Medietilsynet

Sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilde

Del

Nesten halvparten av norske 9 - 18-åringer foretrekker sosiale medier som kilde til nyheter, viser den siste barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet. Snapchat og Instagram er de to mest populære sosiale mediene blant de unge.

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

– Sosiale medier er viktig for barn og unge når det gjelder sosialisering og underholdning. Men vi ser altså at også når det gjelder nyhetskonsum, er det sosiale medier de unge bruker mest, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Digitalt nyhetskonsum

Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser at rundt 18 års-alder leser cirka 60 prosent nyheter i sosiale medier daglig, mens tilsvarende tall for nettaviser er 40 prosent. Til sammenligning ser cirka ti prosent av 17-18-åringer nyheter på tv daglig, og sju prosent leser papiravis hver dag. For disse kanalene er nyhetskonsumet stabilt eller fallende fram til 18 år.

– Undersøkelsen viser at de unge konsumerer nyheter, og det er positivt. Så ser vi at deres nyhetskonsum først og fremst skjer via digitale kanaler. Altså er det avgjørende at mediehusene tilrettelegger sitt nyhetsinnhold slik at de treffer de unge der de er, sier Mari Velsand.

Snapchat og Instagram på topp

Snapchat og Instagram er de mest brukte sosiale mediene for 9 – 18-åringer, med Facebook på tredjeplass. Jevnt over bruker flere jenter enn gutter sosiale medier. Den største kjønnsforskjellen gjelder Instagram, som brukes av 72 prosent av jentene, mot 61 prosent av guttene.

Nesten åtte av ti var på YouTube i går

Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser også at barn og unge bruker mindre tid på tv etter hvert som de blir eldre, mens bruk av strømmetjenestene øker. 57 prosent svarer at de brukte strømmetjenester i går, og halvparten så på tv. YouTube brukes mye av de unge: 77 prosent svarte at de var på Youtube i går, og de unge bruker også mer tid der enn de gjør på tv.

– Nye medievaner fordrer at det produseres journalistikk på de plattformene der barn og unge er. Dette er viktig for å sikre at også disse aldersgruppene får tilgang til nyheter og relevant informasjon i en stadig mer globalisert og fragmentert mediehverdag, sier Mari Velsand.

Les de nyeste tallene fra Barn og medier 2018 (se vedlagt):

Medietilsynet gjennomfører Barn og medier-undersøkelsen annethvert år, og den siste undersøkelsen er fra 2018. Nærmere 5000 barn fra ni til 18 år og 2200 foreldre har svart på spørsmål om barn og unges medievaner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom