Eika Gruppen

Solid rekordresultat for Eika Gruppen i 2021

Del

Eika Gruppens resultat for 4. kvartal 2021 var på 192 millioner før skatt mot 159 millioner i 2020. Resultatet for 2021 endte på 823 millioner – en økning på mer enn 20 prosent fra året før (684). Resultatet for året etter skatt er på 627 millioner kroner (521). Det gir en egenkapitalavkastning på 25,0 prosent (22,6).

Godt samspill i alliansen skaper rekordresultat
Godt samspill i alliansen skaper rekordresultat

- Det står bedre til i Eika enn noen gang. Gode resultater for alle virksomhetsområdene i Eika gir oss et rekordresultat. Samtidig oppnår vi høy alliansetilfredshet og tillit fra lokalbankene og høy medarbeidertilfredshet i en periode preget av pandemi og hjemmekontor. Også lokalbankene med sin høye kundetilfredshet ser ut til å levere sterke resultater i 2021. Jeg er derfor stolt over det vi sammen har fått til i Eika, som styrker lokalbankene og gjør deres kundeløfte mer relevant enn noen gang, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i en kommentar. - Det viktigste for oss fremover er å utnytte vårt handlingsrom og den gode samhandlingen vi har i alliansen til å fortsette å styrke lokalbankene, sier Toft Karlsen.

Det største bidraget til Eika Gruppens fjorårsresultat kom fra forsikringsvirksomheten med et resultat i Eika Forsikring på 725 mill. kroner (665). Lavt innslag av storskader, gunstig utvikling på skadefrekvensen og god vekst i premieinntektene bidro til det gode resultatet. Combined ratio for året var på 79,5 prosent (79,8). Ved utgangen av fjoråret var bestandspremien på 3.419 tilsvarende en økning på 5 prosent fra 2020. 

Eika Kredittbanks resultat er påvirket av koronasituasjonen med lavere kortomsetning i utlandet og raskere gjeldsnedbetaling. Selskapet leverte et resultat før skatt på 5 mill. kroner i kvartalet (-44) og samlet for året 55 mill. kroner (-17). Tallene for 2020 inneholder engangskostnader på 44 mill. kroner knyttet til nedskrivninger av immaterielle eiendeler og øvrige kostnader som følge av beslutning om å bytte leverandør av kjernebanktjenester fra SDC til TietoEvry.

Spare- og plasseringsområdet i Eika Kapitalforvaltning opplevde en god vekst i resultatet med 88 mill. kroner i 2021 mot 61 i 2020. Selskapet opplever stor oppmerksomhet rundt sparing og pensjon, og stadig flere oppretter spareavtaler for fondssparing, blant annet til egen pensjon. Selskapets spareavtaler har ved årsskiftet passert 175.000 (146.000). Lokalbankenes dyktige AFR-sertifiserte rådgivere og gode digitale løsninger er viktig for høy kundetilfredshet og fortsatt vekst i fondssparingen. Selskapet hadde ved årsskiftet 62,4 mrd. kroner til forvaltning (52,3). 

Aktiv Eiendomsmegling har 80 meglerkontorer fra Narvik i nord til Lyngdal i sør. De fleste kontorene er etablert i tett samarbeid med lokalbankene i Eika, noe som gir kjeden et godt grep om lokalbankenes markeder og mulighet for tett kundeoppfølging sammen med lokalbankene. Eiendomsmeglerne i Aktiv gjennomførte 13.300 formidlinger i 2021 (11.960), en økning på 11,3 prosent. Resultatet i Aktiv Eiendomsmegling er på 14,1 mill. kroner (8,8).

Konverteringsprosjektet for bankenes kjernebankløsninger fra SDC til TietoEVRY er i henhold til plan.

Netto driftsinntekter utgjorde i kvartalet 952 mill. kroner (876), som er en økning på 8,7 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samlet for 2021 var netto driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner (3,4), tilsvarende en økning på 9,8 prosent.

Samlede driftskostnader utgjorde i fjerde kvartal 290 mill. kroner (291) som er en reduksjon på 0,2 prosent. For året samlet var samlede driftskostnadene på 1.106 mill. kroner (991), en økning på 2,5 prosent. Konsernet har en god kostnadskontroll og samlede driftskostnader var innenfor styrets forventninger.

Provisjoner til lokalbankene som distributører utgjorde 751 mill. kroner (664). Provisjoner til distributørene øker jevnt og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene.

Styret foreslår at det deles ut et utbytte på 618 millioner kroner, tilsvarende 25,00 kroner per aksje. Utbyttet gir en utdeling til aksjonærene på 98,6 prosent av konsernets resultat etter skatt. Eika Gruppen har som økonomisk målsetting å gi aksjonærene en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdiøkning på aksjene. Det langsiktige målet er at utbytte til aksjonærene skal være over 75 prosent av konsernets overskudd, gitt tilfredsstillende soliditet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Godt samspill i alliansen skaper rekordresultat
Godt samspill i alliansen skaper rekordresultat
Last ned bilde
Nøkkeltall for 4. kvartal 2021
Nøkkeltall for 4. kvartal 2021
Last ned bilde

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika
Eika Alliansen
 består av lokalbankene, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg, personlig rådgiving og et sterkt lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av bankene i alliansen og utgjør finanskonsernet i Eika. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, tilpasset kundenes behov, innen forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Les mer på eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom