Avinor

Sommerens trafikktall - juli 2021

Del

I juli ble det gjennomført 2 365 104 flyreiser over Avinors lufthavner. Av disse var 1 847 844 innlandsreiser og 473 393 utlandsreiser.

Sammenlignet med normalåret 2019 er det en nedgang i antall reiser i juli 2021 på totalt 53,6 prosent. Sammenlignet med fjoråret økte passasjertrafikken over Avinors lufthavner med 30,8 prosent i juli.

- Sommeren viste seg å bli noe bedre enn først forventet, med flere reisende. Grunnet en stadig økende vaksineringsgrad forventer Avinor fortsatt en topp i utenlandstrafikken rundt høstferien, primært knyttet til fritidsreiser. Det er imidlertid fremdeles usikkerhet knyttet til utviklingen fremover, både med tanke på hvordan forretningsmarkedet vil ta seg opp på kort sikt, og hvordan smittesituasjonen og eventuelle tiltak knyttet til den blir i høst, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Ni lufthavner hadde flere passasjerer enn i juli 2019

I juli hadde ni av Avinor flyplasser flere passasjerer enn i juli 2019. Alle de ni lufthavnene ligger i Nord-Norge: Harstad/Narvik, Hammerfest, Lakselv, Andenes, Vadsø, Båtsfjord, Værøy, Røst og Berlevåg.

Økning i frakt

I juli ble det transportert 17 338 tonn frakt og post til og fra Avinors lufthavner, en økning på 12 % fra samme måned i fjor. Hittil i år er det transportert 125 215 tonn frakt over Avinors lufthavner, en vekst på 15 % fra 2020 og 2 % mer enn i samme periode i 2019.

Tallene finner du her.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Ny rapport: Norge kan ta ledende rolle i videre utvikling av bærekraftig flydrivstoff17.8.2021 09:30:00 CEST | Pressemelding

Økt produksjon og innfasing av bærekraftig flydrivstoff vil være avgjørende for å nå målet om at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050. Tirsdag morgen fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide overrakt en ny rapport fra bransjen, som viser at Norge kan ta en ledende rolle i innfasingen av bærekraftig flydrivstoff også framover, men at det er behov for tett samarbeid mellom myndighetene og bransjen for å få det til.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom