Statens vegvesen

Statens vegvesen oppgraderer holdeplasser langs Ring 3

Del

Fem bussholdeplasser på Ring 3 i Oslo skal gjennomgå en høystandard oppgradering. Det skal også Mortensrudkrysset holdeplass ved E6. De «nye» holdeplassene skal stå ferdig i månedsskiftet juni-juli.

Bussholdeplassen ved Lillo Terrasse er  én av fem holdeplasser langs Ring 3 som skal oppgraderes. Her er arbeidet i gang. (Foto: Amir Hasic, Statens vegvesen)
Bussholdeplassen ved Lillo Terrasse er én av fem holdeplasser langs Ring 3 som skal oppgraderes. Her er arbeidet i gang. (Foto: Amir Hasic, Statens vegvesen)

De fem holdeplassene som skal oppgraderes langs Ring 3 i Oslo er Lillo Terrasse, Nydalen, Husebyveien og Montebello øst og vest. Mortensrudkrysset holdeplass langs E6 skal også gjennomgå en forandring.

Økt trafikksikkerhet og enklere reisehverdag

Oppgraderingen av holdeplassene skal øke trafikksikkerheten for både bussjåfører, reisende og bilister på Ring 3. Det skal bli enklere for bussjåførene å betjene holdeplassene, de reisende skal få et sikrere og bedre tilbud som gjør reisen enklere, og trafikkflyten på Ring 3 skal generelt bli bedre.

– Dagens holdeplasser har for kort inn- og utkjøringslengde for bussene, og noen steder må bussene bryte sperrelinjen i kjørebanen for å betjene holdeplassene. Dette skaper farlige situasjoner for den øvrige trafikken på Ring 3. Det er heller ikke plass til to busser på holdeplassene med dagens løsning, sier byggeleder Amir Hasic i Statens vegvesen.

Oppgradering til høy standard

De seks bussholdeplassene som nå skal oppgraderes, blir forlenget slik at to busser kan stoppe der samtidig. Holdeplassene får universell utforming og blir dermed tilrettelagt for alle brukergrupper. Det blir montert bedre belysning og nye leskur med skjermer med sanntidsinformasjon. Ved alle holdeplassene blir det bygd sykkelparkering.

Det er Østlandske Vei og Betong AS som oppgraderer holdeplassene på oppdrag for Statens vegvesen. 

Anleggsarbeider fra april til juli

Oppgraderingsarbeidet pågår i perioden 3. april til 30. juni. Først ut er holdeplassen ved Lillo Terrasse, der arbeidet allerede er i gang, deretter blir de andre holdeplassene tatt i tur og orden utover våren og forsommeren.

Holdeplassene blir stengt i oppgraderingsperioden. De reisende må da benytte seg av andre, nærliggende holdeplasser. Ruter vil gi de reisende beskjed når den enkelte holdeplassen blir stengt. De reisende oppfordres også til å følge med på nettsiden til Ruter.

Liten påvirkning på trafikken

Det meste av oppgraderingsarbeidet blir utført på dagtid. Dette vil likevel ikke påvirke trafikken på Ring 3 nevneverdig. 

- I noen få tilfeller må vi sperre av ett kjørefelt for å få jobben gjort, men da gjør vi det om natta når trafikken på Ring 3 er lav, forklarer Amir Hasic. 

Han sier at nattarbeidet kan oppleves som støyende for de som bor tettest ved. Statens vegvesen vil sende ut sms-varsel til de berørte i forkant av nattarbeidene.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Bussholdeplassen ved Lillo Terrasse er  én av fem holdeplasser langs Ring 3 som skal oppgraderes. Her er arbeidet i gang. (Foto: Amir Hasic, Statens vegvesen)
Bussholdeplassen ved Lillo Terrasse er én av fem holdeplasser langs Ring 3 som skal oppgraderes. Her er arbeidet i gang. (Foto: Amir Hasic, Statens vegvesen)
Last ned bilde
Nydalen bussholdeplass langs Ring 3 er én av fem holdeplasser som Statens vegvesen oppgraderer for å gi bussene bedre plass og de reisende et sikrere og bedre tilbud. (Foto: Amir Hasic, Statens vegvesen)
Nydalen bussholdeplass langs Ring 3 er én av fem holdeplasser som Statens vegvesen oppgraderer for å gi bussene bedre plass og de reisende et sikrere og bedre tilbud. (Foto: Amir Hasic, Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom