Snøscooterklubbenes Fellesråd - SKFR

Spennende dager for snøscooterinteressene i Stortinget Frp og Sp med gode forslag. Hvor lander Arbeiderpartiet?

Del

10. mai 2021 – Denne uken er spennende for alle med interesse for snøscootersaken i Norge. Bengt Rune Strifeldt, Frp og Sandra Borch, SP, har fremmet gode forslag i Stortinget knyttet til snøscootersaken. Dermed støtter de opp om Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, som også utfordrer Arbeiderpartiet om å støtte opp om snøscootersaken i Stortinget denne uken.

Erik Kirkvold, styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, i Norge. Foto: Reitwagen.no
Erik Kirkvold, styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, i Norge. Foto: Reitwagen.no

Det er Energi- og miljøkomiteen som på tirsdag skal diskutere forslagene som er fremmet av Frp og Sp. Deretter blir det debatt og votering i Stortinget om saken torsdag 20. mai.

Viktig dager for snøscootersaken
– Vi håper også at Arbeiderpartiet vil støtte opp om forslagene som er fremmet av Frp og Sp. I alle fall noen av forslagene, sier Erik Kirkvold som er leder av SKFR. Han setter sin lit til at Arbeiderpartiets Espen Barth Eide fra Oslo og Runar Sjåstad fra Finnmark som sitter i Energi- og miljøkomiteen vil støtte opp om forslagene som er fremmet av Frp og Sp i saken.

– Vi har fremmet en rekke gode forslag, sier Bengt Rune Strifeldt i Fremskrittspartiet til SKFR.

– Det blir spennende å se om Arbeiderpartiet også kobler seg på våre gode forslag nå i innspurten, sier Sandra Borch i Senterpartiet til Reitwagen.no.

For å se mer om forslagene til Frp og Sp se link til sak i Reitwagen.no. Reitwagen.no har fokus på nyheter, bakgrunn og kjøreopplevelser til lands og til vanns knyttet til snøscooter, motorsykkel, ATV, vannscooter, båt og biler/classic cars i Norge.

Mange velgere og stor interesse for snøscooter
Snøscooterklubbenes Fellesråd så dagens lys 6. februar 2013. Nå teller foreningen 45 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Deriblant har de medlemsklubber i 20 av de 34 kommunene som har etablert løyper etter lovendringen i 2015. Snøscooterklubbenes Fellesråd har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med turkjøring.

– SKFR, som representerer 45 lokale snøscooterklubber fra hele landet, og har 80.000 følgere på Facebook, sier Erik Kirkvold som leder Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

SKFR er klar i sine råd til Stortinget
 – Tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheter til SKFR viser at tilrettelegging for snøscooterkjøring og godt organiserte klubber skaper en forebyggende sjøljustis mot ulovlig kjøring, forteller Erik Kirkvold.

  • I utgangspunktet ønsker vi en revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at loven i større grad samordnes med plan- og bygningsloven slik at kommunene får økt myndighet

  • Endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan vedta at ubrøytet vei kan benyttes til rekreasjonskjøring med snøscooter generelt, for enkelte områder/veier, eller som del av et løypenett uten krav om konsekvensutredning etter nasjonal forskrift. For at kjøring skal tillates, må kommunen innhente grunneiernes/veistyrets samtykke.

  • Stortinget ber regjeringen endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at mindre terrenginngrep som ikke vil være lett synlige på barmark, slik som fjerning av stein, trær o.l., kan tillates der det er nødvendig, på samme måte som ved etablering av tur-/fritidsløyper i utmark. Dette er viktig sikkerhetstiltak for å redusere påkjøringsfaren i snøscooterløyper.

  • Sikre hjemmel for at lokale løypelag kan benytte tråkkemaskin og ATV påsatt belter ved opparbeidelse og vedlikehold av rekreasjonsløyper for bruk av snøscooter uten særskilt tillatelse.

  • Forenkle prosessene for opprettelse av snøscooterløyper, gjennom at opprettelsen av løypene skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser.

  • Sikre hjemmel for at kommunene selv kan sette tidsavgrensning for kjøreløyve til egen hytte.

Sikre hjemmel for at etablerte isfiskeløyper kan opprettholdes om kommunene ønsker det. Her er det viktig at kommuner sør for Nord-Troms også får regulere kjøring ut av løype på islagt vann for rast og fiske. Det handler om folks sikkerhet at de ikke må campe like ved scooterløypa. Det er like farlig i Telemark og Trøndelag som i Troms og Finnmark. I tillegg har kommuner hatt denne muligheten tidligere, men det ble ikke fanget opp ved lovendringen i 2015.

For ytterligere informasjon:
Erik Kirkvold, styreleder, Snøscooterklubbenes Fellesråd, mobil 977 11 626,
e-post: erik.kirkvold@gmail.com  og internett

Kort om Snøscooterklubbenes Fellesråd
Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, omfatter 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør til Troms og Finnmark i nord. Foreningen ble etablert i 2013. Det var snøscooterklubbene i Selbu og Tydal som tok initiativ til å samle alle landets klubber i en egen uavhengig forening drevet av klubbene selv. Foreningens styre blir valgt på landsmøtet i fellesrådet. SKFR har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med snøscooter og turkjøring. Fellesrådet bistår også med råd om hvordan man kan starter en ny klubb og andre råd overfor snøscooterinteresserte i Norge. Foreningen har god dialog med myndighetene på sentralt, regionalt og lokalt plan. Foreningen hjelper også lokalpolitikere som skal være med å bestemme om og hvor det skal gå løyper i sine kommuner.

Bilder

Erik Kirkvold, styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, i Norge. Foto: Reitwagen.no
Erik Kirkvold, styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, i Norge. Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant Frp, Finnmark, på snøscooter. Foto: privat
Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant Frp, Finnmark, på snøscooter. Foto: privat
Last ned bilde
Sandra Borch, stortingsrepresentant Sp, Troms, på snøscooter. Foto: privat
Sandra Borch, stortingsrepresentant Sp, Troms, på snøscooter. Foto: privat
Last ned bilde
Foto: Reitwagen.no
Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde
Foto: Reitwagen.no
Foto: Reitwagen.no
Last ned bilde

Om Snøscooterklubbenes Fellesråd - SKFR

Snøscooterklubbenes Fellesråd - SKFR
Snøscooterklubbenes Fellesråd - SKFR
Løvtun
7590 Tydal

977 11 626https://skfr.no/

Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, omfatter 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør til Troms og Finnmark i nord. Foreningen ble etablert i 2013. Det var snøscooterklubbene i Selbu og Tydal som tok initiativ til å samle alle landets klubber i en egen uavhengig forening drevet av klubbene selv. Foreningens styre blir valgt på landsmøtet i fellesrådet. SKFR har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med snøscooter og turkjøring. Fellesrådet bistår også med råd om hvordan man kan starter en ny klubb og andre råd overfor snøscooterinteresserte i Norge. Foreningen har god dialog med myndighetene på sentralt, regionalt og lokalt plan. Foreningen hjelper også lokalpolitikere som skal være med å bestemme om og hvor det skal gå løyper i sine kommuner.