Statens vegvesen

Starter strekningsmåling av fart i Bømlafjordtunnelen

Del

Statens vegvesen starter strekningsmåling av fart (streknings-ATK) i Bømlafjordtunnelen tirsdag 1. februar. Trafikksikkerhetstiltaket erstatter fotoboksene som siden 2003 har målt fart i punkter i tunnelen.

Antallet drepte og hardt skadde halveres med strekningsmåling av fart. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Antallet drepte og hardt skadde halveres med strekningsmåling av fart. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Antallet drepte og hardt skadde halveres med strekningsmåling av fart

-          Med dette håper vi å få jevnere og mer riktig hastighet i tunnelene, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. I dag måler vi ofte høy fart gjennom tunnelen. Det betyr høy risiko for alvorlige ulykker, og det er det vi nå prøver å gjøre noe med.

Statens vegvesen har bygget om til strekningsmåling av fart i hele tunnelens lengde i begge retninger, slik at kontrollen også inkluderer tunnelmunningene. Streknings - ATK har vist seg å ha god effekt i tunneler Bømlafjordtunnelen kan sammenlignes med, og er et viktig verktøy i arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, i samsvar med nullvisjonen. Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med streknings-ATK (gjennomsnittsmålinger) og at effekten holder seg i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen.

Følgene av ulykker i undersjøiske tunneler kan være katastrofale

Potensialet i en ulykke i en undersjøisk tunnel er stor, og vil kunne ha katastrofale følger for alle som ferdes i tunnelen. Ved en kollisjon er det fare for brann og røykutvikling, noe som kan skade trafikantene, men også infrastrukturen i en lang tunnel uten gode omkjøringsmuligheter. 

-          Vi jobber forebyggende med trafikksikkerhet, sier Ranes. Tunnelen har ikke vært spesielt ulykkesbelastet, men fartsnivået er for høyt og risikoen for ulykker er der. Ved å begrense de høye hastighetene, reduserer vi faren for alvorlige ulykker og sparer liv og helse.

Et samarbeid mellom politiet og Statens vegvesen

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, og fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Kontakt:

Guro Ranes, avdelingsdirektør Trafikksikkerhet, tel: 918 59 219  guro.ranes@vegvesen.no

Benedicte Petersen, kommunikasjonsrådgiver tel: 951 47 131 benpet@vegvesen.no 

Om tunnelen

Bømlafjordtunnelen inngår i oppgraderingsprogrammet for tunnelsikkerhet som skal imøtekomme kravene i EUs tunnelsikkerhetsdirektiv (tunnelsikkerhetsforskriften). Bømlafjordtunnelen på 7860 meter er Norges tredje lengste undersjøiske veitunnel. Den har ett løp, med ett felt nedover og to felt oppover i begge retninger. Fartsgrensen er 80 km/t i hele tunnelen. Det går ca 4900 kjøretøy i døgnet gjennom tunnelen og 13 % av disse er lange og tunge kjøretøy. Tunnelen er bratt, stigningen er opptil 8,5 prosent. Tunnelens dypeste punkt er -262 moh. Tunnelen er den fjerde dypeste tunnelen i Norge etter blant annet Eiksundtunnelen og Hitratunnelen, som begge også har automatisk fartskontroll. Vegkart (vegvesen.no)

Kontakter

Bilder

Antallet drepte og hardt skadde halveres med strekningsmåling av fart. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Antallet drepte og hardt skadde halveres med strekningsmåling av fart. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Last ned bilde
Biler i strekningsvise målinger av fart.  Bilde: Gaute Larsen, Statens vegvesen
Biler i strekningsvise målinger av fart. Bilde: Gaute Larsen, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom