Statens vegvesen

Statens vegvesen lytter til ferjenæringen

Del

Statens vegvesen lytter til ferjenæringen når fremdriftsplanen for anskaffelse av hydrogenferja mellom Bodø og Lofoten lyses ut. Det blir fortsatt 85 prosent hydrogen, men det blir mer tid til forberedelser og mindre overgangsløsninger.

M/S Bodø ved kai i Bodø. Ferja skal, sammen M/F Landegode og M/F Værøy, avløses av verdens første storskala hydrogenferjer. (Foto: Lars Olve Hesjedal)
M/S Bodø ved kai i Bodø. Ferja skal, sammen M/F Landegode og M/F Værøy, avløses av verdens første storskala hydrogenferjer. (Foto: Lars Olve Hesjedal)

– Etter planen skulle anbudet legges ut før jul. Dialogen med næringen på senhøsten har gitt oss mange gode innspill vi ønsker å ta med oss videre. Det viktigste innspillet vi fikk fra rederinæringen, var at de ønsket mer tid fra utlysning til oppstart, og spesielt fra kontraktsignering til driftsoppstart. Vi har derfor i dag sendt Samferdselsdepartementet brev der vi anbefaler mer tid før driftsoppstart i neste kontrakt, til beste for næringen og framtidige brukere av ferjene mellom Bodø og Lofoten, sier avdelingsdirektør for ferje i Statens vegvesen, Edvard Thonstad Sandvik.

– Vi har store ambisjoner, og er utålmodige etter å komme i gang med det neste steget i det grønne skiftet og ta i bruk morgendagens løsninger. Miljøaspektet er svært viktig for oss, legger han til.

Dette er prosjektet

Ferjesambandet mellom Bodø og Røst-Værøy-Moskenes blir landets første storskala hydrogensamband, noe som vil si at 85 prosent av energien på de to hovedferjene skal hentes fra hydrogen.

– Dette blir en milepæl i den maritime bransjen, og det er nettopp derfor vi har gått uvanlig bredt og bedt om innspill i forberedelsen til anbudet. Vi har store ambisjoner, sier Sandvik.

Glade for innspill

Vanligvis er det rederier med underleverandører som blir invitert til leverandørkonferanser og dialogkonferanser i det innledende arbeidet til et anbud.

I forkant av denne konkurransen var også potensielle hydrogenprodusenter, utstyrsleverandører, berørte kommuner og interesseorganisasjoner blant deltakerne.

– Vi gikk uvanlig bredt ut nettopp fordi anbud med krav til hydrogen er noe nytt i ferjesammenheng og i maritim sammenheng generelt, og her kom deltakerne på dialogkonferansen med mange innspill. Det var nettopp dette vi ønsket. Vi har anbefalt Samferdselsdepartementet å gi nye rammer knyttet til tidspunkt for oppstart av ny kontrakt, basert på innspill fra næringen. Så snart Samferdselsdepartementet har vurdert dette, vil Statens vegvesen lyse ut konkurransen.

– Kravet om 85 prosent hydrogen på de to hovedferjene har vi ikke planlagt å endre på, avslutter Sandvik.

Kontakter

Bilder

M/S Bodø ved kai i Bodø. Ferja skal, sammen M/F Landegode og M/F Værøy, avløses av verdens første storskala hydrogenferjer. (Foto: Lars Olve Hesjedal)
M/S Bodø ved kai i Bodø. Ferja skal, sammen M/F Landegode og M/F Værøy, avløses av verdens første storskala hydrogenferjer. (Foto: Lars Olve Hesjedal)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er Sørlandets mest trafikkerte knutepunkt2.3.2021 18:25:47 CETKronikk

Dagens vegsystem på Gartnerløkka lider av følgefeil fra de tidligste tider. Mange kaller området en «gordisk knute» som fører til køer og forsinkelser. Vegsystemet er sårbart i en beredskapssituasjon og passer dårlig i en by. Det har også dårlige forhold for gående og syklende. Ikke er det miljøvennlig, ei heller samfunnsøkonomisk. For hvert år med økende trafikk blir dagens vegsystem dårligere og dårligere. Derfor må Gartnerløkka - Kolsdalen bygges nå. Uavhengig av Ytre ringveg Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er planlagt og regulert parallelt med tilgrensede arealer og aktiviteter som ferjehavn, jernbanestasjon, bussterminal, byutvikling på arealer til Bane NOR (Quadrum), ny Havnegate og Vestre Strandgate som sentral kollektivgate. Statens vegvesen har planlagt både prosjektet Gartnerløkka - Kolsdalen og prosjektet Ytre ringveg rundt Kristiansand. Nye Veier AS har fått oppdraget med å regulere og bygge Ytre ringveg. Den er et landevegsprosjekt med stor andel tunnel, mens G

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom