Statens vegvesen

Starter sikringsarbeider langs rv. 350 Engen ved Tyristrand

Del

Fra og med mandag 28. november til og med søndag 4. desember gjennomfører Statens vegvesen sikringsarbeider av fjellskjæring langs rv. 350 Engen ved Tyristrand i Ringerike kommune.

Bilde fra strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.
Bilde fra strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.

Arbeidene er et trafikksikkerhetstiltak for å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner.

Kolonnekjøring med manuell dirigering

Arbeidene vil for det meste pågå i to separate økter hver dag. Første økt vil pågå på dagtid mellom kl. 09:00 og 14:00, etterfulgt av opphold i arbeidene under ettermiddagstrafikken. Siste økt vil pågå om kvelden og natten i tidsrommet kl. 19:00 og 23:00, sier byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen.

Det vil være manuell dirigering med kolonnekjøring i arbeidsperiodene.

Vi må ha kolonnekjøring for sikre oss mot ulykker mens vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet. Det gir trygge rammer for både arbeiderne som utfører sikringsarbeidene og trafikantene. Ved å dele opp i to økter i løpet av en dag ivaretar vi samtidig trafikkflyten under morgen- og ettermiddagsrushet, understreker Mohamed Al-Amin Mazumder.

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022»

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken. Det er til sammen syv steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive geologiske forhold og fjellsikringsbehov, samt ulikt trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Sikringsarbeidet langs rv. 350 Engen ved Tyristrand er den siste strekningen hvor det igangsettes arbeid i prosjektet «Fjellsikring Oslo og Viken 2022».

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Bilde fra strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.
Bilde fra strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Kart som anviser sted for arbeidet som skal gjennomføres. Kart: Statens vegvesen.
Kart som anviser sted for arbeidet som skal gjennomføres. Kart: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Mer detaljert kart som angir strekningen det skal jobbes langs med. Kart: Hagen Maskin AS.
Mer detaljert kart som angir strekningen det skal jobbes langs med. Kart: Hagen Maskin AS.
Last ned bilde
Bilde langs strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.
Bilde langs strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Bilde langs strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.
Bilde langs strekningen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom