Norsk Arbeidsmandsforbund

Sotrasambandet: Det er ikke for sent å snu!

Del

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at Statens Vegvesen i en pressemelding 30. april har kvalifisert tre utenlandske selskaper som skal konkurrere om utbyggingen av Sotrasambandet. Dette er et OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid) budsjettert til 17 milliarder kroner. Dette er svært skuffende. Både forbundet og en samlet anleggsbransje har over lang tid bedt regjeringen og Stortinget om å legge til rette for norsk deltakelse i denne anbudskonkurransen. Norsk Arbeidsmandsforbund har vært tydelige på at anbudsgrunnlaget for Sotrasambandet må trekkes tilbake og deles opp i minst 3 entrepriser, slik at norske selskaper får mulighet til deltakelse i dette viktige prosjektet. Vi er ikke mot utenlandsk deltakelse og det må gjerne legges til rette for et samarbeid mellom norske og utenlandske entreprenører for å styrke norsk kompetanse på denne type brokonstruksjoner.

Det er uakseptabelt at samfunnet sprøyter inn milliarder på tiltakspakker for å opprettholde sysselsettingen i mange bransjer, mens regjeringen og Frp på den andre siden sitter stille og ser at Statens Vegvesen, legger ut store anleggsprosjekter til utenlandske selskaper, som i svært liten grad kjenner til den norske modellen.

Dette er en strutsepolitikk som ikke vil bidra til å skape norske arbeidsplasser og økt verdiskapning for landet. Det blir påstått fra regjeringshold og fra Frp at norske underentreprenører vil bli brukt i stort monn i dette prosjektet. Dette har man ikke noe grunnlag for å hevde. Våre erfaringer er at det ikke er noen selvfølge at norske underentreprenører blir brukt i denne typen anleggsprosjekter.

Istedenfor å stikke hodet i sanden må norske politikere nå bruke sin innkjøpsmakt til å utfordre handlingsrommet og verne om sysselsetting, kompetanse og vår økonomiske modell. Forbundet forventer derfor at Stortinget tar denne saken opp i sin helhet og bidrar til at anbudsprosjektet om Sotrasambandet deles opp i mindre kontrakter og omgjøres til et fullt ut statlig finansiert prosjekt, uten OPS. En slik strategi vil føre til økte skatteinntekter og sårt tiltrengte arbeidsplasser i norsk anleggsnæring og tilhørende bransjer.

Vi lever i en krisetid med rekordhøy arbeidsledighet og stort behov for norske arbeidsplasser og økt kompetanse. Landet har ikke råd til å la norske anleggsarbeidere gå arbeidsledige, mens utenlandske selskaper er i full drift på norsk jord. Derfor er det tragisk at høyresiden i Norge fører en politikk som bidrar til å svekke grunnlaget for gjenreisningen av sysselsettingen og norsk økonomi.

Norsk Arbeidsmandsforbund mener at den norske modellen som er grunnsteinen i vårt samfunn. Modellen blir undergravd med en slik politikk som man ser her. Jeg vil derfor understreke at det ikke er for sent å snu!

Norsk Arbeidsmandsforbund

Anita Johansen

Forbundsleder

Kontakter

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Umoralsk opptreden av PSS Securitas på Sandvika Storsenter under vekterstreiken21.10.2020 11:06:02 CESTPressemelding

Avarn Security AS leverte frem til streiken i vaktbransjen såkalt «korona-vakthold» på Sandvika Storsenter. Dette for å sørge for at publikum opprettholder avstand og generelle tiltak blir ivaretatt. På grunn av den pågående vekterstreiken er omfanget av disse vektertjenestene redusert, og ifølge rapporter fra våre medlemmer utføres denne oppgaven nå av PSS Securitas.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom