Bane NOR

Spanske tog skal spare strøm med norsk teknologi

Del

Spania har valgt å ta i bruk strømsparingsteknologi fra Bane NOR for sine tog. Dette kan potensielt kutte 30 prosent av energiforbruket til togene. Hvis alle europeiske land følger etter, kan det spares strøm tilsvarende forbruket til 35 millioner husholdninger.

Spania med i sparesamarbeid: Administrerende direktør Gorm Frimannslund fra Bane NOR møtte i januar sin spanske kollega Isabel Pardo de Vera Posada i ADIF. (Foto: ADIF)
Spania med i sparesamarbeid: Administrerende direktør Gorm Frimannslund fra Bane NOR møtte i januar sin spanske kollega Isabel Pardo de Vera Posada i ADIF. (Foto: ADIF)

– Moderne tog kan produsere strøm under bremsing. Vi har utviklet enkel teknologi som måler nøyaktig strømforbruk på togene hvor som helst i Europa. Dermed kan togselskapene spare penger på å kjøre togene energivennlig, samtidig som det også blir gevinster i klimaregnskapet, sier Dyre Martin Guldbrandsen, som er direktør i Bane NOR Energi og leder det europeiske samarbeidet som Spania nå er blitt en del av.

Nye EU-krav

Fra 2020 krever EU at samtlige tog får muligheten til å bruke denne typen spareteknologi. Dette må medlemslandene legge til rette for. Norske Erex er det eneste systemet som er ferdig utviklet og i bruk. Systemet er veldig gunstig for togselskapene fordi de sparer mye penger. 1. januar signerte spanske jernbanemyndigheter under avtalen som sikrer dem adgang til den norske teknologien.

– Det er viktig for oss å kunne bruke et system som allerede er iverksatt i andre land. Vi kan lære fra suksessrike erfaringer i Norge, Belgia, Danmark, Sveits, Sverige, Nederland og Finland, sier president Isabel Pardo de Vera Posada i ADIF, som er den spanske statens infrastrukturforetak.

Teknologidugnad

Teknologien heter Erex og er utviklet i Norge av Bane NOR Energi og først spredt til nordiske land gjennom et dugnadssamarbeid. Eress er et Non-profit-, Split-cost-samarbeid mellom europeiske land som Spania nå blir en del av. Fra før er de nordiske landene, Nederland, Belgia og Sveits med. Teknologien er i utgangspunktet enkel, og innebærer ingen tunge og dyre systemer. 6000 tog i sju land bruker nå systemet. Utstyr for strømmåling i toget og system for avregning av forbruket gir togselskapene potensial til å spare opp mot 30 % av strømforbruket. Sparing skjer både ved at tog produserer strøm under bremsing og ved at lokførere tilpasser kjørestilen for å bruke mindre strøm.

35 millioner husstanders forbruk

Tog er transportmiddelet som bruker minst energi per passasjer. Likevel kan togene gjøres enda mer energieffektive. I Europa bruker togene ca. 60 milliarder kilowatt-timer strøm. Teknologien Erex er utviklet av Bane NOR Energi og gjennom samarbeidet Eress tar stadig flere land systemet i bruk. De som bruker teknologien, kan spare mellom 15 og 30 % av strømforbruket. Med et grovt anslag tilsvarer sparepotensialet strømforbruket til 35 millioner europeiske husstander.

Slik fungerer teknologien

To minutter på Youtube om Erex: https://www.youtube.com/watch?v=Qz7Lo7HJZoQ

Moderne tog produserer strøm under bremsing. Systemet sørger for oversikt over togenes produksjon og forbruk. Det gir store besparelser for togselskapene. De får en mer riktig strømavregning og muligheten til å utvikle en strømsparende kjørestil blant lokførere.

Med Erex kan togselskapene se hvor mye energi hvert enkelt tog og hver lokfører bruker – og produserer. Togselskapene får nettoregning. 17 % av strømmen leveres tilbake til strømnettet når togene bremser. Nyere tog leverer mer tilbake på grunn av måten de bremser på. Det kan være store forskjeller i kjørestil blant lokførere og med optimal kjørestil kan det spares opp til 30 % av forbruket.

Two minutes on Erex
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Thor Erik Skarpen
Pressesjef
916 55 144

Bilder

Spania med i sparesamarbeid: Administrerende direktør Gorm Frimannslund fra Bane NOR møtte i januar sin spanske kollega Isabel Pardo de Vera Posada i ADIF. (Foto: ADIF)
Spania med i sparesamarbeid: Administrerende direktør Gorm Frimannslund fra Bane NOR møtte i januar sin spanske kollega Isabel Pardo de Vera Posada i ADIF. (Foto: ADIF)
Last ned bilde
Spania er kjent for sine høyhastighetstog. Nå skal de spare spanjolene for store mengder strøm med norsk teknologi. Foto: Handout
Spania er kjent for sine høyhastighetstog. Nå skal de spare spanjolene for store mengder strøm med norsk teknologi. Foto: Handout
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom