GlobeNewswire

SpareBank 1 SMN: Vedtak i representantskapet

Del


Representantskapet har i sitt møte 26. mars 2020 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av årsregnskapet for 2019, herunder disponering av årsresultat.

 • Representantskapet godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019.
 • Representantskapet godkjente styrets reviderte forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 5,00 kroner per egenkapitalbevis, samlet 647 mill. kroner, til egenkapitalbeviseiere per 26. mars 2020 med utbetaling 3. april 2020. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 27. mars 2020.
 • Representantskapet godkjente videre styrets reviderte forslag om avsetting av 364 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 164 mill. kroner tildeles Sparebankstiftelsen SMN og 200 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 749 mill. kroner og 422 mill. kroner.
 • Representantskapet vedtok i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN gir konsernbidrag med til sammen 6.516.401 kroner.
 • Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Ledende ansattes betingelser og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble også behandlet.


Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og utstedelse av fondsobligasjon

Representantskapet meddelte styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

Ansvarlige lån 1.000 mill. kroner
Fondsobligasjoner 1.000 mill. kroner


Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2020 er vedtatt


Fullmakt til å erverve og etablere avtalepant i egne egenkapitalbevis

Representantskapet vedtok å meddele styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

 1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.
 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 200,- kroner.  
 3. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
 4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
 5. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 27. mars 2020.
 6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.


Valg av leder i representantskapet
Gjenvalg av Knut Solberg som leder for to år.


Valg av medlemmer til styret
Gjenvalg av Janne Thyø Thomsen som styremedlem for to år.
Gjenvalg av Mette Kamsvåg som styremedlem for to år.
Gjenvalg av Tonje E. Foss som styremedlem for to år.


Valg av styrets nestleder
Bård Benum gjenvelges som nestleder av styret for ett år


Valg til representantskapets valgkomité
Gjenvalg av Marit Dille som representant for kundene for to år.
Gjenvalg av Rolf Bratlie som representant for ansatte for to år.
Som nytt medlem Lilly Gunn Nyheim som representant for offentlig oppnevnte for to
år.

Som varamedlem:
Gjenvalg av Marit Collin som representant for egenkapitalbeviseierne for to år.
Gjenvalg av Elin Hagerup som representant for kundene for to år.
Gjenvalg av Stig Klomsten som representant for offentlig oppnevnte for to år.
Gjenvalg av Anders Skrove som representant for ansatte for to år


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Nordisk næringsliv fokuserer på innovasjon og forbedring av kundeopplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapporten ISG Provider Lens™ viser at selskaper i regionen henvender seg til leverandører av digitale forretningstjenester for hjelp med analyse, kunstig intelligens og andre teknologier STOCKHOLM i Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Næringslivet i de nordiske landene fokuserer på å forbedre kundeopplevelsen og innovasjonen, og kontakter leverandører av digitale forretningstjenester for å nå målene sine. Dette viser en ny rapport som ble publisert i dag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), et verdensledende teknologisk forsknings- og rådgivningsselskap. Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden viser at bedrifter i regionen omfavner teknologier som dataanalyse, kunstig intelligens, tingenes internett og blokkjeder for å levere kvalitetstjenester til kundene sine og for å skille ut seg fra konkurrenter. «Nordiske bedrifter søker transformasjonstjenester fra IT-leverandører for ikke bare å bli veiledet gje

UPM commits to UN Business Ambition for 1.5°C to mitigate climate change27.1.2020 10:00:00 CETPress release

(UPM, Helsinki, 27 January 2020 at 11:00 EET) – UPM commits to the United Nations Global Compact’s Business Ambition for 1.5°C, joining leading companies in a promise to pursue science-based measures to limit global temperature rise to 1.5°C. UPM will strive to mitigate climate change and drive value creation through innovating novel products, committing to a 65% CO2 emission reduction and by practicing sustainable forestry. The 1.5°C ambition is a response to increasing concern about the severe consequences of a failure to stop global warming. UPM is among the first global forest industry companies making this commitment. “UPM has a unique opportunity to make a positive impact and contribute to mitigating climate change by tangible actions. We innovate climate-positive products and turn them into growing businesses. At the same time, we limit risks from climate mitigation policies and physical impacts of changing climate. This is important for the long-term value of the company,” says

Valmet to supply a board machine rebuild to Umka in Serbia27.1.2020 10:00:00 CETPress release

Valmet Oyj’s press release on January 27, 2020 at 11:00 a.m . EET Valmet will supply a board machine rebuild to Umka Cardboard Mill in Serbia. The main target of the rebuild is to increase the customer’s production capacity. The start-up of the rebuilt paper machine PM 1 is scheduled for the second half of 2021. The order is included in Valmet's orders received of the fourth quarter 2019. The value of the order will not be disclosed. The total value of an order of this type is typically around EUR 15-20 million. "This rebuild is one of the most important strategic decisions we have made in the course of 80 years long history of the mill. We are pleased that this project is going to be completed by Valmet, a global leader in the supply of process technology in the paper industry. I strongly believe in the success and bright future of Umka Cardboard Mill, with planned capacity of over 200,000 tonnes, further quality improvements and wider product portfolio,” says Milos Ljusic, Managing D

Nordic Enterprises Focus on Innovation and Improving Customer Experience27.1.2020 10:00:00 CETPress release

ISG Provider Lens™ report finds companies in the region turning to digital business services providers for help with analytics, artificial intelligence and other technologies STOCKHOLM, Sweden, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enterprises in the Nordic countries are focused on improving customer experience and enhancing innovation, and they are turning to digital business service providers to achieve their goals, according to a new report published today by Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), a leading global technology research and advisory firm. The 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report for the Nordics finds enterprises in the region embracing technologies such as data analytics, artificial intelligence, the Internet of Things and blockchain to deliver quality services to their customers and to differentiate themselves from competitors. “Nordic enterprises are seeking transformation services from IT providers to not only ta

Nordiska företag fokuserar på innovation och förbättrar kundupplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapport från ISG Provider Lens™ visar att företag i regionen vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för hjälp med analys, artificiell intelligens och annan teknik STOCKHOLM, Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Företag i Norden är inriktade på att förbättra kundupplevelse och innovation, och de vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för att uppnå sina mål, enligt en ny rapport publicerad idag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ett ledande företag inom global teknikforskning och -rådgivning. Rapporten Digital verksamhet – lösningar och servicepartners2019–2020 från ISG Provider Lens™ för Norden visar att företag i regionen anammar teknik som dataanalys, artificiell intelligens, sakernas internet och blockkedja för att leverera kvalitetstjänster till sina kunder och för att utmärka sig bland konkurrenterna. ”De nordiska företagen söker transformationstjänster från IT-leverantörer för att inte bara ta dem genom sina digitala r

Roche submits supplemental Biologics License Application to the FDA for Tecentriq in combination with Avastin for the most common form of liver cancer27.1.2020 07:00:00 CETPress release

·Application is being reviewed under FDA’s Real-Time Oncology Review pilot programme Basel, 27 January 2020 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the completion of a supplemental Biologics License Application (sBLA) submission to the US Food and Drug Administration (FDA) for Tecentriq® (atezolizumab) in combination with Avastin® (bevacizumab), for the treatment of people with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. The FDA is reviewing the application under the Real-Time Oncology Review pilot programme, which aims to explore a more efficient review process to ensure safe and effective treatments are available to patients as early as possible. In July 2018, the FDA granted Breakthrough Therapy Designation for Tecentriq in combination with Avastin in HCC based on data from an ongoing Phase Ib trial. “Liver cancer is the most rapidly increasing cause of cancer-related death in the United States. In the IMbrave150 study, Tece