Statens vegvesen

Statens vegvesen «myker opp» miljøfartsgrensen

Del

Fra 15. februar gjennomfører Statens vegvesen et prøveprosjekt med variabel fartsgrense på to av strekningene som er regulert med miljøfartsgrense 60 km/t i vintersesongen. Sammenliknet med hva trafikantene har vært vant til tidligere i vinter, vil variabel miljøfartsgrense innebære at farten settes opp fra 60 km/t til ordinær fartsgrense på de aktuelle prøvestrekningene i perioder med lav luftforurensing.

Strekningene som inngår i prøveprosjektet, vil bli varslet med dette skiltet ved starten av strekningen.
Strekningene som inngår i prøveprosjektet, vil bli varslet med dette skiltet ved starten av strekningen.

De to strekningene dette gjelder er

• Ring 3 Ullevål – Granfosstunnelen (ordinær fartsgrense 70 km/t)
• E18 Hjortnes – Lysaker (ordinær fartsgrense 80 km/t)

Øvrige strekninger som har fast miljøfartsgrense (Ring 3 Tåsen-Ryen, rv. 4 og rv. 163) vil fortsatt ha fast nedsatt fart 60 km/t.


Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen se på muligheten for å i større grad benytte nedsatt fart kun i perioder hvor det er forventet høye konsentrasjoner av svevestøv. Hensikten med prøveprosjektet er å få et grunnlag for å vurdere om mer målrettet bruk av nedsatt fart på bakgrunn av miljøhensyn, kan være hensiktsmessig.


- Vi ønsker å høste erfaringer med en mer målrettet styring av fartsgrense basert på forurensningsnivå for å se om det kan være aktuelt å benytte variable fartsgrenser mer aktivt, sier senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen.

Fartsgrensen settes på bakgrunn av forventet forurensingsnivå

På de aktuelle strekningene vil fartsgrensen i prøveperioden settes på bakgrunn av forventet forurensingsnivå. Hvorvidt strekningene vil ha miljøfartsgrense 60 km/t eller ordinær fartsgrense de ulike dagene i prøveperioden avhenger av graden av forurenset luft. Eventuelle endringer av fartsgrensen vil skje før kl. 06.00 på morgenen.

Prøveperioden vil vare frem til den 11. april og avsluttes samtidig som den faste miljøfartsgrensen på de øvrige strekningene oppheves.

På Luftkvalitet i Norge finner du informasjon om luftkvaliteten i Oslo akkurat nå.
Mer informasjon om miljøfartsgrensen i Oslo.

Nøkkelord

Kontakter

Tor Eriksen, senioringeniør Statens vegvesen. Tlf. 901 22 748

Bilder

Strekningene som inngår i prøveprosjektet, vil bli varslet med dette skiltet ved starten av strekningen.
Strekningene som inngår i prøveprosjektet, vil bli varslet med dette skiltet ved starten av strekningen.
Last ned bilde
Øvrige strekninger med fast miljøfartsgrense vil være som før og varsles som tidligere med dette skiltet.
Øvrige strekninger med fast miljøfartsgrense vil være som før og varsles som tidligere med dette skiltet.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er Sørlandets mest trafikkerte knutepunkt2.3.2021 18:25:47 CETKronikk

Dagens vegsystem på Gartnerløkka lider av følgefeil fra de tidligste tider. Mange kaller området en «gordisk knute» som fører til køer og forsinkelser. Vegsystemet er sårbart i en beredskapssituasjon og passer dårlig i en by. Det har også dårlige forhold for gående og syklende. Ikke er det miljøvennlig, ei heller samfunnsøkonomisk. For hvert år med økende trafikk blir dagens vegsystem dårligere og dårligere. Derfor må Gartnerløkka - Kolsdalen bygges nå. Uavhengig av Ytre ringveg Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er planlagt og regulert parallelt med tilgrensede arealer og aktiviteter som ferjehavn, jernbanestasjon, bussterminal, byutvikling på arealer til Bane NOR (Quadrum), ny Havnegate og Vestre Strandgate som sentral kollektivgate. Statens vegvesen har planlagt både prosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen og prosjektet Ytre ringveg rundt Kristiansand. Nye Veier AS har fått oppdraget med å regulere og bygge Ytre ringveg. Den er et landevegsprosjekt med stor andel tunnel, mens G

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom