Statens vegvesen

Statens vegvesen utbedrer E39 Paradisstranden

Del
Statens vegvegen utbedrer natursteinsmur på E39 Paradisstranden. Dette er konsekvensene for trafikken.
Statens vegvesen jobber på E39 Paradisstranden i 5-6 uker fremover.
Statens vegvesen jobber på E39 Paradisstranden i 5-6 uker fremover.

– Vi skal fjerne deler av eksisterende natursteinsmur som buler ut, masseutskifte og sette opp ny mur, sier byggeleder Bente Bjotveit i Statens vegvesen.

Anbefaler omkjøring

Arbeidet starter i dag, og skal pågå i fem-seks uker. Arbeidet utføres primært på dag mellom klokken 07.00 – 22.00, men arbeidets kompleksitet gjør at også nattarbeid kan bli aktuelt.

Trafikksikkerhet er viktig også for de som arbeider på vegen, og vi må derfor innsnevre vegen til ett kjørefelt mens vår entreprenør gjør jobben.

Statens vegvesen skilter omkjøring, og anbefaler rv. 580 Flyplassveien eller fv .557 Knappetunnelen som alternative fremkomstveger.

– Vi gjør det for trafikantene

Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeid kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å minne om at vi gjør det nettopp for dem, for at vegen skal være trygg og fremkommelig også i morgen, legger Bjotveit til.

– Drift å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Vi inspiserer våre vegobjekter slik at vi til enhver tid har oversikt over tilstanden, noe som gjør at vi kan gjøre rett tiltak til rett tid. En mur som buler ut, kan utgjøre en fare for trafikantene, og vi må derfor gjøre dette arbeidet – med de konsekvensene det har undervegs. Vi vil igjen understreke at vi har forståelse for at vegarbeid kan oppleves krevende for trafikantene, spesielt på en høytrafikkert strekning som dette.

Paradisstranden har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 38.972. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er ni prosent, eller 3507, lange kjøretøy (tungtrafikk).

Stenger gang- og sykkelveg

Arbeidet får konsekvens også for myke trafikanter.

Gang- og sykkelvegen blir stengt i perioden arbeidet pågår. Vi anbefaler Allebakken og Ny-Paradis som alternativ rute.

– Gang- og sykkelvegen vi må stenge på grunn av sikkerhet under arbeidene, er mye brukt, og vi beklager de midlertidige ulempene også for de myke trafikantene, avslutter Bjotveit.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen jobber på E39 Paradisstranden i 5-6 uker fremover.
Statens vegvesen jobber på E39 Paradisstranden i 5-6 uker fremover.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom