Nærings- og fiskeridepartementet

Staten har solgt seg ut av SAS

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt sine 37,8 millioner aksjer i SAS for om lag 597 millioner kroner. Etter salget eier ikke staten lenger aksjer i selskapet.

Den norske staten har solgt seg ut av SAS. Foto: SAS
Den norske staten har solgt seg ut av SAS. Foto: SAS

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av SAS. Stortinget har i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten har vi nå benyttet oss av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Om morgenen 27. juni 2018 solgte den norske stat 37,8millioner ordinære aksjer i SAS AB. Dette tilsvarer 9,88 prosent av aksjene i selskapet.

Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess gjennomført kvelden 26. juni. Prisen per aksje ble fastsatt til 17,25svenskekroner. Staten mottar totalt om lag 597millioner norske kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer investorer fra Norge og fra utlandet.

– SAS har hatt en positiv utvikling i det siste, og jeg har stor tro på at selskapet vil arbeide målrettet for å ytterligere forbedre sin konkurranseposisjon. Vi mener dette er et godt tidspunkt å selge seg ut av selskapet på, sier Røe Isaksen.

Staten har siden 2014 klassifisert SAS som et kategori 1-selskap. Det innebærer at staten ikke har hatt andre mål for eierskapet enn det rent forretningsmessige, altså høyest mulig avkastning over tid. Regjeringen har i hele denne perioden hatt fullmakt til å selge seg ut av selskapet.

– Det er ingen grunn til å tro at endret eierskap vil påvirke arbeidsplasser, rutenett eller andre operasjonelle forhold i selskapet. Dagens struktur er allerede resultatet av kommersielle vurderinger fra selskapet, og ikke av statlig eierskap, sier Røe Isaksen.

Nordea, Pareto og UBS har vært finansielle tilretteleggere ved planleggingen og gjennomføringen av transaksjonen. Swedbank og Advokatfirmaet Wiersholm har vært henholdsvis finansiell og juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Pengene fra salget går inn på en konto i Norges Bank.

Se også børsmelding her

VIKTIG INFORMASJON

Offentliggjøring, publisering eller distribusjon av denne pressemeldingen kan være forbudt eller underlagt restriksjoner i enkelte jurisdiksjoner. Denne pressemeldingen er utarbeidet kun med det formål å informere og utgjør ikke et tilbud vedrørende, eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer i SAS AB i noen jurisdiksjon.

Denne pressemeldingen utgjør ikke, og er ikke en del av, et tilbud eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer i USA, Canada, Japan eller Australia eller i noen annen jurisdiksjon hvor et slikt tilbud eller en invitasjon til å kjøpe eller tegne verdipapirer er forbudt etter gjeldende lov. Verdipapirene som her omtales er ikke, og kommer ikke til å bli, registrert i henhold til den til enhver tid gjeldende amerikanske Securities Act fra 1933 (”Securities Act”), eller i henhold til verdipapirlovgivningen i noen delstat eller annet territorium i USA eller i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning i Canada, Japan og Australia og får ikke tilbys eller selges til USA uten at de registreres, omfattes av et unntak fra, eller relaterer seg til en transaksjon som ikke omfattes av registreringsplikten i henhold til Securities Act og i henhold til gjeldende regler i enhver delstat og jurisdiksjon i USA. Det vil ikke bli fremmet noe offentlig tilbud på verdipapirene i USA, Canada, Japan eller Australia.

Denne pressemeldingen utgjør ikke et prospekt i henhold til Direktiv 2003/71/EF (som i tillegg til enhver implementering (lov, forskrift osv.) av dette direktivet i den respektive EU/EØS stat heretter henvises til som "Prospektdirektivet"). Den norske staten har ikke godkjent noe tilbud til allmennheten av aksjer eller rettigheter i noen EØS/EU-medlemsstat, og prospekt eller annet tilbudsdokument er ikke utarbeidet eller kommer ikke til å bli utarbeidet i forbindelse med den norske statens salg av aksjer i SAS AB. Når det gjelder de enkelte medlemsstatene i EØS/EU som har implementert Prospektdirektivet (enkeltvis "Relevant Medlemsstat"), har til dags dato ingen tiltak eller handling blitt utført for å tilby allmennheten aksjer eller rettigheter som krever at et prospekt skal offentligjøres i noen Relevant Medlemsstat. I enhver Relevant Medlemsstat er denne meldingen kun adressert og rettet til kvalifiserte investorer i den Relevante Medlemsstaten i Prospektdirektivets betydning.

Denne pressemeldingen retter seg kun til (i) personer som befinner seg utenfor Storbritannia eller (ii) profesjonelle investorer som omfattes av artikkel 19(5) i den britiske loven om finansielle tjenester og markeder (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") eller (iii) "foretak med høy nettoverdi", og andre personer som denne meldingen lovlig kan formidles til og som omfattes av artikkel 49(2)(a) til (d) i Order (alle ovennevnte personer i (i), (ii) og (iii) i fellesskap kalt "relevante personer"). Personer som ikke er relevante personer skal ikke utføre noen handlinger basert på dette dokumentet og skal ikke agere i henhold til eller basere seg på dokumentet.

Verken den norske staten, Nordea, Pareto eller UBS eller noen av deres nærstående har iverksatt tiltak som skulle tillate, eller være egnet til å tillate, et offentlig tilbud vedrørende aksjene i noen jurisdiksjon, eller besittelse eller distribusjon av denne pressemeldingen eller noe annet tilbuds- eller informasjonsmateriell vedrørende aksjene i noen jurisdiksjon der en slik handling ville være ulovlig. Personer som kommer i besittelse av denne pressemeldingen pålegges av den norske staten, Nordea, Pareto og UBS å gjøre seg kjent med og overholde slike restriksjoner.

Nordea, Pareto og UBS opptrer kun på vegne av den norske staten og ingen andre i forbindelse med salget og vil ikke behandle noen andre som klienter eller være ansvarlige overfor noen andre for den beskyttelse som gis den norske staten som Nordea, Pareto og UBS klienter eller for rådgivning i forbindelse med salget.

Bilder

Den norske staten har solgt seg ut av SAS. Foto: SAS
Den norske staten har solgt seg ut av SAS. Foto: SAS
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom