SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er første bank i Norge med et grønt låneprodukt til næringslivet

Del

SpareBank 1 Hallingdal Valdres lanserer 5. juni tre nye spennende miljøprodukter tilknyttet
finansiering og plassering for bedrifter og privatpersoner.
- Vi skal bygge den grønne balansen raskere enn andre banker i Norge sier adm. direktør Knut Oscar Fleten.

Tar ansvar
Finansnæringen har en svært viktig rolle i å bidra til at vi lykkes med det grønne skiftet, jfr. NOU 17/2018 - Klimarisiko og norsk økonomi og veikartet som er utarbeidet av finansnæringen.
-Det er fortsatt dessverre mest ord og lite handling sier Adm. direktør Knut Oscar Fleten i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Årsaken er at klimarisikoen ikke er tatt inne i næringens rammeverk. Prismodellene tar ikke inn over seg risikoen knyttet til at kundene må omstille seg som følge av klimarisikoen. Vi i SpareBank 1 Hallingdal Valdres går foran og lanserer miljøprodukter for å stimulere til grønne investeringer - selv om det på kort sikt gir lavere lønnsomhet. Vi mener en grønnere balanse gir lavere risiko pga. nevnte klimarisiko.

Omfattende miljøsatsning
I mai 2017 var SpareBank 1 Hallingdal Valdres første bank i Norge med Miljølån til 0 % rente for å stimulere privatpersoner til å ta energieffektive valg på bolig og hytte. I etterkant av dette har banken gått inn som finansieringsparter med solstrømsleveransdøren Otovo og varmepumpeimportøren ABK og tilbyr skreddersydde Sollån og Varmepumpelån.

Nå tar banken miljøsatsningen enda et skritt videre og lanserer nye grensesprengende grønne produkter. Nytt grønt lån til privatpersoner, et grønt plasseringsprodukt og et grønt næringslån. Hensikten er fortsatt å stimulere privatpersoner og bedrifter til å ta mer miljøvennlige valg.

Håper at flere følger etter
- Det er et voksende marked som ønsker å ta bevisste grønne valg og i det markedet skal vi være en synlig aktør. Samtidig håper vi at bransjen kopierer oss og at myndighetene tar dette inn i våre rammevilkår. Skal vi «redde verden» må vi jobbe sammen for et grønnere miljø, sier Fleten

Grønt næringslån – først i Norge
Det ene produktet som lanseres, «Grønt næringslån» er et skreddersydd låneprodukt til næringslivet, og premierer prosjekter/tiltak med lavere rente. Grønt næringslån forutsetter at prosjektet/tiltaket er en del av bedriftens bærekraftstrategi og det forventes at bedriften tar beslutninger som reduserer klimarisiko og innvirkning på natur, klima og miljø. Lånet kan gis for direkte investeringskostnader knyttet til prosjektet/tiltaket som f.eks. innkjøp av fysiske investeringer som materiell/teknologi/system.

Grønne innskudd
SpareBank 1 Hallingdal Valdres lanserer også et spennende innskuddsprodukt.
- Alle kan bidra for et bedre miljø – også gjennom innskudd i vår bank, sier Fleten. Vi garanterer at disse innskuddene utelukkende blir brukt til finansiering av prosjekter som kvalifiserer til våre grønne utlån. På denne måten kan personer/bedrifter med egne penger bidra i det grønne skiftet og samtidig få en god avkastning på pengene.

Linker:
SpareBank 1 Hallingdal Valdres miljøprodukter samlet:
Grønt næringslån:
Grønt innskudd:
Grønt boliglån:
SpareBank 1 Hallingdal Valdres’ samfunnsansvar:

Ved spørsmål kontakt:
Knut Oscar Fleten, adm. direktør i SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Tlf. 959 22 529
Epost: knut.oscar.fleten@sb1.no

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Adm. direktør Knut Oscar Fleten i SpareBank 1
Hallingdal Valdres.
Adm. direktør Knut Oscar Fleten i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Hallingdal Valdres
SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Postboks 173
3571 Ål

915 03 202http://www.sparebank1.no/hallingdal

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Som en del av SamSpar-grupperingen er  vi en av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen.

Følg saker fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres