Statens vegvesen

Statens vegvesen anbefaler riving av Sandvikabruer

Del

Stort vedlikeholdsbehov og utdaterte konstruksjonsløsninger gjør at Statens vegvesen ikke anbefaler gjenbruk av Sandvika-bruene på framtidig E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru.

Statens vegvesen anbefaler ikke gjenbruk av dagens Sandvika-bruer til framtidig E18. Illustrasjonsfoto: Bent Ånund Ramsfjell, Norconsult
Statens vegvesen anbefaler ikke gjenbruk av dagens Sandvika-bruer til framtidig E18. Illustrasjonsfoto: Bent Ånund Ramsfjell, Norconsult

Statens vegvesen gjennomfører i disse dager trasèvurderinger på E18 som del av arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru, som er etappe 2 av E18 Vestkorridoren, Ny E18 planlegges i tunnel under Sandvika der den også skal kobles til E16. Reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta – Nesbru planlegges lagt fram til politiskbehandling i Bærum og Asker kommuner høsten 2023.

Som en del av trasèvurderingene har Norconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen, vurdert mulighetene for å gjenbruke eksisterende bruer for om mulig å redusere kostnader og utslipp av CO2.  Det er gjort en overordnet kartlegging og vurdering av de bruene som er aktuelt å gjenbruke i nytt veganlegg, enten som bru for E18, bussveg, omkjøringsveg, fylkesveg eller gang- og sykkelveg.

Gjenbruk krever omfattende og dyrt vedlikehold

Vurderingen omfatter Blommenholm bru, Sjøholmen II bru, Kadettanden bru, Sandvika bruer, Kjørbro bru Bjørnsvik bruer, Slependen bruer og Nesøyveien bru.  Alle bruene er bygd etter gammel retningslinje, og de fleste av dem er bygd på 60- og 70-tallet.

Kartleggingen og vurderingen viser at Sandvika-bruene og særlig Bjørnsvik-bruene har et kontinuerlig behov for vedlikehold på grunn av utdaterte og dårlige konstruksjonsløsninger. Det samme gjelder for Kjørbro bru som har behov for omfattende og kostbar reparasjon. Slependen bruer er allerede forutsatt revet ved byggingen av ny E18. 

-  Dette innebærer at vi, når vi skal legge fram forslag til reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru, vil foreslå at dagens bruer forbi Sandvika rives. Vi jobber nå med forslag til framtidsrettede løsninger som ivaretar behovet for omkjøringskapasitet når E18 er stengt og som også ivaretar ønsket om byutvikling mot strandsonen, sier prosjektsjef for E18Vestkorridoren, Tom Hedalen.   

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen anbefaler ikke gjenbruk av dagens Sandvika-bruer til framtidig E18. Illustrasjonsfoto: Bent Ånund Ramsfjell, Norconsult
Statens vegvesen anbefaler ikke gjenbruk av dagens Sandvika-bruer til framtidig E18. Illustrasjonsfoto: Bent Ånund Ramsfjell, Norconsult
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom