Statens vegvesen

Statens vegvesen aksepterer vedtaket til Bergen bystyre om Ringveg Øst

Del

– Vi ønsket en rask avklaring på spørsmålet om videre planprosess for Ringveg øst, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Statens vegvesen vil ikke bruke statlige planvirkemidler på den delen av kommunedelplanen so ikke ble vedtatt i bergen bystyre (Illustrasjon: Statens vegvesen).
Statens vegvesen vil ikke bruke statlige planvirkemidler på den delen av kommunedelplanen so ikke ble vedtatt i bergen bystyre (Illustrasjon: Statens vegvesen).

Bergen bystyre vedtok 22.juni 2022 (sak 180/22) en oppdeling av kommunedelplan E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, der deler av strekningen mellom Arna og Vågsbotn ikke ble vedtatt.

Statens vegvesen mener manglende vedtak på hele planen er uheldig, men har i styringsmøte 27.juni besluttet å ikke gå videre til departementet (KDD) for å be om statlige planvirkemidler på strekningen som ikke ble vedtatt i bystyret.

– Vi har vurdert det som viktig for innbyggerne, kommunen, og Statens vegvesen å få en rask avklaring på prosessen videre. Beslutningen vår er tatt med bakgrunn i prioritert utbyggingsrekkefølge for Ringveg øst, og at bygging av delstrekningen Arna-Vågsbotn kan ligge lengre fram i tid enn det vi så for oss ved oppstart av planarbeidet, sier Davik.

Utbyggingsrekkefølgen for Ringveg øst:


Trafikksikkerhet og dagens vegstandard tilsier at Ringveg øst bygges ut slik:

  1. Vågsbotn-Klauvaneset
  2. Fjøsanger-Arna
  3. Arna-Vågsbotn

– Høringsuttalene til planen og politiske utspill i media gir bred støtte for denne prioriteringen, mener Davik.

 

Planvedtaket til Bergen kommune:

Planvedtaket i bystyret omfatter alternativ «N1», lang tunnel mellom Vågsbotn og Klauvaneset inklusiv kryssområdet i Vågsbotn. Videre ble vedtatt den søndre delen av alternativ «S1a» som sikrer det framtidige prinsippet for nytt hovedvegkryss i Arna.  Det er også slått fast at eventuell innføring av tungbilfelt mellom Vågsbotn og Klauvaneset senere skal avgjøres med hjemmel i Vegtrafikkloven og ikke reguleres etter Plan- og bygningsloven.

– Det er avgjørende at bystyrevedtaket er innenfor våre minimumskrav for å starte regulering av delstrekning Vågsbotn-Klauvaneset, avslutter Davik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen vil ikke bruke statlige planvirkemidler på den delen av kommunedelplanen so ikke ble vedtatt i bergen bystyre (Illustrasjon: Statens vegvesen).
Statens vegvesen vil ikke bruke statlige planvirkemidler på den delen av kommunedelplanen so ikke ble vedtatt i bergen bystyre (Illustrasjon: Statens vegvesen).
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom