Motvind Norge

Stans videre elektrifisering av sokkelen!

Del

Elektrifisering av norsk sokkel hevdes å gi reduserte klimautslipp. Dette er tilbakevist av bl.a. Cicero Senter for klimaforskning og Samfunnsøkonomisk institutt ved NTNU. Elektrifisering av sokkelen er i sum klart negativt, og all videre elektrifisering bør stanses!

Elektrifiseringen begrunnes med utredninger gjort av Oljedirektoratet, NVE og Miljødirektoratet, på oppdrag fra OED. Utredningene viser at norske CO2-utslipp går ned, mens den globale klimaeffekten ikke engang er utredet! På spørsmål om hvorfor dette ikke er gjort, har NVE svart slik: «Å vurdere virkninger på globale utslippsreduksjoner var ikke en del av oppdraget

Kraftbransjens ønsker elektrifisering fordi den vil gi sterk økning av strømprisene. Dette har flere negative effekter. Energiintensiv industri kan bli flagget ut til land som bruker fossil energi, noe som vil gi stor negativ klimaeffekt. Økte priser på strøm kan gi grunnlag for ytterligere nye konsesjoner for naturraserende vindkraft på land.


Utdyping

Elektrifisering av norsk sokkel er blitt drevet fram av kraftbransjen, som hevder at elektrifiseringen er et viktig klimatiltak. Dette er feil og udokumentert, og også tilbakevist av både Cicero Senter for klimaforskning og Samfunnsøkonomisk institutt ved NTNU.

OED har fått elektrifiseringen analysert gjennom utredninger gjort av OD(Oljedirektoratet), NVE og Miljødirektoratet. Utredningene viser at norske CO2-utslipp, naturlig nok, vil gå ned ved elektrifisering av sokkelen. Den globale klimaeffekten er imidlertid ikke utredet! På spørsmål om hvorfor dette ikke er gjort, har NVE svart slik: «Å vurdere virkninger på globale utslippsreduksjoner var ikke en del av oppdraget.»

I en krevende tid kan dermed et stort antall milliarder kroner bli brukt på elektrifisering av sokkelen, uten at det engang er vurdert om dette vil gi reell reduksjon av klimautslipp. Equinor har lansert planer om elektrifisering for 50 milliarder kroner. Equinors argument for elektrifiseringen er heller ikke at dette vil gi reduserte klimautslipp, men at tiltakene er lønnsomme for Equinor. Dette fordi selskapet får reduserte kostnader til CO2-avgift og kvotekjøp.

Kraftbransjens ønske om elektrifisering er klart knyttet til at elektrifiseringen vil gi sterk økning av strømprisene. Dette har flere negative effekter. Energiintensiv industri kan bli flagget ut til land som bruker fossil energi, noe som vil gi stor negativ klimaeffekt. Økte priser på strøm kan gi grunnlag for ytterligere nye konsesjoner for naturraserende vindkraft på land.

Elektrifisering av sokkelen er i sum klart negativt, og all videre elektrifisering bør stanses!

Vedtatt på Motvinds landsmøte 7.11.2020 og nærmere utdypet i styret 20.11.2020

Nøkkelord

Kontakter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Stortinget må ikke la NVE og OED få frifinne seg selv!7.12.2020 07:00:00 CETPressemelding

Motvind Norge har klaget inn tillatelsen til å bygge Lillesand vindkraftverk inn for Olje- og energidepartementet (OED) og NVE for en rekke brudd på lovverk og regelverk i tillegg til mangler i saksbehandlingen. De samme bruddene er avdekket for Haramsøya, Okla, Tysvær og Vardafjell, Tonstad, Frøya og Finnskogen. Vi antar at denne praksisen har vært ført helt siden 2009, sier styreleder Eivind Salen.

Dommen over Norge som rettsstat19.11.2020 12:14:38 CETPressemelding

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av østlandskommuner i Viken fylke, på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Tillitsbruddet på Haramsøya18.11.2020 08:18:59 CETPressemelding

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Motvind Norge står samlet!8.11.2020 18:26:10 CETPressemelding

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom