GlobeNewswire

SpareBank 1 SMN: Vedtak i representantskapet

Del


Representantskapet har i sitt møte 25. mars 2021 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020 - herunder disponering av årsresultat

Vedtak:
Representantskapet godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020 samt forslag til anvendelse av overskudd. Representantskapet beslutter utbetaling av utbytte på 1,30 kroner per egenkapitalbevis til dem som er egenkapitalbeviseiere per 25. mars 2021 med utbetaling 07. april 2021. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 26. mars 2021.

Representantskapet godkjenner videre styrets forslag om avsetting av 321 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 95 mill. kroner utbetales til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 230 mill. kroner og 130 mill. kroner. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Representantskapet vedtar i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN gir konsernbidrag med til sammen 21.748.478 kroner.

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av hele eller deler av resterende utbytte og samfunnsutbytte slik det er presentert i neste sak.

Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte frem til neste ordinære møte i representantskapet

Vedtak:
Representantskapet gir styret med grunnlag i godkjent årsregnskap for 2020, fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte etter 30. september 2021.

Fullmakten er oppad begrenset til beslutning og utbetaling av utbytte på 3,10 kroner per egenkapitalbevis til den som eier egenkapitalbevis på det tidspunkt styret beslutter.

Fullmakten gjelder videre beslutning om utdeling til allmennyttige formål oppad begrenset til 105 millioner kroner og overføring oppad begrenset til 121 mill. kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Fullmakten gjelder frem til ordinært representantskapsmøte våren 2022. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert i Foretaksregisteret.

Retningslinjer om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte

Vedtak:
Representantskapet godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte.

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN

Vedtak:
Representantskapet tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN til orientering.

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og utstedelse av fondsobligasjon

Vedtak:
Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:
Ansvarlige lån                   1.000 mill. kroner
Fondsobligasjon              1.000 mill. kroner

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2021 er vedtatt.

Fullmakt til å erverve og etablere avtalepant i egne egenkapitalbevis

Vedtak:
Representantskapet meddeler styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

  1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.
  2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 200,- kroner.  
  3. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
  4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
  5. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 26. mars 2021.
  6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Valg av representantskapets nestleder

Vedtak:
Gjenvalg av Per Olav Tyldum som nestleder av representantskapet for to år.

Valg av medlemmer til styret

Vedtak:
Gjenvalg av Kjell Bjordal som styremedlem for to år.
Gjenvalg av Morten Loktu som styremedlem for to år.
Gjenvalg av Christian Stav som styremedlem for to år.
Valg av Freddy Aursø som nytt styremedlem for to år.

Representantskapet tok til orientering at Inge Lindseth og Christina Straub er ansattes faste styremedlemmer og at Karin Norli er ansattes varamedlem til styret for en periode av to år.

Valg av styrets leder

Vedtak:
Kjell Bjordal ble gjenvalgt som styreleder for to år

Valg av styrets nestleder

Vedtak:

Christian Stav velges som nestleder av styret gjennom suppleringsvalg for ett år

Valg til representantskapets valgkomité

Vedtak:
Som fast medlem:
Gjenvalg av Lars B. Tvete som representant for egenkapitalbeviseierne for to år.
Valg av Ingrid Finboe Svendsen som ny representant for egenkapitalbeviseierne for to år.

Som varamedlem:
Gjenvalg av Nils Martin Williksen som varamedlem og representant for egenkapitalbeviseierne for to år.
Valg av Berit Tiller som nytt varamedlem og representant for egenkapitalbeviseierne for to år.

Som leder av valgkomiteen gjenvelges Lars B. Tvete for to år.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Industry Leading SAFR Facial Recognition for Live Video Integrated with Geutebrück VMS12.4.2021 13:00:00 CEST | Press release

Featuring real-time, automated, low-bias identification of opt-in staff and persons of interest SEATTLE, April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAFR from RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) today announced that its SAFR facial recognition system for live video is now integrated with the Geutebrück G-Core VMS (Video Management System). SAFR for Geutebrück is an AI layer that runs on top of the G-Core VMS which provides advanced video analytics that save time and increase efficiency of surveillance operations. The best-in-class integration features live video overlays that display event details, streamlined enrollment of individuals appearing on the Geutebrück VMS directly into the SAFR identity database, and custom alarms and notifications that notify security personnel of SAFR events directly within the VMS. With so many cameras deployed, it’s impossible for security staff to monitor them effectively. SAFR matches faces appearing in live video feeds against watchlist images more effectively

Rockridge Stakes Additional Ground at the Knife Lake Copper Project, Saskatchewan12.4.2021 13:00:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, April 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rockridge Resources Ltd. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: RRRLF) (Frankfurt: RR0) (“Rockridge” or the “Company”) is pleased to announce that it has recently acquired additional mineral rights through staking at its Knife Lake Copper Project located in Saskatchewan, Canada (the “Knife Lake Project” or “Property”). The Knife Lake Project, now consisting of 81 dispositions totaling 55,471 hectares (137,069 acres), is an advanced-stage copper, silver, zinc and cobalt exploration property in Saskatchewan. With the recent staking, the Company has increased the project area by 70% from 32,663 hectares (80,712 acres). Knife Lake Claims Map: https://www.rockridgeresourcesltd.com/_resources/images/Knife-Lake-Region-20210331-003.jpg Based on encouraging observations made during the current drill program the newly acquired claims are considered to be highly prospective for VMS mineralization. The staking completed has added to the land package s

Signify share repurchase periodic update12.4.2021 13:00:00 CEST | Press release

Press Release April 12, 2021 Signify share repurchase periodic update Eindhoven, the Netherlands –Signify (Euronext: LIGHT), the world leader in lighting, today announced that it has repurchased 131,684 shares in the period April 6 to April 9, 2021. The shares were repurchased at an average price of EUR 44.36 per share and an aggregate amount of EUR 5.8 million. These repurchases were made as part of the company’s repurchase program, which was announced on February 25, 2021. Signify will use the shares to cover obligations arising from its long-term incentive performance share plan and other employee share plans. The total number of shares repurchased under this program to date is 968,157 shares for a total consideration of EUR 39.3 million. Details on the share buyback transactions can be found here. --- END --- For further information, please contact: Signify Investor Relations Thelke Gerdes Tel: +31 6 1801 7131 E-mail: thelke.gerdes@signify.com Signify Corporate Communications Elco

Effnet licenses its ASN.1 5G Toolset and 5G gNB CU-UP software components12.4.2021 12:07:15 CEST | Press release

Luleå, 2021-04-12 -- Effnet, a subsidiary of Effnetplattformen AB and a leading provider of 5G protocol stack software for terminals and containerized 5G RAN software as well as Header Compression software, announces today that it has licensed its ASN.1 5G Toolset and 5G gNB CU-UP software components to a leading provider of open and cloud-native 4G and 5G RAN software solutions. Effnet ASN.1 5G Toolset uses modern C++. It is portable, robust and provides high performance. It currently has support for ASN.1 in 3GPP Release 15 (RRC, F1AP, E1AP, NGAP, XnAP and NRPPa) specifications and the O-RAN E2AP specification. For more information, visit http://www.effnet.com/products/asn1/. Effnet 5G gNB CU-UP is a high quality and high-performance user plane software solution used in the Central Unit (CU) of a 5G gNB. Together with the Effnet DU software, this is a critical component to deliver data traffic (user plane) at exceedingly high rates. The software can deliver better radio resource effi

Statkraft bygger tre vindparker i Chile – verdens sørligste land12.4.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

(Santiago/Oslo, 12. april 2021) Statkraft skal for første gang bygge vindkraftverk i Chile, og øker dermed sin produksjonskapasitet for fornybar energi i det søramerikanske landet, hvor etterspørselen etter vann-, vind- og solkraft er stigende. Sammen med selskapets eksisterende vannkraftportefølje i Chile, vil Statkraft nå en produksjonskapasitet på 366 megawatt (MW) innen utgangen av 2023. Det 102 MW store vindprosjektet Torsa består av tre vindparker, med til sammen 19 turbiner fra den tyske produsenten Nordex. Samlet forventes vindparkene å produsere mer enn 300 GWh med fornybar energi i året – nok til å forsyne 100.000 gjennomsnittlige chilenske hjem. Prosjektet ligger i O’Higgins-regionen, 124 kilometer sør for hovedstaden Santiago. - Disse tre vindparkene øker ikke bare vår produksjonskapasitet i Chile; de utvider vår fornybarportefølje til å for første gang omfatte vindkraft. Framover planlegger vi også å inkludere solkraft i produksjonsmiksen vår, sier Statkrafts konserndirekt

Statkraft to build its first wind farms in the world’s southernmost country Chile12.4.2021 12:00:00 CEST | Press release

(Santiago/Oslo, 12 April, 2021) Statkraft, Europe’s largest renewable energy generator, will build its first wind farms in Chile, expanding its renewable energy generation capacity in the South American country amid an increasing demand for hydro, wind and solar power in the southernmost nation in the world. Combined with the company’s existing hydropower assets, Statkraft will reach a generating capacity of 366 megawatt (MW) by the end of 2023. The 102 MW Torsa wind power project consists of three wind farms, totalling 19 wind turbines supplied by German manufacturer Nordex. In total, the wind farms are expected to produce more than 300 GWh of renewable energy annually; enough power to supply 100,000 average Chilean households. The project is located in the O’Higgins region, 124 kilometres south of the capital Santiago. “These three wind farms are not only expanding our generating capacity in Chile; it is broadening our renewable energy portfolio by including wind power for the first

Notice of Annual General Meeting in Acarix AB12.4.2021 11:00:00 CEST | Press release

Notice of Annual General Meeting in Acarix AB The shareholders of Acarix AB, reg. no. 559009-0667, (the "Company"), are hereby convened to the annual general meeting to be held on Tuesday 11 May 2021. Information with respect to the coronavirus The Company is mindful of the health and well-being of its shareholders and employees. It´s important for the Company to take a social responsibility and contribute to reduce the risk of transmission of the coronavirus (Covid-19). Due to the extraordinary situation the annual general meeting will be carried out through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation. Thus, it will not be possible to attend in person or through proxy at the annual general meeting. Information on the decisions of the annual general meeting will be published as soon as the outcome of the advance voting is finally compiled on 11 May 2021. Right to attend the annual general meeting and notice Shareholders wishing to attend the annual general meeting