Nærings- og fiskeridepartementet

Staten reforsikrer garantier for små og mellomstore pakkereisearrangører

Del

Ordningen skal bidra til at det opprettholdes et tilstrekkelig tilbud av garantier, slik at pakkereisearrangører fortsatt kan markedsføre og selge pakkereiser.

Næringsminister Iselin Nybø (V)
Næringsminister Iselin Nybø (V)

Den norske ordningen for risikoavlastning av pakkereisegarantier ble i går vedtatt av Stortinget. Ordningen er godkjent av EFTA-landenes overvåkningsorgan (ESA).

– Det er ingen tvil om at denne bransjen er hardt rammet av pandemien. Mange av pakkereisearrangørene har knapt hatt omsetning på over et år. Med denne ordningen vil staten bidra til at mangel på garanti ikke står i veien for at pakkereisearrangørene får sendt folk på reiser, når smittevernreglene igjen tillater det, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen innebærer at staten i en periode vil overta halvparten av bankenes og forsikringsselskapenes risiko for tap på garantier som skyldes konkurs hos små og mellomstore pakkereisearrangører, mot 35 prosent av premieinntektene knyttet til slike garantier.

Regjeringen foreslo i Prop. 107 S (2020-2021) å opprette en midlertidig ordning for risikoavlastning av garantier som banker og forsikringsselskaper har stilt til Reisegarantifondet på vegne av små og mellomstore pakkereisearrangører.

– Formålet med ordningen er å redusere garantistenes risiko, slik at de er villige til å fortsette og tilby garantier til dette segmentet av pakkereisearrangører, sier Nybø.

Ordningen skal forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). GIEK kan inngå risikoavlastningsavtaler ut 2021, og kan gi risikoavlastning med varighet ut 2022.

Pakkereisearrangører er pålagt å stille garanti til Reisegarantifondet for alle pakkereiser de selger. Garantiene skal sikre at forbrukere får tilbakebetalt forskudd i tilfelle pakkereisen ikke blir gjennomført på grunn av konkurs hos pakkereisearrangøren. Garantien skal også sikre hjemtransport dersom konkurs inntreffer i løpet av reisens gjennomføring.

Bilder

Næringsminister Iselin Nybø (V)
Næringsminister Iselin Nybø (V)
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom