Eika Gruppen

Stabilt og godt resultat for Eika Gruppen i 2020

Del

Eika Gruppens resultat for 4. kvartal 2020 var på 159 millioner før skatt mot 235 millioner i 2019. Resultatet for 2020 endte på 684 millioner (701). Resultatet for året etter skatt er på 521 millioner kroner (534) og gir en egenkapitalavkastning på 22,6 prosent (24,5).

Stabilt og godt resultat i 2020
Stabilt og godt resultat i 2020

Resultatet for Eika Gruppen i 2020 er noe lavere, men på nivå med det ekstraordinært gode resultatet i 2019. Det viktigste bidraget til det gode resultatet for i 2020 er solide tall fra forsikringsvirksomheten.

Skadebildet i 2020 ble påvirket av Covid-19 med høye erstatningskostnader knyttet til reiseforsikring og avbestilling i første halvår, og tilsvarende lave erstatningskostnader i andre halvår som følge av begrenset reiseaktivitet. Lavere aktivitet i samfunnet enn normalt har medført lavere skadefrekvens spesielt for motor privat og bolig. Oppgangen i aksjemarkedene og kundenes langsiktige sparing bidro til et godt resultat for sparing og plasseringsvirksomheten. Finansieringsvirksomheten er det av konsernets selskaper som er hardest rammet av pandemien, med fall i kortomsetningen og nedgang i rentebærende kreditt. Som følge av et godt boligmarked og økte markedsandeler leverte eiendomsmeglingsvirksomheten i Aktiv gode resultater i 2020.

- Eika Gruppens gode resultat i 2020 kommer av de sterke samspillseffektene vi har i alliansen. Solide leveranser av produkter og tjenester fra Eika Gruppen som bidrar til konkurransedyktige og offensive lokalbanker med kompetente medarbeidere bidrar hver eneste dag til å styrke norske lokalsamfunn. I et krevende år for mange person- og bedriftskunder har lokalbankens lokale tilstedeværelse bidratt til at deres posisjon er ytterligere styrket. Nærheten til og omsorgen for kunder som blir rammet når ulykken inntreffer er ytterligere bekreftet etter den tragiske ulykken i Gjerdrum der mange kunder ble rammet, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i en kommentar.

Bankenes høye alliansetilfredshet bekrefter at Eika Alliansen står sterkere enn noen gang. Etter grundig prosess, besluttet bankene i Eika Alliansen i desember 2020 å bytte leverandør av kjernebank-tjenester. Avtalen med SDC ble sagt opp og ny avtale ble inngått med TietoEvry 18. desember 2020. Avtalen vil styrke alliansebankenes langsiktige konkurransekraft gjennom betydelig kostnads- effektivisering, styrket utviklingskraft og økt strategisk fleksibilitet.

Netto driftsinntekter utgjorde i kvartalet 876 millioner kroner (820), som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samlet for 2020 var netto driftsinntekter på 3,4 milliarder kroner (3,2), tilsvarende en økning på 6,5 prosent.

Konsernet hadde i 2020 samlede driftskostnader på 991 millioner kroner (960), tilsvarende en økning på 3,2 prosent. Justert for engangseffekter var samlede driftskostnader i 2020 lavere enn i 2019. Som følge av oppsigelse av avtalen med SDC i fjerde kvartal, har Eika Kredittbank kostnadsført 46 millioner kroner i engangskostnader knyttet til nedskrivninger av immaterielle eiendeler og uttredelseskostnader.

Provisjoner til lokalbankene som distributører utgjorde 664 millioner kroner (640). Provisjoner til distributørene øker jevnt og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene.

Styret foreslår å utbetale 70 prosent av konsernets resultat, noe som vil tilsvare NOK 14,75 per aksje. Utbyttet fra Eika Gruppen AS kommer i all vesentlighet fra resultater i skadeforsikringsvirksomheten som så kanaliseres ut til aksjonærene som i hovedsak lokalbankene i Eika Alliansen. En utdeling fra Eika Gruppen AS vil derfor bidra til å styrke soliditeten i eierbankene. Det er videre vurdert at verktøykassen for å hjelpe lokalt næringsliv og privatkunder som er berørt av pandemien er større i den enkelte lokalbank enn i Eika Gruppen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Stabilt og godt resultat i 2020
Stabilt og godt resultat i 2020
Last ned bilde
Nøkkeltall 4. kvartal 2020
Nøkkeltall 4. kvartal 2020
Last ned bilde

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika
Eika Alliansen består av lokalbankene, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg, personlig rådgiving og et sterkt lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av bankene i alliansen og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

Meget sterkt resultat for Eika Forsikring i 20205.2.2021 12:22:53 CET | Pressemelding

Til tross for koronapandemi og ansatte på hjemmekontor leverer Eika Forsikring rekordresultat for 2020. Selskapet leverte et resultat i 2020 på 665 millioner kroner mot 609 millioner i 2019. I fjerde kvartal endte resultatet på 178 millioner kroner mot 228 millioner året før. Nedgangen i dette kvartalet er påvirket av ulykken på Gjerdrum. Selskapets combined ratio for 2020 endte på 79,8 prosentpoeng mot 79,4 prosent i 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom