Statens vegvesen

Statens vegvesen fortsetter å sikre E39 i nordre del av Åsane

Del
Statens vegvesen fortsetter jobben med å montere nye rekkverk på E39 fra Vågsbotn til Klauvaneset/Nordhordlandsbrua.
Statens vegvesen skifter ut rekkverk på begge sider av vegen fra krysset mellom E39 og Breisteinvegen (bildet) og 1,5 kilometer nordvestover til krysset mot Hylkjevegen. Bilde fra vegkart.no
Statens vegvesen skifter ut rekkverk på begge sider av vegen fra krysset mellom E39 og Breisteinvegen (bildet) og 1,5 kilometer nordvestover til krysset mot Hylkjevegen. Bilde fra vegkart.no

Tidligere har vi gjort tilsvarende arbeid ved Hylkje, og senere skal vi gjøre det ved Vikaleitet.

Nå er det den 1,5 kilometer lange strekningen fra kryss Breisteinvegen til kryss Hylkjevegen det handler om.

Beboere er allerede varslet

Følgende SMS er sendt ut til beboere i et bredt felt langs arbeidsområdet:

«Melding fra Statens vegvesen: På E39 fra kryss Breisteinvegen til kryss Hylkjevegen skal vi rive eksisterende rekkverk og montere nytt. Arbeidet finner sted klokken 22.00 - 06.00 fra og med søndag kveld 15. januar til og med 15. februar. Rekkverket skal byttes på begge sider av vegen. Det blir manuell trafikkdirigering. Vi beklager ulempene dette medfører. Med hilsen Statens vegvesen».

Alle skal hjem til noen

Dette er TS-tiltak (trafikksikkerhet) langs en vegstrekning med gjennomsnittlig døgntrafikk på 19.800. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 14 prosent, eller 2772, lange kjøretøy (tungtrafikk).

 – Vi gjør stadig tiltak ute på vegen for å bedre tryggheten for trafikantene. Hver for seg er tiltakene kanskje ikke så synlige, og de er heller ikke de mest kostbare, men over tid bidrar de til å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser, eller minske skadene når en ulykke har skjedd. Gode rekkverk er en viktig del av dette. Vår nullvisjon for drepte og hardt skadde er målet, og ulykkestallene siste år viser at det er nødvendig å holde trykket oppe på trafikksikkerhetsarbeidet. Alle skal hjem til noen, og vi har ingen flere å miste, sier kontrollingeniør Franz Javier Irala Peducassé i Statens vegvesen. 

Dette er drift og vedlikehold

Vegdrift er alt det vi i Statens vegvesen hver dag gjør for å ta vare på det vi har, for å holde riks- og europavegnettet åpent, trygt og framkommelig for trafikantene.

Drift er holde vegen åpen i dag, vedlikehold er sørge for at vi klarer det i morgen, slik at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag som er å gi trafikantene et trygt og forutsigbart framkommelig transportsystem også i framtiden.

– Statens vegvesen er klar over at vegarbeid kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å minne om at vi gjør det for dem. Vi forsøker å minimere ulempene for trafikantene ved å legge arbeidene til den tiden av døgnet da det er minst trafikk, avslutter Franz Javier Irala Peducassé.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen skifter ut rekkverk på begge sider av vegen fra krysset mellom E39 og Breisteinvegen (bildet) og 1,5 kilometer nordvestover til krysset mot Hylkjevegen. Bilde fra vegkart.no
Statens vegvesen skifter ut rekkverk på begge sider av vegen fra krysset mellom E39 og Breisteinvegen (bildet) og 1,5 kilometer nordvestover til krysset mot Hylkjevegen. Bilde fra vegkart.no
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom