Eiendom Norge

Sommerferie i boligmarkedet

Del

Boligprisene sank med 1,6 prosent i juli 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Foto: Johnny Vaet Nordskog.

Boligprisene sank med 1,6 prosent i juli 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 749 690 kroner ved utgangen av juli.

- Boligmarkedet i Norge tok sommerferie i juli. Mens boligmarkedet i juli under pandemien i 2020 og 2021 var preget av stor aktivitet, har det blir solgt få boliger i år. Vi må tilbake til 2017 for å finne en juli med færre salg enn i årets juli, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Boligprisene sank i juli med 1,6 prosent og også korrigert for sesongvariasjoner var prisutviklingen svak med en negativ vekst på 0,2 prosent. Selv om den underliggende prisutviklingen var negativ og det var store variasjoner i prisutviklingen i landet, vil vi karakterisere utviklingen som normal for juli å være, sier Lauridsen.

- Antall solgte og nye boliger på markedet er markant lavere enn tidligere år, og særlig var aktiviteten lav i andre halvdel av juli. Det er slik det skal være i boligmarkedet i juli, sier han.

Liten aktivitet

I juli ble det solgt 4.069 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 53.771 boliger i Norge. Det er 11,6 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I juli ble det lagt ut 3.221 boliger for salg i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 57.188 boliger for salg. Det er 8,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Tilbudssiden i bruktboligmarkedet holder seg på nesten samme lave nivå som i juni. Vi venter at tilbudssiden vil stryke seg gjennom august, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager.

- Salgstiden går opp som normalt i juli. Det skyldes at det i juli er blitt solgt mange boliger som har ligget lenge på markedet, sier han.

Sterk utvikling i Oslo i juli

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Tønsberg m/Færder med en oppgang på 9,6 prosent etterfulgt av Porsgrunn/Skien og Drammen m/omegn med 9,0 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker og Bærum og Romerike med en oppgang på 4,7 prosent.

- Oslo skiller seg ut i juli som det området med sterkest sesongkorrigert utvikling gjennom sommeren. Dette illustrerer vår vedvarende bekymring for boligprisutviklingen og prisnivået i hovedstaden. Vi ser heller ikke at renten vil bite her med første. Hovedstadregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, sier Lauridsen.

- Oslo kommune må ta utfordringen knyttet til regulering av nye boliger på alvor. De høye boligprisene i hovedstaden på grunn av for få boliger, vil ikke løses av høyere boligskatt eller strengere utlånsregulering. Kun tilstrekkelig boligbygging og nok regulering av byggeklare tomter vil få boligprisene i Oslo under kontroll.

- Nå må Plan- og bygningsetaten, byrådet og bystyret i Oslo tar ansvar for boligprisutviklingen i byen, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk K2 utgis 10. august.

Sykepleierindeksen for første halvår 2022 utgis i samarbeid med Eiendomsverdi AS på Arendalsuka den 16. august kl. 1000.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.