Statens vegvesen

Starter grunnundersøkelser på neste etappe av E18 Vestkorridoren

Del

Statens vegvesen vil starte arbeidet med å undersøke grunnforholdene for etappe to av Vestkorridorprosjektet. Strekningen går fra Ramstadsletta til Nesbru og er en del av forberedende arbeider til reguleringsplanarbeidet.

Foreløpig oversiktskart over områder der Statens vegvesen ønsker å gjennomføre grunnundersøkelser (Norgeskart.no, Kartverket)
Foreløpig oversiktskart over områder der Statens vegvesen ønsker å gjennomføre grunnundersøkelser (Norgeskart.no, Kartverket)

Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for ny E18 på strekningen Ramstadsletta – Slependen (Nesbru) startet i november. Fra midten av februar 2021 starter Statens vegvesen og Norconsult arbeidet med grunnundersøkelser på den delen av strekningen som ligger innenfor vedtatt kommunedelplan. Arbeidet vil trolig pågå til ut på høsten i år. 

- Vi har å sendt varsel til aktuelle grunneiere i områder om at vi ønsker å gjennomføre grunnundersøkelser.  Grunnundersøkelsene trenger vi for å få et best mulig grunnlag for å bestemme hvor vi detaljert bør legge traseen for den nye E18-vegstrekningen, sier Bjørn Nyquist, som er planleggingsleder for arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta – Slependen.

Fra totalsondering til kjerneboring

Grunnundersøkelsene skal sikre at løsningene for ny veg blir teknisk og økonomisk gjennomførbare. Nyquist forteller at slike grunnundersøkelser eksempelvis kan omfatte totalsonderinger som gir informasjon om lagdeling i løsmasser og dybder til fast berg og geofysiske målinger der blant annet løsmassetykkelse og -dybde pluss dybde til berg og svakhetssoner i berg. Videre kan brønner for overvåking av grunnvannsstanden legges til listen. Det er også vanlig å gjøre kjerneboringer for å skaffe informasjon om bergarter og oppsprekking i berggrunnen.

Undersøker alternativer i vedtatte kommunedelplaner

For strekningen Lysaker – Slependen i Bærum og Asker finnes det vedtatt kommunedelplan fra 2014. Strekningen Slependen – Drengsrud i Asker har vedtatt kommunedelplan fra 2016. I første omgang vil Statens vegvesen undersøke de alternativene som ligger i de vedtatte kommunedelplanene.  Planleggingsleder Nyquist understreker at Statens vegvesen har god kontakt med Bærum og Asker kommuner i arbeidet med grunnundersøkelser.

Undersøkelsene vil etter all sannsynlighet bli gjennomført av mannskaper ansatt i Statens vegvesen eller innleide entreprenører. Enkelte av undersøkelsene krever relativt store maskiner. 

Grunnundersøkelser avgjør tidspunkt for planoppstart

Når det gjelder selve reguleringsplanarbeidet på E18 Ramstadsletta - Slepeden, så vil Statens vegvesen varsle formell oppstart når vi har fått flere svar på hvor det kan være aktuelt å legge den nye vegen.

- Vi vil fastlegge endelig fremgangsmåte og velge tidspunkt i samarbeid med de berørte kommunene, sier planleggingsleder Nyquist.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foreløpig oversiktskart over områder der Statens vegvesen ønsker å gjennomføre grunnundersøkelser (Norgeskart.no, Kartverket)
Foreløpig oversiktskart over områder der Statens vegvesen ønsker å gjennomføre grunnundersøkelser (Norgeskart.no, Kartverket)
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom