Statens vegvesen

Statens vegvesen anmoder trafikkskolene om kun å bestille oppkjøring til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring

Del

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, anmoder Statens vegvesen nå trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for førerkort klasse B. Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene for trafikkopplæringen i Norge. -Vi mener dette vil gi en mer rettferdig fordeling av førerprøver, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Viktig med øvingskjøring 

-Innføring av dette tiltaket har ikke praktisk betydning for gjennomføringen av opplæringen; kravene til måloppnåelse før gjennomføring av obligatorisk opplæring er de samme. Våre tall viser at andelen beståtte praktiske førerprøver har sunket markant i løpet av 2020. De siste årene har i underkant av 80 % av kandidatene bestått, ved utgangen av 2020 er vi nede på 73 %. Dette bekymrer oss, både fordi det sier noe om kvaliteten som leveres og fordi det er av stor betydning for vår kapasitet for gjennomføring av førerprøvene. Det er derfor avgjørende at kandidatene øver mye før oppkjøring, slik at det sikres et høyt nivå før oppkjøring, sier Harsem. 

Midlertidige tiltak 

-Anmodningen om lokal tilhørighet og krav til gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve, er midlertidige tiltak. Det samme gjelder begrensningen for kandidatene til selv å bestille praktisk førerprøve. Statens vegvesen følger utviklingen nøye i samarbeid med trafikkopplæringsbransjen, for å kunne iverksette nødvendig tiltak fremover. 

Lokale variasjoner 

Trafikantavdelingen i Statens vegvesen er presset og koronasituasjonen har forsterket effektene av dette. -Vi har vært nødt til å ha en lav terskel for testing og fravær for å unngå smitte hos våre ansatte. Dette har begrenset vår kapasitet til gjennomføring av praktiske førerprøver, med lokale variasjoner. Tidligere har vi kunnet forflytte sensorer for å imøtekomme disse utfordringene, men denne muligheten begrenses nå av smittevernhensyn. Til tross for alle utfordringene pandemien har gitt oss, har vi siden mai i 2020 gjennomført flere oppkjøringer enn samme periode året før, sier Harsem. 

Kontakter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom