Statens vegvesen

Statens vegvesen lyser ut to entrepriser for Torghatten

Del

Anskaffelsen for entreprise 1 gjelder bygging av nytt servicebygg, stisystem og tiltak langs fv. 7234. Entreprise 2 gjelder tilrettelegging av tursti rundt og gjennom Torghatten.

Torghatten servicebygg. Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL
Torghatten servicebygg. Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL

Torghatten er en av ti særskilte attraksjoner langs Nasjonale turistveger. Disse er fyrtårn i det norske reiselivsproduktet på grunn av sine naturkvaliteter, interessante historier og store verdier for lokalt, regionalt og nasjonalt reiseliv.

Gjennom satsingen på Nasjonale turistveger har Statens vegvesen som mål å heve kvaliteten på infrastrukturen og servicetilbudet ved Torghatten.

Anskaffelsen omfatter en større oppgradering av hele området og er delt i to entrepriser.

  • Entreprise 1 består i å bygge et nytt servicebygg fordelt på tre mindre, frittstående bygg under samme tak. Byggene inneholder fire toaletter og et lite utstillingslokale. I tilknytning til servicebygget skal det etableres et oppholdsareal i betong med benker, infotavle samt sykkelparkering med lademuligheter.

Sør for servicebygget blir det etablert en ny parkeringsplass med totalt 76 p-plasser. Langs fv. 7234 etableres bussholdeplass i forkant av servicebygget, samt fire oppstillingsplasser for busser. Det vil også komme et fortau langs fylkesvegen som leder ned mot rundkjøringen.

Fra servicebygget legges en universelt utformet gangsti mot Sørfjæra og Hattlia. Entreprisen omfatter også benker og informasjonstavler samt montering av ny trapp inne i Torghatthullet.

  • Entreprise 2 vil omfatte utbedring av eksisterende sti, samt etablering av trapper der terrenget er som brattest opp til Torghatten. Arbeidet omfatter stiadkomstene opp til Torghatten fra både øst- og vestsiden, samt stien gjennom selve «hullet».

Som forberedende tiltak har Statens vegvesen inspisert og spettrensket fjellveggene inn mot Torghatthullet og i selve hullet for å redusere faren for steinsprang når det tilrettelegges for økt aktivitet. Norconsult har hatt ansvaret for ingeniørgeologien, mens Stetind AS har gjennomført rensken.  

Ønsket oppstart er 2022. Oppdragene forutsettes gjennomført innen 1. juni 2024.

Kontakter

Kontakt: Silje Myhre Amundsen
Ansvarsområde: plan- og prosessleder Torghatten
Mobil: 975 22 979
Epost: silje.amundsen@vegvesen.no

Bilder

Torghatten servicebygg. Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL
Torghatten servicebygg. Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL
Last ned bilde
Torghatten tursti. Østengen  Bergo Landskapsarkitekter MNLA
Torghatten tursti. Østengen Bergo Landskapsarkitekter MNLA
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom