Rambøll

Spiller hverandre gode med langsiktig storsatsning

Del
– Vi har et partnerforhold som utfordrer oss til å bli bedre i alle våre prosjekter, sier Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll. Gjennom et helt unikt samarbeid med Storebrand Eiendom, løser de morgendagens utfordringer innen bærekraft og utvikling.
StRam er et virtuelt selskap ledet av Jonas Bjerga (til venstre), seksjonsleder i Rambøll. Her sammen med Richard Kristensen Kruse, direktør for prosjekt og utvikling i Storebrand Eiendom og Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll. Foto: Rambøll
StRam er et virtuelt selskap ledet av Jonas Bjerga (til venstre), seksjonsleder i Rambøll. Her sammen med Richard Kristensen Kruse, direktør for prosjekt og utvikling i Storebrand Eiendom og Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll. Foto: Rambøll

– Når de samme personene jobber sammen om og om igjen, blir samarbeidet mer effektivt, sier Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll.

I 2019 inngikk Rambøll et langsiktig partnerskap med Storebrand Eiendom som skulle føre til styrket prosjekterings- og rådgivningskompetanse, med tillit og samarbeid som de viktigste bærebjelkene. Dette har vist seg å være svært verdifullt, og nå begynner de å se resultatene av partnerskapet.

– Finner man en god samarbeidsplattform og en god tone, er det et godt utgangspunkt for en god leveranse. Det er en god match mellom oss i Rambøll og Storebrand Eiendom, og det handler alltid om folk. Etter å ha blitt bedre kjent, har vi spisset samarbeidet og etablert en egen avdeling i Rambøll som bare jobber mot Storebrand, og når dette samarbeidet fungerer blir det gode prosjekter, sier Landsem.

StRam – som avdelingen heter – er et virtuelt selskap ledet av Jonas Bjerga, avdelingsleder i Rambøll. Avdelingens misjon er å forvalte det strategiske partnerskapet, ved å jobbe til det beste for partnerne innen alt fra større reguleringsprosjekter, ombygginger og nybygg, til mindre leietakertilpasninger.

– Ved å ha en langsiktig partner setter man seg i en posisjon hvor man kan forvalte kunnskap og utvikling på en helt annen måte enn tidligere, og inkludere dette i hele porteføljen etter hvert som flere bygg fornyes over tid. På den måte setter vi porteføljen i stand til å møte fremtiden, forteller Bjerga.

– Vi henter nå synergier mellom prosjektene. Dette hadde vi ikke fått til hvis vi hadde vært mange ulike rådgivere. Vi kan følge den strategiske retningen vi har pekt oss ut, og bygge oppunder de målene som skal nås. Partnerskapet vårt er godt rigget med styringsmekanismer, eskaleringsmekanismer og arenaer for blant annet bærekraft, digitalisering og innovasjon, men også relasjoner. Vi prater ofte sammen, og det vi har måttet adressere, er blitt gjort på en god måte som har resultert i konstruktive løsninger, sier Bjerga.

Fremtidens Filipstad

Et av prosjektene som nå står i sentrum for StRam-samarbeidet, er utviklingen av Filipstad i Oslo. Her ønsker Storebrand Eiendom å senke Ruseløkkveien, lage gangvei mellom byggene, og utvide det ene bygget med drøye 2000 kvadratmeter. Den totale investeringsrammen er på nærmere en milliard kroner.

– Vi har tidligere forvandlet Vika til en gågate. Nå jobber vi for å få til det samme i Ruseløkkveien, ned mot Filipstad brygge. Mennesker på gateplan skaper liv og trygghet. Det trekker folk til butikkene, samtidig som det er hyggelig for kontorleietakerne å se at det er liv der de sitter, forteller Richard Kristensen Kruse, direktør for prosjekt og utvikling i Storebrand Eiendom.

I forbindelse med Filipstad-utviklingen, har Rambøll blant annet foretatt en punktsky-scanning av hele området. Laserscanningen har svært høy presisjon – helt ned på millimeternivå – og danner med sine 21 milliarder punkter grunnlaget for en digital replika av byggene.

– Denne digitale modellen gir oss en trygghet rundt hvordan ting er bygget, og hjelper oss med digitalisering, og vil videre benyttes til informasjonshenting fra de tekniske anleggene i bygget, forteller Jonas Bjerga.

– Når punktskyen settes inn i kartkoordinater, kan vi se hvordan solen beveger seg i forhold til eiendommen, hvor havnivået ligger og hva som skjer hvis det stiger, samt visualisere ulike løsninger fra forskjellige vinkler. Etter hvert som modellen utvikles vil denne bli til en digital tvilling, som gjør at vi kan forvalte eiendommen mer effektivt – både med tanke på kostnader, men også med høyere kvalitet – blant annet ved å gå fra frekvensbasert vedlikehold til behovsbasert vedlikehold.

Bærekraft og ombruk i fokus

Bærekraft er tungt forankret i både Storebrand og Rambølls kultur, og ifølge partnerne utslagsgivende for at de fant hverandre. I tillegg til å utfordre hverandre på å utarbeide mer klimasmarte løsninger for 40-prosentbransjen, handler det også om å sette sosial bærekraft på agendaen.

– Vårt samarbeid handler ikke bare om byggene, men også om å ta vare på omgivelsene rundt. Byrommene er viktige, og Storebrand ivaretar disse – både på bakkeplan og i høyden, sier Bjørn Tore Landsem, og får støtte av kollega Jonas Bjerga.

– Storebrand er en stor aktør som tar et veldig bevisst standpunkt også innen det sosiale aspektet av bærekraft, og det er viktig at de gjør det. Når vi kan jobbe strategisk sammen om en stor portefølje, har vi også unike muligheter for ombruk, sier Bjerga.

– Senest i går ga vi en leietaker en ombrukskatalog, slik at deres interiørarkitekter kan se hva vi har og hvordan dette kan brukes. Vi håper at flere interiørarkitekter kommer på banen og ser andre bruksverdier enn hva disse materialene opprinnelig ble designet for å brukes til, sier Bjerga.

Richard Kristensen Kruse i Storebrand Eiendom trekker også frem bærekraft som en grunnpilar i samarbeidet.

– Det gjelder alt fra å redusere utslipp til å sikre sosial bærekraft i alle ledd, og det skal fortsatt være trivelig. Det at noe er bærekraftig, betyr ikke at det må være kjipt, sier Kruse.

– Bærekraft har vært en klar ledetråd i dette samarbeidet, og her går vi ikke på akkord med oss selv. Kan vi ikke tilføre noe bærekraftig, står vi over. Vi er en finansaktør, og vi tror det er de bærekraftige eiendommene som blir vinnerne i markedet. Vi reduserer risiko ved å gjøre bærekraftige valg, sier Kruse. 

– Bærekraft blir fort et spørsmål å velge de mindre etablerte løsningene, som foreløpig ofte koster mer fordi de produseres i lavere volum. Da er diskusjonen hele tiden: hva er ønskelig, hva er bra og hva er godt nok? Man må finne de rette grensesnittene. Der tror jeg vi har utfordret hverandre mye, spesielt de siste seks månedene, for de store prosjektene krever de riktige løsningene. Dette er ikke latmannsarbeid.

– Et genialt trekk

 Etter hvert som StRam-funksjonen styrkes, er målet at de involverte ikke skal ha følelsen av å jobbe for Rambøll eller Storebrand, men for prosjektet. Det er de, ifølge Kruse, i ferd med å lykkes med.

 –  Det ble sagt at vi skulle bli prioritert, og det er vi virkelig blitt. Det at Rambøll etablerte en egen avdeling for å supplere oss, var et genialt trekk, sier han.

 ­– Etter at denne avdelingen ble etablert, begynte vi å kjenne på StRam-følelsen. StRam er en fellesorganisasjon, hvor vi skal jobbe sammen og ha det bra sammen. Det er tillitsbasert, og vi må være trygge på hverandre, sier Kruse, og får støtte av Landsem i Rambøll.

 – Jeg håper Storebrand føler at de har fått en partner som prioriterer dem i sine prosjekter, og hjelper dem i en hektisk hverdag med de beste ressursene vi har, sier Landsem.

 – Storebrand har som mål å være internasjonale, og vi er det internasjonale selskapet som kan følge Storebrand ut av Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

StRam er et virtuelt selskap ledet av Jonas Bjerga (til venstre), seksjonsleder i Rambøll. Her sammen med Richard Kristensen Kruse, direktør for prosjekt og utvikling i Storebrand Eiendom og Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll. Foto: Rambøll
StRam er et virtuelt selskap ledet av Jonas Bjerga (til venstre), seksjonsleder i Rambøll. Her sammen med Richard Kristensen Kruse, direktør for prosjekt og utvikling i Storebrand Eiendom og Bjørn Tore Landsem, direktør for bygg i Rambøll. Foto: Rambøll
Last ned bilde
I forbindelse med Filipstad-utviklingen, er det foretatt en punktsky-scanning av hele området. Laser-scanningen har svært høy presisjon – helt ned på millimeternivå – og danner med sine 21 milliarder punkter grunnlaget for en digital replika av prosjektet. Illustrasjon: Rambøll
I forbindelse med Filipstad-utviklingen, er det foretatt en punktsky-scanning av hele området. Laser-scanningen har svært høy presisjon – helt ned på millimeternivå – og danner med sine 21 milliarder punkter grunnlaget for en digital replika av prosjektet. Illustrasjon: Rambøll
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 17.500 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Ny spydspiss innen digitalisering og innovasjon22.3.2023 14:00:00 CET | Pressemelding

Rambøll oppretter eget team for å samkjøre innovasjon, automatisering, teknologi og digital design. Uavhengig av hvor i verden kundene befinner seg, vil enhetlige leveranser ved hjelp av digitalisering gjøre en stor forskjell. Ved å tilby virksomhetene den beste kompetansen og lokal kunnskap har aktører innen det grønne skiftet, som Freyr, valgt Rambøll som partner når de etablerer innovative fabrikker med banebrytende teknologi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom