Eika Gruppen

Solid underliggende resultat – finans trekker noe ned

Del

Eika Gruppen oppnådde et resultat i 1. halvår på 303 mill kroner mot 354 mill kroner i første halvår 2021. Resultatet hittil i år gir en annualisert egenkapitalavkastning på 19,2 prosent (23,3).

Eika Gruppen har etter andre kvartal et solid underliggende resultat – finans trekker noe ned.
Eika Gruppen har etter andre kvartal et solid underliggende resultat – finans trekker noe ned.

- Det er urolige tider rundt oss, men det går godt for Eika med god underliggende drift i hele konsernet og høy grad av tilfredshet blant lokalbankene i alliansen, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen. -Konsernet har solide resultater fra driften så langt i år, men resultatet trekkes ned av negative inntekter fra verdipapirer. Forsikringsvirksomheten nådde en ny milepæl da bestandspremiene passerte 3,5 milliarder kroner i løpet av andre kvartal, sier Toft Karlsen.

Eika Gruppens resultat i 2. kvartal isolert er 219 millioner kroner mot 269 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto driftsinntekter utgjorde i kvartalet 891 millioner kroner (899). Inntekter fra underliggende drift har økt, men samlede netto driftsinntekter dras ned av negative inntekter fra verdipapirer både i andre kvartal isolert og akkumulert. For første halvår utgjorde netto driftsinntekter 1,8 milliard.  

Samlede driftskostnader var på 272 millioner kroner (241) i 2. kvartal. Økningen på 13,4 prosent er planlagt og skriver seg fra økte personalkostnader og kostnader knyttet til prosjekter, IT-utvikling og drift. Antallet årsverk er økt med 50,7 siste 12 måneder, hvorav 27,7 er knyttet til distribusjon og utvikling i forsikring. For 1.halvår er driftskostnadene på 540 millioner kroner (477). Konsernets kostnadskontroll er god.

Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. For andre kvartal utgjorde provisjoner til distributører 213 millioner kroner (198) og så langt i år utgjorde provisjoner til distributører 419 millioner kroner (379).

Eika Forsikring leverer et resultat for 1. halvår 2022 på 253 millioner kroner mot 299 millioner kroner i samme periode i fjor. Det forsikringstekniske resultatet var på 305 millioner kroner mot 268 millioner kroner i tilsvarende periode 2021. Forsikringsvirksomheten fikk et lavere antall skader og viser en god utvikling i skadeprosent sammenlignet med fjoråret. Selskapets combined ratio var på 73,7 prosent i kvartalet mot tilsvarende 71,4 prosent i 2021. Finansresultat i forsikringsvirksomheten er preget av et svakt finansmarked i perioden og endte på minus 24 millioner kroner mot et positivt resultat på 17 millioner kroner i 2021.

Eika Kredittbank leverte et resultat før skatt på 15 millioner kroner mot tilsvarende 11millioner kroner i 2021. Virksomheten var i perioden fortsatt påvirket av koronasituasjonen med lavere kortomsetning og raskere nedbetaling av gjeld. Provisjonsinntektene har økt i takt med økt kortomsetning etter lettelser i koronarestriksjonene. Den underliggende utvikling i utlånsporteføljen viser foreløpig få tegn til vesentlig økt mislighold eller vekst i restanse.

Eika Kapitalforvaltning leverte et resultat før skatt i kvartalet på 21 millioner kroner mot 18 millioner kroner i 2021. Selskapet har en fortsatt god vekst i nye spareavtaler og nærmer seg 180-tusen spareavtaler. Spareappen, Smartspar, gjør fondssparing enkelt og tilgjengelig for folk flest. Det er god vekst både i antall brukere og bruken av appen. 

Aktiv Eiendomsmegling er Norges fjerde største meglerkjede og har hatt god vekst i antallet nye kontorer og har nå 80 kontorer og filialer. Markedet i første halvår har vært preget av lavere tilbud av brukte og nye boliger i markedet, noe som har gitt en nedgang i antall omsetninger sammenlignet med ett rekordsterke 2021. Kjeden hadde 2 971 formidlinger i andre kvartal i år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eika Gruppen har etter andre kvartal et solid underliggende resultat – finans trekker noe ned.
Eika Gruppen har etter andre kvartal et solid underliggende resultat – finans trekker noe ned.
Last ned bilde
Nøkkeltall i Eika Gruppen 2. kvartal 2022
Nøkkeltall i Eika Gruppen 2. kvartal 2022
Last ned bilde
- Det er urolige tider rundt oss, men det går godt for Eika med god underliggende drift i hele konsernet og høy grad av tilfredshet blant lokalbankene i alliansen, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen
- Det er urolige tider rundt oss, men det går godt for Eika med god underliggende drift i hele konsernet og høy grad av tilfredshet blant lokalbankene i alliansen, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen
Last ned bilde

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika
Eika Alliansen
 består av lokalbankene, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg, personlig rådgiving og et sterkt lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av bankene i alliansen og utgjør finanskonsernet i Eika. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, tilpasset kundenes behov, innen forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Les mer på eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Solid resultat og nådde milepæl på 3,5 milliarder i bestandspremie - svakere finans trekker resultatet noe ned11.8.2022 15:34:00 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring leverte et resultat før skatt i andre kvartal på 192 millioner kroner mot 243 i tilsvarende periode i fjor. For første halvår er resultatet 253 millioner kroner mot 299 i 2021. Selskapets forsikringstekniske resultat etter første halvår endte på 305 millioner kroner mot 268 i fjor. Combined Ratio hittil i år er på 81,8 mot 83,3 i 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom