Helse Sør-Øst RHF

Startskudd for nasjonal tarmscreening

Del

Nå er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55-åringer i Norge få invitasjon til å delta.

Foto: Akershus universitetssykehus
Foto: Akershus universitetssykehus

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Om lag 4 500 personer får tarmkreft hvert år og rundt 1 600 dør årlig av sykdommen. Det er viktig at sykdommen oppdages tidlig, slik at man raskt kan starte behandling.

– Vi er glad for å kunne markere oppstarten av det nasjonale tarmscreeningprogrammet. De første deltakerne har alt fått invitasjoner, og vi ser at innkallinger og logistikken fungerer, sier leder i styringsgruppen for programmet og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Tall fra Kreftregisteret viser at dersom tarmkreft oppdages tidig, vil mer enn 95 prosent overleve.
– Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for Tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret, Kristin Ranheim Randel.  

I programmet for tarmscreening vil 55-åringer få tilbud om analyse av en avføringsprøve hvert andre år fram til de fyller 65 år. Deltakerne tar prøven hjemme og sender den til laboratoriet ved Akershus universitetssykehus for analyse. Dersom det blir påvist blod over en viss mengde, vil deltageren få tilbud om en kikkertundersøkelse av tarmen (koloskopi). Det er planlagt gradvis innføring av koloskopi som primær screeningmetode.

De første invitasjonene ble sendt ut til 55-åringer i Østfold og Vestre Viken i mai i år. Tilbudet blir rullet gradvis ut til hele landet i løpet av det neste året. 

Helsedirektoratet anbefalte i 2017 innføring av et nasjonalt program for tarmscreening. Året etter fikk de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, oppdraget med å innføre tarmscreeningprogrammet i Norge.

Kreftregisteret har fått ansvaret for å drifte det nye screeningprogrammet og samarbeider tett med de regionale helseforetakene for å sikre et best mulig tilbud til deltagerne.  

Oppstarten av Norges tredje kreftscreeningprogram ble markert med en offisiell åpning på Akershus universitetssykehus mandag 22. august. Det var statssekretær Karl Kristian Bekeng som sto for åpningen. Under arrangementet deltok også Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Kreftforeningen og andre sentrale aktører.

Fakta

  • Tarmkreft er en samlebetegnelse på kreft i tykk- og endetarmen.   
  • Når screeningprogrammet er rullet ut til hele landet, vil om lag 70 000 55- åringer bli invitert hvert år til å delta.
  • Det er ikke mulig å melde seg på eller bli henvist til Tarmscreeningprogrammet.  
  • Deltagelse i tarmscreeningprogrammet er frivillig. 

Nøkkelord

Bilder

Foto: Akershus universitetssykehus
Foto: Akershus universitetssykehus
Last ned bilde
Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF
Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde
Kristin Ranheim Randel, Kreftregisteret
Kristin Ranheim Randel, Kreftregisteret
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire regionale helseforetak i Norge, og eier av de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det arbeider tilsammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene.

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom