med Sparebanken Sør, GCE Node, Arendal Næringsforening og Grimstad Næringsforening.

Mange norske eksportbedrifter møter i dag omstillingsutfordringer. Flere må ut og finne nye kunder og markeder. Da kan attraktiv eksportfinansiering være et viktig salgsargument for å få sikret nye kontrakter. Staten skal støtte opp under norsk eksportindustri, og GIEK og Eksportkreditt Norge har derfor satt i gang tiltak for å imøtekomme behovene til mindre og mellomstore bedrifter som skal eller har etablert seg i internasjonale markeder. Tilbudet er også relevant for større selskaper som tegner mindre kontrakter.

Hvis din bedrift har kunder i utlandet, eller har planer om å selge til internasjonale markeder, bør du få med deg dette frokostmøtet.  Her presenterer vi nye finansieringsløsninger som kan være aktuelle for akkurat din bedrift. Vi møter også et selskap som forteller om sine erfaringer med statlig eksportfinansiering.

8:00-8:30          Frokost

8:30-8:45          Åpning ved Regionbanksjef i Sparebanken Sør, Asbjørn Udjus.

8:45-9.15          Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter ved SVP –  Offshore Oil & Gas i Eksportkreditt Norge, Anna Musiej Aanensen, og SVP - Renewable Energy i GIEK, Ute Fosså

9:15-9:45          Eksportkreditt/GIEK som viktig støttespiller for rask vekst ved COO, Andre Holthe fra Safelink AS.

9:45-10:00        Finansiering til kommersialisering gjennom EU og hjelp til internasjonal vekst for norske bedrifter ved Seniorrådgiver Mathias Aguirre Havgar fra Innovasjon Norge.

10:10-10:15      Tiltak for diversifisering og økt konkurransekraft ved Prosjektleder Ann Marchioro i GCE Node.

Adresse:           Kirkebakken (Sparebanken Sør) i Arendal .

Dato:                 4. november 2015

Tid:                    08:00-10:15

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.giek.no
Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) er en del av det norske virkemiddelapparatet for eksportfremme sammen med Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og GIEK Kredittforsikring. GIEK er en forvaltningsbedrift underlagt Stortinget og Regjeringen v/ Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Følg saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Maritime leverandører satser på cruise-industrien og vil investere for videre vekst, ifølge ny undersøkelse4.11.2019 10:00:00 CETPressemelding

Norske maritime leverandører ønsker å styrke sin posisjon overfor verft i inn- og utland. De har i dag flere cruiseverft som kunder, de er aktive internasjonalt og planlegger å investere i egne bedrifter for videre vekst. Dette viser en ny rapport utarbeidet av statlige Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og bransjeorganisasjonen Norwegian Maritime Exporters (NME). Imidlertid er de fleste av bedriftene små i internasjonal målestokk. GIEK og NME mener at et tettere samarbeid mellom bedrifter, bankene og virkemiddelapparatet kan utløse vekst og mer eksport fra næringen. Fakta fra undersøkelsen Ni av ti bedrifter mener at cruise-markedet er strategisk viktig Tre av fire bedrifter leverer til cruiseskip bygd ved norske verft Over halvparten planlegger større investeringer i egen bedrift for å vokse i eksportmarkedet Flest små kontrakter - foreløpig De fleste leverandører hadde en omsetning fra cruise-markedet på under 10 millioner kroner. - I internasjonal målestokk er de fleste n

Maritime suppliers are pushing into the cruise industry, planning to invest for further growth according to a new survey4.11.2019 10:00:00 CETPress release

Norwegian maritime suppliers are looking to strengthen their position among shipyards in Norway and abroad. The suppliers have several cruise yards as clients, they operate internationally, and they plan to invest for future growth, according to a new report presented today by The Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK) and the Norwegian Maritime Exporters (NME) trade organisation. Most of the Norwegian companies are relatively small on an international scale. GIEK and NME believe that a closer collaboration between companies, banks and export credit agencies could lead to additional growth and export in the sector. Survey facts The cruise industry is perceived to be of strategic importance to nine out of ten companies Three out of four companies supply cruise ships being built at Norwegian yards More than half of the companies are planning significant investments to grow in the export market Aiming to grow Most suppliers had a revenue from the cruise industry below NOK 10 mill

Petrobras skal handle for 4,3 milliarder kroner hos den norske leverandørindustrien5.7.2019 09:01:39 CESTPressemelding

Brasils oljeselskap Petrobras fikk i juni garantier fra GIEK på til sammen 500 millioner amerikanske dollar for å finansiere kjøp av tjenester fra norske offshorerederier i Brasil. Garantiene utgjør halvparten av en kredittramme på 1 milliard dollar (8,5 milliarder kroner) som ble innvilget av GIEK i fjor basert på potensiell norsk eksport frem desember 2020. Den resterende halvparten på rundt 4,3 milliarder kroner kan fortsatt benyttes til ny eksport fra norske leverandører.