Statens vegvesen

Statens vegvesen tilbakefører strekningen E6 Nøstvettunnelen – Oslo bygrense slik den var før etablering av kollektivfelt

Del

Våren 2016 ble det etablert et midlertidig kollektivfelt knyttet til rehabiliteringen av Brynstunnelen i Oslo, da det bl.a. ble satt opp egne bussruter på denne strekningen inn mot Oslo. I dag er det ingen bussruter som trafikkerer strekningen, behovet for kollektivfelt er ikke lenger til stede og strekningen blir nå tilbakeført til slik den opprinnelig var.

Kartutsnittet viser den aktuelle strekningen hvor veien blir tilbakeført slik den var før det midlertidige kollektivfeltet ble etablert. Illustrasjon: Jon Opseth
Kartutsnittet viser den aktuelle strekningen hvor veien blir tilbakeført slik den var før det midlertidige kollektivfeltet ble etablert. Illustrasjon: Jon Opseth

Tilbakeføring av krabbefeltet gir bedre trafikksikkerhet og framkommelighet

Da kollektivfeltet ble opprettet ble deler av krabbefeltet etter utgangen av Nøstvettunnelen tatt i bruk, og tyngre kjøretøy fikk dermed en mye kortere strekning å flette inn i midtfeltet da de kom ut av tunnelen. Dette har ført til en del uheldige og potensielt trafikkfarlige situasjoner.

- Vi ser også at en del tunge kjøretøy ikke har brukt krabbefeltet i tunnelen for å slippe skifte av kjørefelt, men heller lagt seg i midtfeltet. Det har ført til at vi har fått et økt antall forbikjøringer med tilhørende mulige uheldige sitasjoner. En tilbakeføring av krabbefeltet vil gi bådre bedre sikkerhet og framkommelighet for trafikanten, sier senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen.

Fartsgrensen endres

På den nordligste delen av strekningen har vi bruk veiskulderen samt smalnet inn venstre kjørefelt for å få plass til kollektivfeltfeltet. Som en følge av dette ble fartsgrensen satt ned fra 90 km/t til 80 km/t.

- Vi får nå to kjørefelt med full bredde både på kjørefelt og vegskulder mellom Assurtjernkrysset og Oslo bygrense, samt tre ordinære kjørefelt mellom Nøstvettunnelen og Assurtjernkrysset. Fartsgrensen på strekningen endres tilbake til 90 km/t slik den var før etableringen av kollektivfeltet, sier Tor Eriksen.

Oppstart av vegarbeidet

Statens vegvesen vil nå tilbakeføre veien slik den var før det midlertidige kollektivfeltet ble etablert.

Arbeidene med å få dette på plass vil foregå nattestid med oppstart natt til 29. juni og fortsette påfølgende netter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kartutsnittet viser den aktuelle strekningen hvor veien blir tilbakeført slik den var før det midlertidige kollektivfeltet ble etablert. Illustrasjon: Jon Opseth
Kartutsnittet viser den aktuelle strekningen hvor veien blir tilbakeført slik den var før det midlertidige kollektivfeltet ble etablert. Illustrasjon: Jon Opseth
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom