Statskog SF

Startskuddet går for høstens jakt

Del

Jakt på rådyrbukk er starten på høstens største friluftsopplevelser for tusener av jegere.

Rådyrbukk Foto: Kjartan Trana
Rådyrbukk Foto: Kjartan Trana

Mens vanlig rådyrjakt åpner 25. september, er det jakt på rådyrbukk allerede fra og med 10. august. Dette er en etterlengtet jaktstart for svært mange jegere i Norge.

- Bukkejakta er starten på årets desidert beste periode. Friluftsopplevelser står i kø, det er intenst spennende og kjøttet vi høster er sunt og godt, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

45 000 rådyrjegere

Det er om lag 45 000 aktive rådyrjegere i Norge. Av disse er det om lag 3 000 kvinnelige jegere. Kvinneandelen blant rådyrjegere er langt høyere blant de yngre jegerne.

 

Rådyrjakt

2020-2021

Menn

Kvinner

SUM

Under 20 år

1 340

260

1 600

20-29 år

5 430

930

6 360

30-39 år

7 250

690

7 940

40-49 år

8 610

600

9 210

50-59 år

9 240

460

9 700

60-69 år

6 540

120

6 660

70 år eller eldre

3 230

30

3 260

SUM

41 640

3 090

Færre påkjørsler

Tall fra SSB viser at 5800 rådyr ble påkjørt og drept i trafikken i jaktåret 2019-2020. I tillegg kommer et betydelig antall som blir påkjørt av tog.

- En bærekraftig forvaltning og godt regulert stamme gir reduserte beiteskader, færre påkjørsler og sunt vilt, sier Jo Inge Breisjøberget.

Befolkningsnær jakt

Rådyrjakt foregår ofte i kantsoner, gjerne i skogbelter ned mot dyrka mark. Jaktområdene er ofte nært tettbygde strøk og kan skje helt inn mot byområder.

Rådyr er det minste av det som regnes som storvilt i Norge. Bukkejakt er kun tillatt med rifle og uten bruk av hund. Lokkejakt og posteringsjakt er de mest vanlige jaktformene.

Felte rådyr over år og i ulike fylker

Antall felte rådyr viser en økende trend over tid (tall fra SSB):

År Antall
2012-2013      25 890
2013-2014      26 690
2013-2014   25 710
2014-2015   26 590
2015-2016  27 700
2016-2017  30 380
2017-2018    33 280
2018-2019  29 520
2019-2020   31 920
2020-2021 34 300

Totalt ble det skutt 34 300 rådyr i sesongen 2020-2021. De tre fylkene hvor det felles flest rådyr i Norge er Viken (9580), Trøndelag (6300) og Agder (4960).

Fylke

Antall

Viken

9 580

Trøndelag

6 300

Agder

4 960

Innlandet

4 330

Vestfold og Telemark

4 250

Møre og Romsdal

1 840

Rogaland

1 650

Nordland

1 140

Vestland

200

Oslo

70

Nøkkelord

Kontakter

Jo Inge BreisjøbergetFagsjef jakt og fiske

90 75 21 14 / 742 31 000

jib@statskog.no

Bilder

Rådyrbukk Foto: Kjartan Trana
Rådyrbukk Foto: Kjartan Trana
Last ned bilde
Rådyrbukk Foto: Geir Wagnild
Rådyrbukk Foto: Geir Wagnild
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.