Statens vegvesen

Statens vegvesen mistenker juks med EU-kontrollene på 80 kjøretøy fra samme verksted.

Del
Alle de 80 kjøretøyene kan spores tilbake til en tidligere ansatt ved et bilverksted i Innlandet.
Alle bilverksted skal være godkjent av Statens vegvesen. Du kan også finne godkjente verksted på vegvesen.no
Alle bilverksted skal være godkjent av Statens vegvesen. Du kan også finne godkjente verksted på vegvesen.no

– Det er meldt inn godkjent EU-kontroll for de aktuelle kjøretøyene i våre systemer. En nærmere sjekk hos bilverkstedet viser ingen spor av at de aktuelle kjøretøyene faktisk har blitt kontrollert. Derfor har vi nå sendt ut brev til bileierne om at bilene snarest må inn til EU-kontroll. Hvis EU-kontrollen ikke blir gjennomført, vil kjøretøyet få avskiltingsbegjæring og vil være ulovlig å bruke, sier Gro Bakkerud i Statens vegvesen.

Statens vegvesen fører tilsyn med bilverkstedene

Bilverksteder som utfører EU-kontroll har en egen godkjenning fra Statens vegvesen for å utføre denne oppgaven for myndighetene. Bilverkstedene skal ha rutiner for å unngå at uriktige kontroller blir meldt inn i Statens vegvesens systemer.

– Vi vet ikke konkret hva som har skjedd i denne saken, og det er derfor ikke avklart hvilke konsekvenser dette vil få. I første omgang er det viktigste å få de aktuelle kjøretøyene inn til EU-kontroll for å unngå trafikkfarlige biler på veien, sier Bakkerud. Statens vegvesens tilsyn med verkstedene skal også bidra til økt konkurranseevne og like vilkår i verkstedbransjen.

Noen av kjøretøyene har fått ny eier

22 av kjøretøyene har fått ny eier etter den uriktige EU-kontrollen.
– Hvis kjøper ønsker å stille selger til ansvar for manglende EU-kontroll, så er dette et  privatrettslig forhold mellom dem, sier Bakkerud.

EU kontroll viktig for sikkerhet og miljø

Alle biler eldre enn 4 år må inn til EU-kontroll annethvert år. EU-kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel der blant annet bilens lys, bremser og sikkerhetsbelter kontrolleres, og en miljødel der bilens støy, avgasser og eventuelle oljelekkasjer kontrolleres.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Trafikant og kjøretøy(Besvares mellom kl. 08 - 15.30)

* Føreropplæring
* Førerkort
* Kjøretøy
* Utekontroll
* Trafikkstasjoner
* Tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere

Tel:940 10 401pressetk@vegvesen.no

Bilder

Alle bilverksted skal være godkjent av Statens vegvesen. Du kan også finne godkjente verksted på vegvesen.no
Alle bilverksted skal være godkjent av Statens vegvesen. Du kan også finne godkjente verksted på vegvesen.no
Last ned bilde
Gro Bakkerud, seksjonssjef tilsyn
Gro Bakkerud, seksjonssjef tilsyn
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.