Kystverket

Stad skipstunnel: Stor interesse for leverandørkonferanse

Del

Rundt 50 entreprenører og leverandører har meldt seg på Kystverkets leverandørkonferanse for Stad skipstunnel, som arrangeres på Gardermoen 31. januar. – Vi opplever stor interesse for konferansen. Likevel har vi plass til enda flere deltakere, sier prosjektleder Terje Skjeppestad. Påmeldingsfrist er 20. januar.

Stad skipstunnel, slik den kan bli seende ut fra innseilingen i Kjøde. Illustrasjon: Kystverket /Multiconsult/ Link arkitektur
Stad skipstunnel, slik den kan bli seende ut fra innseilingen i Kjøde. Illustrasjon: Kystverket /Multiconsult/ Link arkitektur

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Arbeidet er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er etter sommeren 2023.

For at konkurransegrunnlaget skal bli best mulig og for å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, har Kystverket invitert til en leverandørkonferanse på Radisson Blue airport Hotel på Gardermoen tirsdag 31. januar. 

God påmelding
En knapp uke før påmeldingsfristen har rundt 50 entreprenører og leverandører meldt seg på konferansen. Det er prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket Terje Skjeppestad fornøyd med.

– Dette viser at det er stor interesse for å være med å bygge verdens første skipstunnel. Det er mange som har meldt seg på de siste dagene, og vi forventer ytterliggere påmeldinger fram mot påmeldingsfristen 20. januar, sier Skjeppestad.

Hvem er påmeldt?

- Vi ser at flere av de store entreprenørene både fra Norge og utlandet kommer. Dette er entreprenører som kan ta på seg hele oppdraget med å bygge Stad skipstunnel. I tillegg er det påmeldt en del mer spesialiserte underleverandører, som trolig jakter deloppdrag i totalentreprisen. Det er en god miks, sier Skjeppestad som ikke vil røpe hvilke entreprenører som er påmeldt.

– Det får vi komme tilbake til i etterkant av konferansen, sier Skjeppestad.

Tilgang til konkurransedokumenter
Til deltagerne på leverandørkonferansen har Kystverket tilgjengeliggjort utkast av deler av konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Formålet er å sikre at konkurransedokumentene treffer markedet på best mulig måte før de sendes ut på anbud. Etter planen skal det skje etter sommeren 2023.

– Dette er på en måte høringsversjoner av det som blir det endelige konkurransegrunnlaget. Hensikten er å gi markedet et godt grunnlag for konstruktiv dialog på leverandørkonferansen 31. januar, og etterfølgende en til en-samtaler med potensielle totalentreprenører. På konferansen og i etterkant ønsker vi tilbakemeldinger på dokumentene for å kunne gjøre konkurransegrunnlaget best mulig, sier Terje Skjeppestad.

Samtidig har Kystverket sendt leverandørene en knippe spesifikke spørsmål som man ønsker svar på – om konkurransedokumentene, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier med mer.

– Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, og vil gjerne ha en diskusjon rundt spørsmålene og dokumentene for øvrig i 1-1-samtalene på konferansen. Siste frist for å gi skriftlige innspill er 15. februar, så gjør det i alle fall innen denne datoen, oppfordrer prosjektleder Skjeppestad.

Tilgang og påmelding via Doffin
For å få tilgang til konkurransedokumentene, slik de foreligger per nå, og være med på å gi innspill, så må leverandørene først melde sin interesse for den veiledende kunngjøringen som ligger ute på Doffin. Dersom man er interessert i å delta på leverandørkonferansen som avholdes 31. januar, så må Kystverket ha mottatt påmeldingen senest 20. januar.

Konferanse og dialog
Leverandørkonferansen er tenkt gjennomført som en kombinasjon av presentasjoner i plenum og en til en-samtaler med leverandører.  En til en-samtalene er forbeholdt leverandører eller konsortier som kan levere på hele behovet til Kystverket.

Kontakter

Bilder

Stad skipstunnel, slik den kan bli seende ut fra innseilingen i Kjøde. Illustrasjon: Kystverket /Multiconsult/ Link arkitektur
Stad skipstunnel, slik den kan bli seende ut fra innseilingen i Kjøde. Illustrasjon: Kystverket /Multiconsult/ Link arkitektur
Last ned bilde
Prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad. Foto: Kystverket.
Prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad. Foto: Kystverket.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom