GlobeNewswire by notified

SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I KEMIRA OYJ

Dela

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

Solidium har idag 1.3.2023 i ett accelererat auktionsförfarande till finländska och internationella institutionella placerare sålt 8 miljoner aktier i Kemira Oyj, dvs. cirka 5,1 procent av alla aktier i Kemira (”Aktieförsäljningen”), för ett försäljningspris som uppgick till 16,2 euro per aktie. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick till cirka 130 miljoner euro.

Som en följd av arrangemanget uppgår Solidiums ägarandel i Kemira till cirka 5,0 procent av aktierna i Kemira. Carnegie Investment Bank AB, Finland filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen agerade som huvudarrangörer vid Aktieförsäljningen.

Solidium har med vissa sedvanliga undantag förbundit sig till att inte avyttra ytterligare aktier i Kemira till marknaden under 90 dagar.


Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,8miljarder euro. 


Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Reima Rytsölä, Solidium Oy, tel. +358 50 048 2691


Viktigt meddelande

DETTA MEDDELANDE HAR ENDAST UPPGJORTS FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH SKALL INTE ANSES UTGÖRA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA SIG FÖR, ELLER NÅGON BEGÄRAN OM ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER, INTE HELLER SKA DET SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, BEGÄRAN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG FÖRE REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT GÄLLANDE VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION.

DETTA MEDDELANDE ÄR ENDAST AVSETT ATT SPRIDAS OCH RIKTAS TILL ”KVALIFICERADE INVESTERARE” I STORBRITANNIEN ENLIGT DEFINITIONEN I ARTIKEL 2(E) I FÖRORDNING (EU) 2017/1129, SOM DET UTTRYCKS I NATIONELL LAGSTIFTNING I STORBRITTANIEN PÅ GRUND AV BRITTISKA LAGEN THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (A) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR OM INVESTERINGAR SOM FALLER INOM ARTIKEL 19(5) AV BRITTISKA LAGEN THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FSMO"), I DESS ÄNDRADE LYDELSE; (B) KAPITALSTARKA PERSONER BESKRIVNA I ARTIKEL 49(2) (A) TILL (D) I FSMO; ELLER (C) ANDRA PERSONER TILL VILKA DE LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVSIAS HÄREFTER TILL ”RELEVANTA PERSONER”). INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA MEDDELANDE AVSER KOMMER ENDAST VARA TILLGÄNGLING FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT TILLÄMPAS I FÖRHÅLLANDE TILL RELEVANTA PERSONER. ANDRA ÄN RELEVANTA PERSONER SKA INTE AGERA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DETTA MEDDELANDE ELLER DESS INNEHÅLL.

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, DELSTATER I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA). DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER TILL USA. DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR HAR INTE VARIT OCH KOMMER INTE ATT BLI FÖRMÅL FÖR REGISTRERING ENLIGT DEN AMERIKANSKA LAGEN SECURITIES ACT 1933, INKLUSIVE ÄNDRINGAR DÄRAV, OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, MED UNDANTAG FÖR TILLÄMPLIGA UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV. DETTA UTGÖR INTE NÅGOT PUBLIKT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA.

VARJE INVESTERINGSBESLUT AVSEENDE FÖRVÄRV AV AKTIER I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN FÅR GÖRAS ENDAST PÅ GRUNDVAL AV ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION SOM INTE HAR OBEROENDE VERIFIERATS AV HUVUDARRANGÖRERNA ELLER SÄLJAREN. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGON KOPIA DÄRAV FÅR TAS, ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I ELLER TILL NÅGOT ANNAT LAND I VILKET ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. ÖVERTRÄDELSE AV DENNA RESTRIKTION KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGARNA I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR.

DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE OCH ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD AV LAG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV HUVUDARRANGÖRERNA, DESS NÄRSTÅENDE ELLER NÅGON ANNAN PERSON VILKEN SKULLE MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE, ELLER ANNAT ERBJUDANDE ELLER OFFENTLIGT MATERIAL OM DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR, I NÅGON JURISDIKTION DÄR BEHÖRIGHET FÖR ÅTGÄRDER FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL ERFORDRAS. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA MEDDELANDE KOMMER AV HUVUDARRANGÖRNA AVKRÄVAS ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA EVENTUELLA RESTRIKTIONER.

HUVUDARRANGÖRERNA AGERAR EXKLUSIVT FÖR SÄLJARENS RÄKNING OCH INGEN ANNAN PERSON I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN. HUVUDARRANGÖREN KOMMER INTE ATT BETRAKTA NÅGON ANNAN PERSON (OAVSETT OM DENNE ÄR MOTTAGARE AV DETTA MEDDELANDE ELLER INTE) SOM SIN KUND I SAMBAND MED DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING OCH KAN INTE GÖRAS ANSVARIG MOT NÅGON ANNAN ÄN SÄLJAREN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL DERAS KUNDER ELLER FÖR RÅDGIVNING I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ELLER NÅGON TRANSAKTION, ARRANGEMANG ELLER ANNAN FRÅGA SOM DETTA MEDDELANDE REFERERAR TILL. HUVUDARRANGÖRERNA FÅR DELTA I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING FÖR EGEN RÄKNING.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Aspo Plc: Share Repurchase 20.3.202320.3.2023 17:30:00 CET | Press release

Aspo PlcAnnouncement 20.3.2023Aspo Plc: Share Repurchase 20.3.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date20.3.2023Bourse tradeBuyShareASPOAmount2,400SharesAverage price/ share8.2362EURTotal cost19,766.88EURAspo Plc now holds a total of 79 361 sharesincluding the shares repurchased on 20.3.2023On behalf of Aspo PlcNordea Bank OyjJanne SarvikiviSami HuttunenFurther information, please contact:Arto Meitsalo, CFO, Aspo Plc, tel. +358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.comwww.aspo.com Attachment ASPO_20.3_trades

Segra International Releases the 2023 “Growers Collection” Cultivar Catalogue20.3.2023 17:22:30 CET | Press release

VANCOUVER, British Columbia, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Segra International Corp. (“Segra”), an Vancouver-based cannabis tissue culture nursery and agriculture technology company, is pleased to announce the release of its highly anticipated 2023 “Growers Collection” Cultivar Catalogue. This catalogue includes a diverse collection of over 25 cannabis varieties, including 12 new cultivars specifically selected to meet the needs of the global cannabis market. In mid-2022, the company conducted a comprehensive characterisation trial of 19 tissue culture cultivars, which were meticulously tested for a range of known Cannabis pathogens and mapped on a phylogenetic tree via DNA fingerprinting. After evaluating market demands, gathering data, and cultivating the varieties, Segra carefully selected the highest quality cultivars to offer to the global cannabis market. "We are thrilled to announce the release of our 2023 Growers Collection Cultivar Catalogue," said Matthew Don-Carolis, Di

Stockwik meddelar att villkor avseende förtida inlösen av obligationer av serie 2020/2023 har uppfyllts20.3.2023 17:00:00 CET | Pressemelding

Stockwik Förvaltning AB (”Bolaget”) meddelade den 10 mars 2023 att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer av serie 2020/2023 med ISIN SE0014781530 (”Förtida Inlösen” respektive ”Obligationerna”). Förtida Inlösen var villkorad av genomförandet av en ny obligationsemission enligt Bolagets pressmeddelande den 9 mars 2023 (”Obligationsemissionen”). Likviddagen för Obligationsemissionen har inträffat idag 20 mars 2023 och villkoret som ställts för Förtida Inlösen har därför uppfyllts. Förtida Inlösen är därför inte lägre villkorad och kommer således att ske den 5 april 2023. Inlösenbeloppet plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive den 5 april 2023 kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 29 mars 2023 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden AB. För ytterligare information kring Förtida Inlösen hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 10 mars 2023. Inform

Adfenix skifter navn til Realforce20.3.2023 16:51:13 CET | pressemeddelelse

Efter to vigtige opkøb tager marketingselskabet for fast ejendom, Adfenix, et nyt navn og bliver den første platform af sin art med marketingaktiviteter rettet mod fast ejendom. GØTEBORG, Sverige, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adfenix, der anvendes af tusindvis af ejendomsmæglere over hele verden, har længe været kendt for sine yderst effektive annoncekampagner på de sociale medier og sin evne til at generere kunder. Da Adfenix inden for de sidste 18 måneder overtog kundedataselskabet Quedro og medieadministrationsselskabet Brandkeeper, gjorde Adfenix det klart, at selskabet havde ambitioner ud over annoncering på sociale medier. Det nye produktunivers under navnet Realforce er udviklet til at understøtte det undervurderede marketingteam, der har til opgave at støtte ejendomsmæglere med deres markedsføringsbehov. Realforce er organiseret, automatiseret, AI-drevet, dataunderstøttet og lægger magten i hænderne på marketingfolkene til at levere førsteklasses, skalerede markedsførings

Adfenix endrer navn til Realforce20.3.2023 16:51:13 CET | Pressemelding

Etter to viktige oppkjøp får nå markedsføringsselskapet for eiendomsmeglere, Adfenix, et nytt navn som den første markedsføringsplattformen i sitt slag for fast eiendom. GØTEBORG, Sverige, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adfenix brukes av tusenvis av eiendomsmeglere over hele verden, og har lenge vært kjent for de effektive reklamekampanjene deres på sosiale medier og evnen til å nå ut til potensielle kunder. Ved å kjøpe opp kundedataselskapet Quedro og medieadministrasjonsselskapet Brandkeeper i løpet av de siste 18 månedene har Adfenix gjort det klart at de har ambisjoner utover annonsering på sosiale medier. Det nye Realforce-produktuniverset er utviklet for å forsyne støtte til det undervurderte markedsføringsteamet, som har fått i oppdrag å hjelpe eiendomsmeglere med sistnevntes markedsføringsbehov. Organisert, automatisert, AI-drevet – Realforce er databasert og gir kontrollen til markedsførerne, slik at de kan levere førsteklasses markedsføringsløsninger i stor skala ved hjel