Statens vegvesen

Starter vårrengjøringen av hovedvegnettet i Østfold og Follo

Del
Statens vegvesen starter den årlige vårrengjøringa av europa- og riksveiene i Østfold og Follo denne uka. Arbeidet skjer på kvelden og natten, og skal være ferdig til 10. mai.
I Østfold og Follo er det Mesta som tar seg av vårrengjøringa, på oppdrag fra Statens vegvesen. Foto: Mesta AS.
I Østfold og Follo er det Mesta som tar seg av vårrengjøringa, på oppdrag fra Statens vegvesen. Foto: Mesta AS.

Statens vegvesens driftsentreprenør, Mesta, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre.

Nattarbeid når det er mindre trafikk

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveger og gang- og sykkelveger starter i hovedsak ved 21-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter. Unntaket er E18 Mysen-Ørje, der driftsentreprenøren jobber mellom kl. 09 og 14.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber i hovedsak om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Kim Eirik Kongshaug i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til arbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.

Nattestenging

E6 Årum-Lekvoll blir helt stengt for vårrengjøring natt til 14. april. E18 mellom Oslo og Vintebro blir helt stengt for vårrengjøring natt til 17. og 18. april. Det blir skiltet omkjøring.

Privat til redaksjonen:

Det vedlagte dokumentet viser hvor og når rengjøringsarbeidene på europa- og riksveiene foregår. Det kan bli endringer i tidspunkt hvis det kommer snø.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

I Østfold og Follo er det Mesta som tar seg av vårrengjøringa, på oppdrag fra Statens vegvesen. Foto: Mesta AS.
I Østfold og Follo er det Mesta som tar seg av vårrengjøringa, på oppdrag fra Statens vegvesen. Foto: Mesta AS.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.