Fiskebåt

Stadig flere russiske militærøvelser går ut over fisket i nord

Del

Fiskebåt får stadig oftere henvendelser fra norske fiskefartøy som må avbryte fisket på grunn av russiske militærøvelser i nord. I et brev til Utenriksdepartementet reiser Fiskebåt spørsmål ved om russiske mydigheter har folkerettslig adgang til å opprette slike fareområder i områder som er underlagt norsk jurisdiksjon.

Illustrasjonsfoto: Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Illustrasjonsfoto: Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

De aktuelle områdene det er snakk om er områder av Norskehavet og Barentshavet hvor det foregår fiskeriaktivitet. Ved øvelsene opprettes det fareområder som båndlegger svært store områder, og øvelsene varsles i kort tid før de skal gjennomføres. Fiskebåt erfarer at russiske militærøvelser har økt både i omfang og intensitet de siste årene, står det i brevet til Utenriksdepartementet.

Stadig utfordring

I brevet blir det vis til de mange fiskeriavtalene som Norge er part i, og at det der legges det til rette for at den norske fiskeflåten kan utøve fiske i store deler av Nordøst-Atlanteren, både i og utenfor norsk jurisdiksjon. De viktigste områdene for den norske flåten er imidlertid norsk økonomisk sone og fiskevernsonen rundt Svalbard.

- Det er en stadig tilbakevendende utfordring at russiske forsvarsstyrker gjennomfører militærøvelser i områder av Norskehavet og Barentshavet hvor det foregår fiskeriaktivitet. Vi blir stadig oftere kontaktet av norske fartøy som på kort varsel har måttet avbryte fisket og forlate fiskeririke områder, sier Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt.

Skyteøvelser

I august i år ble det gjennomført skyteøvelser som båndla et stort område i Smutthullet som berørte flere norske og utenlandske reketrålere. I september ble det gjennomført øvelser med fareområder både i russisk økonomisk sone, norsk økonomiske sone og i fiskevernsonen som berørte mange fartøy, og det pågår i skrivende stund øvelser i russisk økonomisk sone.

- Det er særlig utfordrende å forholde seg til øvelsene i russisk økonomisk sone. Når norske fartøy skal fiske i russisk økonomisk sone må de seile betydelige avstander, og følge omfattende prosedyrer for inn- og utseiling av sonen. Fartøyene risikerer dermed å tape flere fiskedøgn dersom fisket må avbrytes på grunn av militærøvelser med påfølgende tilleggskostnader. Videre har vi mottatt informasjon om at tidspunktet for fareområder i russisk sone endres på kort varsel, og fartøy skal ha fått beskjed om at de må holde seg lengre unna øvelsesområdene enn det som følger av faremeldingene, sier Roald.

Ifølge Roald er praksisen som har utviklet seg er fullstendig uakseptabel, og skader norske interesser. Fiskebåt er ikke kjent med om disse problemstillingene allerede har blitt tatt opp med russiske myndigheter, men ber uansett om at Utenriksdepartementet vurderer å gjøre dette.

Aktuelle tiltak kan være følgende:

- Ved planlegging av øvelser bør det tas hensyn til fiskeriinteressene i områdene hvor øvelsen skal foregå. Det må være en målsetning å legge øvelsene til tidsperioder og områder med minst mulig fiskeriaktivitet.

- Fareområdene som opprettes dekker i mange tilfeller svært store havområder. Det bør være en målsetting å begrense områdenes utstrekning.

- Planlagte øvelser må varsles med lengre frister enn det som gjøres i dag, slik at varslene kan inngå i rederienes driftsplanlegging. Avslutningsvis stiller vi spørsmål ved om russiske myndigheter har folkerettslig adgang til å opprette fareområder i havområder under norsk jurisdiksjon, og om eventuelle krav til varsling av slike øvelser etterleves av partene. Og i forlengelsen av dette, hvordan norske fiskefartøy bør forholde seg til russiske fareområder i norsk økonomisk sone og fiskevernsonen ved Svalbard.

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Illustrasjonsfoto: Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Last ned bilde

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg pressemeldinger fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fiskebåt

Fiskebåt er bekymret for arealbehovet ved vindkraftsatsing11.5.2022 14:16:55 CEST | Pressemelding

Regjeringen vil at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Vårt mål er å få dette til i godt samarbeid med fiskeriinteressene, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse onsdag morgen. Fiskebåt er likevel bekymret for det store arealbehovet som kreves, og mener det blir bevilget for lite penger til forskning på konsekvensene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom