OsloMet

Stadig færre bostedsløse i Norge

Del

Siden 2016 har antall bostedsløse blitt redusert med 15 prosent. Svært få uten egen bolig sover ute. Dette viser ny NIBR-rapport.

Illustrasjonsfoto: Robin Haldert / TT Nyhetsbyrån
Illustrasjonsfoto: Robin Haldert / TT Nyhetsbyrån

Høsten 2020 ble den syvende landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Resultatene er nå publisert, og den positive trenden fra forrige periode fortsetter.

– Da vi presenterte de forrige tallene i 2017 så vi en kraftig reduksjon på 36 prosent over fire år. Antallet går fortsatt ned, selv om reduksjonen på 15 prosent over de siste fire årene er klart mindre enn sist.

Det sier forsker Evelyn Dyb ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. Hun har forsket på temaet i en årrekke, og ga i fjor ut boka «Bostedsløs. Politikk og praksis» på Gyldendal Akademisk.

– Nedgangen i Norge de siste årene skyldes en langvarig innsats. Kommunene, og særlig de store og mellomstore kommunene, har jobbet systematisk over lang tid med å redusere bostedsløshet, forteller Dyb.

Hun leder den nasjonale kartleggingen av bostedsløse, som siden 2008 har blitt gjennomført en gitt uke av året hvert fjerde år. Dette danner et øyeblikksbilde over personer i Norge som ikke disponerer egen eid eller leid bolig (se faktaboks).

De som blir regnet som bostedsløse i Norge utgjør 3 325 personer. Dette tilsvarer 0,62 per 1 000 innbyggere for landet som helhet. Ved forrige kartlegging i 2016 var antallet 3 909, tilsvarende 0,75 per 1 000 innbyggere. Nedgangen de siste fire årene er dermed på 15 prosent.

Selve kartleggingen ble gjennomført før jul i fjor, og publiseres nå i 2021 etter en grundig kvalitetssikringsprosess. Prosjektet gjennomføres på vegne av Husbanken.

Fakta: Bostedsløs i Norge

Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig og er henvist til tilfeldige og midlertidige botilbud, som bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger, som er i institusjon eller under kriminalomsorgen og skal utskrives/ løslates innen to måneder uten å ha egen bolig, samt personer som sover ute eller ikke har et sted å sove. Personer som bor varig hos nære pårørende eller i framleid bolig regnes ikke som bostedsløse.

Fakta: Hvem er bostedsløs i dag?

De statistisk mest framtredende kjennetegnene ved en bostedsløs i Norge er:

  • En mann i midten eller slutten av 30-årene
  • Er enslig
  • Født i Norge
  • Vært bostedsløs lenge
  • Er avhengig av rusmidler
  • Holder til i en av byene
  • Bor i midlertidig botilbud eller hos venner og kjente
  • Mottar sosialstønad eller uføretrygd

Kilde: NIBR-rapport 2021:10

Nøkkelord

Kontakter

Forsker og prosjektleder Evelyn Dyb, NIBR, OsloMet: evelyn@oslomet.no, tlf 450 23 677

Bilder

Illustrasjonsfoto: Robin Haldert / TT Nyhetsbyrån
Illustrasjonsfoto: Robin Haldert / TT Nyhetsbyrån
Last ned bilde
Forsker Evelyn Dyb, NIBR, OsloMet. Foto: Sonja Balci, OsloMet
Forsker Evelyn Dyb, NIBR, OsloMet. Foto: Sonja Balci, OsloMet
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt ved OsloMet som forsker på byer, steder, politisk styring og samfunnsutvikling, innen og på tvers av ulike sektorer. Instituttet har prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom