GlobeNewswire

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2020

Dela
  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 13,5 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2020 och 5,6 procent under kalenderåret 2020
  • Solidiums substansvärde ökade med 0,7 miljarder euro under halvårsperioden och var 7,3 miljarder euro i slutet av översiktsperioden.

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: 

”Rapportperioden präglades av den kraftiga återhämtningen på marknaden efter vårens nedgång. Dessutom hände stora händelser för våra aktieinnehav under sexmånadersperioden. 1.7.2020 inledde Metso Outotec sin gemensamma färd och samtidigt sålde vi vår andel i Neles till Valmet. Dessutom meddelade Konecranes om en fusion med Cargotec, som vi stöder. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter.

Analysen av koldioxidutsläpp från våra aktieinnehav blev klar under halvårsperioden. Portföljföretagens koldioxidintensitet var i genomsnitt något bättre än för jämförbara bolag. Dessutom är Solidiums innehavsbolag i genomsnitt mer ambitiösa när det gäller utsläppsminskningsmål. Över hälften av företagen har godkänt Science Based Targets -mål.

Avkastningen för kalenderår 2020 var måttlig (5,6 procent) trots pandemin. Under rapportperioden gav Metso Outotec en utmärkt avkastning (66 %). Nokias avkastning var svag (-19 %), som en följd av bolagets sämre än förväntade utsikter för 2021.

Under rapportperioden ökade Solidiums ägarandelen i Nokia från 4,8 procent till 5,2 procent och i Nokian Renkaat från 6,8 procent till 7,8 procent. Solidium fullföljde en transaktion, som undertecknades i slutet av föregående räkenskapsår, genom att avyttra sin ägarandel (14,9 %) i Neles till Valmet i början av juli. ”


SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 7 841 miljoner euro 31.12.2020 (6 950 miljoner euro 30.6.2020 och 7 701 miljoner euro 31.12.2019).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 13,0 procent och 5,5 procent under de senaste 12 månaderna. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 620 miljoner euro 31.12.2020 (6 799 miljoner euro 30.6.2020 och 7 541 miljoner euro 31.12.2019). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 13,5 procent under halvårsperioden och 5,6 procent under de senaste 12 månaderna. Under halvårsperioden gav Metso Outotec den bästa avkastningen medan Nokia var svagast.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 222 miljoner euro 31.12.2020 (151 miljoner euro 30.6.2020 och 160 miljoner euro 31.12.2019). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,5 procent under halvårsperioden och 0,5 procent under de senaste 12 månaderna.

Solidium betalade inte vinstutdelning till finska staten under halvårsperioden.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, TietoEVRY och Valmet samt varit medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB och Stora Enso. Nomineringsråden bereder förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2021 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. För närvarande sitter Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen i styrelserna för Metso Outotec, Stora Enso och Sampo och placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen sitter i styrelsen för SSAB. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY och Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo.

Aktietransaktioner

Under halvårsperioden Solidium förvärvade aktier i Nokia för 99 miljoner euro och Nokian Renkaat för 33 miljoner euro. Till följd av transaktionen ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 4,8 procent till 5,2 procent och i Nokian Renkaat från 6,8 procent till 7,8 procent.

Solidium fullföljde en transaktion, som undertecknades i slutet av föregående räkenskapsår, genom att avyttra sin ägarandel (14,9 %) i Neles till Valmet i början av juli för 190 miljoner euro.


HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att ingen dividend utbetalas. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på https://www.solidium.fi/sv/publikationer-och-media/halvarsrapport/


Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905


Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag: Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, SSAB, Stora Enso, TietoEVRY och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,2 miljarder euro. Tilläggsinformation:
www.solidium.fi


Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Remuneration of Directors by distribution of Millicom shares8.3.2021 16:50:27 CETPress release

Remuneration of Executives by distribution of Millicom shares Luxembourg, March 8, 2021 – Millicom International Cellular S.A. ("Millicom") announces that, in accordance with the vesting terms and conditions of its deferred share-based compensation plans, approved at Millicom’s 2018, 2019, and 2020 annual general meetings of shareholders, it has distributed treasury shares to eligible plan participants, including 42,833 shares to its executive management team. Details of the distributions are disclosed on Millicom’s website. -END- For further information, please contact: Press: Vivian Kobeh, Corporate Communications Director +1 786 628 5300 press@millicom.comInvestors: Michel Morin, VP Investor Relations +1 786 628 5270 investors@millicom.com Sarah Inmon, Investor Relations Senior Manager +1-786 628 5303 investors@millicom.com About Millicom Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) is a leading provider of fixed and mobile services dedicated to emerging markets in Latin

Synchronoss Announces Appointment of Jeff Miller as Permanent CEO and President8.3.2021 15:21:20 CETPress release

BRIDGEWATER, N.J., March 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), a global leader and innovator of cloud, messaging and digital solutions, today announced that its Board of Directors has confirmed Jeff Miller as its President and Chief Executive Officer. Miller had been serving as interim President and CEO of Synchronoss since September 2020 and joined Synchronoss in 2018 as Chief Commercial Officer. Prior to coming to Synchronoss, Miller was President of the Technology Group for IDEAL Industries, a firm focused on designing and delivering solutions for smart commercial buildings and spaces. He also served 16 years with Motorola, most recently as Corporate Vice President and General Manager of Operations in North America for Motorola Mobility, LLC, a division of Lenovo. Miller also held various leadership positions in sales management, marketing, and product management at AT&T during an 11-year tenure. “I have had the opportunity to work closely with

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Announces Long-Term Spent Catalyst Recycling Agreement8.3.2021 15:00:00 CETPress release

Amsterdam, 8 March 2021 --- AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that AMG Vanadium has signed a new long-term, multi-year agreement to process and recycle spent catalysts from a major oil refinery operator in North America. Located in Cambridge, Ohio, AMG Vanadium specializes in the environmentally beneficial conversion of oil refinery and power plant waste products into specialty metals used by global steel producers in automotive, energy transmission and infrastructure applications. By using materials that would otherwise be discarded as waste, AMG Vanadium facilitates environmental stewardship, energy conservation and resource recovery. About AMG AMG is a global critical materials company at the forefront of CO2 reduction trends. AMG produces highly engineered specialty metals and mineral products and provides related vacuum furnace systems and services to the transportation, infrastructure, energy, and specialty metals & ch

Nexstim Abp offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende en företrädesemission på 6,6 miljoner euro8.3.2021 14:15:00 CETPressemelding

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 8 mars 2021 kl. 15.15 (EET) Nexstim Abp offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende en företrädesemission på 6,6 miljoner euro Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar med hänvisning till bolagets företagsmeddelande utgiven tidigare i dag, om en företrädesemission av cirka 6,6 miljoner euro att bolaget har upprättat ett EU-tillväxtprospekt som Finansinspektionen godkände den 8 mars 2021. Bolagets styrelse beslutade att offentliggöra EU-tillväxt prospektet den 8 mars 2021 och det ska notifieras till Sverige. EU-tillväxtprospektet på finska läggs omkring den 8 mars 2021 ut på Nexstims webbplats på www.nexstim.com/investors/rights-issue-2021 och tillhandahålls också på bolagets registrerade adress på Elimäkigatan 9 B, 00510 Helsingfors. Dessutom görs EU-tillväxtprospektet på finska tillgängligt på receptionen på Nasdaq Helsinki på Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors. EU-tillväxtprospektet på engelska och en

Nexstim Plc publishes an EU growth prospectus regarding EUR 6.6 million subscription rights issue8.3.2021 14:15:00 CETPress release

Company announcement, inside information, Helsinki, 8 March 2021 at 3.15 PM (EET) Nexstim Plc publishes an EU growth prospectus regarding EUR 6.6 million subscription rights issue Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” or ”Company”) announces with reference to the company announcement published earlier today regarding a subscription rights issue totaling approximately EUR 6.6 million , that the Company has prepared an EU growth prospectus which the Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has approved on 8 March 2021. The Board of Directors of Nexstim has resolved to publish the EU growth prospectus on 8 March 2021 and it shall be notified to Sweden. Finnish version of the EU growth Prospectus will be available approximately on 8 March 2021 on the Nexstim’s website at http://www.nexstim.com/investors/rights-issue-2021 and at the registered office of the Company at Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki. Moreover, the Finnish version of the EU growth prospectus will be availabl

Saniona får återkoppling från FDA gällande den regulatoriska vägen framåt för Tesomet mot hypotalamisk fetma8.3.2021 14:00:00 CETPressemelding

PRESSMEDDELANDE 8 mars 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA lämnat återkoppling som ytterligare klarlägger det regulatoriska spåret för Tesomet som behandling av hypotalamisk fetma (HO). Baserat på den erhållna återkopplingen går Saniona vidare med planerna att inleda en fas 2b-studie på HO under första halvåret innevarande år. ”I dagsläget finns inga godkända mediciner för hypotalamisk fetma, en sällsynt sjukdom sekundär till skador i hypotalamus. Sjukdomen kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång och kompliceras av okontrollerbar hunger”, säger Rudolf Baumgartner, Sanionas Chief Medical Officer och Head of Clinical Development. ”Återkopplingen från FDA är uppmuntrande, och vi ser fram emot att fortsätta den konstruktiva dialogen med myndigheten medan vi förbereder starten av vår kliniska fas 2b-studie med Tesomet.” Som Saniona tidigare meddelat har FDA

Saniona Receives Feedback from U.S. FDA Providing a Regulatory Path Forward for Tesomet in Hypothalamic Obesity8.3.2021 14:00:00 CETPress release

PRESS RELEASE March 8, 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced it received feedback from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) providing further clarity on a regulatory path for Tesomet in the treatment of hypothalamic obesity (HO). Based on this feedback, Saniona is proceeding with plans to initiate a Phase 2b study in HO in the first half of this year. “There is currently no medicine approved for hypothalamic obesity, a rare disease secondary to hypothalamic injury, characterized by intractable weight gain and complicated by uncontrollable hunger,” said Rudolf Baumgartner, M.D., Chief Medical Officer and Head of Clinical Development at Saniona. “We are encouraged by this feedback from the FDA and look forward to continuing a constructive dialogue with them as we prepare to initiate our Phase 2b clinical trial with Tesomet.” Saniona previously announced that the FDA had highlighted the potential for off-lab