Statkraft

Solkraft kan raskest gjøre Europa uavhengig av russisk gass

Del

(Oslo, 25. oktober 2022) Utbyggingen av solkraft i Europa vokser kraftig som følge av økte fornybarambisjoner og behovet for å redusere avhengigheten av russisk gass. Statkrafts Lavutslippsscenario viser nå at Europa vil få betydelig mer solkraft innen 2030 enn forventet før krigen i Ukraina.

Talayuela solpark i Spania, utviklet av Statkraft
Talayuela solpark i Spania, utviklet av Statkraft

Statkrafts analytikere har for syvende året på rad laget en omfattende analyse av det globale energimarkedet frem mot 2050. Sammen med vindkraft er solkraft pekt på som den avgjørende fornybarteknologien for å redusere EUs avhengighet av russisk gass samt kutte utslipp. Grunnen er at solkraft er kostnadseffektivt og kan bygges på under to år.

Den ferske analysen viser en årlig utbygging av solkraft i EU på 45-52 GW frem til 2030. Dette er betydelig høyere enn den årlige forventningen på 33 GW før invasjonen i Ukraina. I rekordåret 2021 ble det installert 26 GW solkraft i EU. Også globalt er solkraft en vinner i energiomstillingen. I Lavutslippscenariet vil solkraft bli verdens største kilde til kraftproduksjon i 2035.

Statkrafts Lavutslippsscenario viser at vi ikke trenger å velge om den skal løse energikrisen eller klimakrisen først. Løsningen på begge krisene er den samme: Mer fornybar energi og mer effektiv bruk av energi. For mange land innebærer overgangen fra fossil til fornybar energi også økt selvforsyning av energi.

- I Lavutslippsscenarioet ser vi at de beste tiltakene for å løse den pågående energikrisen langt på vei er de samme som trengs for å begrense klimakrisen. Større fokus på energisikkerhet og selvforsyning blir på den måten en pådriver for en grønn energiomstilling, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

I Lavutslippsscenariet vil fornybar energi utgjøre nesten 80 prosent av verdens totale kraftproduksjon i 2050. Solkraft vil være verdens største energikilde, og produsere mer enn 21 000 TWh. Det tilsvarer nesten 80 prosent av verdens kraftbehov i dag.

- I et energisystem med mye mer væravhengig fornybar energi, øker behovet for fleksible løsninger som kan bidra til at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon. I Norge vil vannkraftens unike evne til å lagre vann bidra med både kort- og langsiktig fleksibilitet. Vannkraften kan oppgraderes til å få en enda viktigere rolle i det framtidige energisystemet, sier Christian Rynning- Tønnesen.

Statkrafts Lavutslippsscenario er et optimistisk, men likevel realistisk scenario der globale energirelaterte CO2-utslipp reduseres med 60 prosent fra i dag og frem til 2050. Scenariet er innenfor utslippsnivåer som kan begrense global oppvarming til 2 grader. En enda raskere omstilling vil være nødvendig for å nå 1,5 graders-målet.

- Energisikkerhet, behov for rimelig energi og klimakrisen tilsier at vi nå bør akselerere den internasjonale energiomstillingen. Elektrifisering basert på fornybar kraft og energieffektivisering er de sentrale pilarene, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Nøkkelord

Kontakter

Knut Fjerdingstad, pressetalsperson, Statkraft AS
Mob: + 47 910 86 310
E-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Bilder

Talayuela solpark i Spania, utviklet av Statkraft
Talayuela solpark i Spania, utviklet av Statkraft
Last ned bilde
Talayuela solpark i Spania, utviklet av Statkraft
Talayuela solpark i Spania, utviklet av Statkraft
Last ned bilde

Lenker

Om Statkraft

Statkraft
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

http://www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 20 land.

Følg pressemeldinger fra Statkraft

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statkraft på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.