Statens vegvesen

Statens vegvesen varsler søksmål mot Tecsidel

Del

Statens vegvesen har sendt varsel om søksmål til Tecsidel etter bompengeforsinkelsene i Ryfast-sambandet. Vegvesenet krever det spanske selskapet for 3,8 millioner kroner.

13. august 2020 hevet Statens vegvesen kontrakten med spanske Tecsidel som leverandør av systemet for bompengeinnkreving i Ryfast. Bakgrunn for hevingen var den vesentlige forsinkelsen fra leverandørens side. I etterkant har Vegvesenet rettet et krav på i alt 3,88 millioner kroner mot Tecsidel. Kravet dekker tilbakebetaling av godtgjørelse, dagbøter, merkostnader i forbindelse med ny anskaffelse, utgifter til juridisk bistand og renter. Betalingsfrist var 15.1.2021.

Beløpet er ikke betalt, og Statens vegvesen har derfor sendt Tecsidel, ved deres advokat, et varsel om søksmål, med sikte på å inndrive kravet.

Tecsidel har fått en frist på to uker til å ta stilling til kravet og til grunnlaget for det, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Bjørn Roar Eriksen.

- Vårt krav mot Tecsidel er på 3,88 millioner kroner, og vi forbereder nå rettslige skritt for å inndrive pengene. Det første skrittet er å sende motparten et søksmålsvarsel.

- Statens vegvesen er pålagt å forvalte de ressursene vi har til rådighet, på en best mulig måte. Når Tecsidel ikke leverer det de er forpliktet til gjennom kontrakten med oss, så skal vi heller ikke betale. Det at vi forfølger vårt krav mot Tecsidel rettslig, underbygger at vi mener vi hadde god grunn til å heve kontrakten med dem i august i fjor, sier Eriksen.

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder Bjørn Roar Eriksen, Statens vegvesen, tlf. 995 51 946.

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom