NorgesGruppen

Solid levert i et krevende år

Del

I 2020 ble hele verdikjeden for mat hardt testet av pandemien. Systemet har vist seg robust og velfungerende, også i unntakstilstand. Vi kom raskt i gang med gode smittevernstiltak, og har i hele perioden samarbeidet godt med leverandørene, norsk landbruk og myndighetene. Dette har gjort det mulig å opprettholde god tilgang på varer, selv under perioder med stor usikkerhet.

— NorgesGruppens hovedprioriteringer i 2020 har vært å sikre stabil matforsyning til hele Norge, å sikre trygg handel for våre kunder og en trygg arbeidsplass for våre ansatte. Jeg vil gjerne takke alle våre ansatte og samarbeidspartnere for en fantastisk innsats i en krevende arbeidssituasjon og våre kunder for at de har overholdt smittevernreglene og bidratt til en trygg handel i butikk, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Stengte grenser bidro til rekordomsetning
Stengte grenser ga en ekstraordinær omsetning for våre dagligvarebutikker, i tillegg til at de fleste måltider ble spist hjemme. Dette bidro til at NorgesGruppens driftsinntekter for 2020 endte på 101 560 MNOK, en økning på om lag 11 mrd. NOK og 12,2 prosent fra 2019. Frafall av grensehandel mot Sverige står for omkring halvparten av økningen i omsetning av dagligvarer, i tillegg til at myndighetenes restriksjoner har gjort at flere måltider enn før har blitt laget hjemme. Omsetningen fra netthandel har økt betydelig og ble på 770 MNOK i 2020, opp 116 prosent fra året før. NorgesGruppens butikker på trafikknutepunkter, i sentrumsstrøk og ved sykehus og flyplasser har hatt et krevende år med nedgang i salget.

— Omsetningsveksten i 2020 gjorde det mulig for oss å drive mer effektivt, og har gitt oss muligheten til å holde prisveksten nede gjennom priskutt mot kundene i flere runder. Vi hadde også muligheten til å ansette flere medarbeidere. I desember 2020 hadde vi derfor 3 000 flere medarbeidere enn i desember 2019, uttaler Hollevik, som samtidig poengterer at NorgesGruppens serveringsvirksomhet har vært betydelig negativt påvirket av pandemien.

God kostnadskontroll
Driftskostnadene er redusert med 1,3 prosentpoeng, som bidro til en styrket resultatmargin på 3,8 prosent, sammenlignet med 3,0 prosent i 2019, det gir et årsresultat etter skatt på 3 827 MNOK. Driftsmarginen (EBIT) ble 5,0 prosent, opp fra 4,0 prosent i 2019. Resultatet (EBIT) ble 5 096 MNOK sammenlignet med 3 650 MNOK i 2019.

— Våre virksomheter har, gjennom et krevende år, klart å holde kostnadsutviklingen på et tilfredsstillende nivå. Vi har forbedret driftsmarginen og har en lønnsom vekst. I en bransje med lave marginer er dette svært viktig. Det gir rom for ytterligere langsiktige investeringer, sier Hollevik.

Kjedene leverer på det kundene synes er viktigst
I 2020 hadde NorgesGruppen en sammenlignbar vekst på 16,7 prosent, mens markedet for tradisjonelle dagligvarebutikker økte sammenlignbart med 15,8 prosent. Pris er det viktigste kriteriet for mange av kundenes valg av butikk, og KIWI opprettholder sin posisjon som ledende på pris med en sammenlignbar vekst på 19,1 prosent for 2020. MENY styrket sin posisjon som best i bransjen på vareutvalg, kvalitet på ferskvarer og betjening. Dette har vært viktig når alle har laget mer mat hjemme. Kjeden hadde sterkere vekst enn markedet i 2020, både totalt og sammenlignbart, med en organisk vekst på 17,5 prosent. Til tross for et krevende år, der flere av butikkene har vært rammet av korona-restriksjonene, klarte SPAR og Joker å opprettholde sine posisjoner i distriktene. SPAR hadde en sammenlignbar vekst på 11,5 prosent og Joker hadde en sammenlignbar vekst på 11,4 prosent.

— Våre dagligvarekjeder har større sammenlignbar vekst enn våre konkurrenter i alle markedssegmenter. Det viser at de leverer på det som er viktigst for kundene og dermed styrkes fremtiden også for våre om lag 950 selvstendige kjøpmenn, sier Hollevik.

Investeringer for fremtiden: en bærekraftig og mer effektiv drift
NorgesGruppen investerer hvert år betydelig i innovasjoner med mål om å gjøre handleopplevelsen bedre og driften mer bærekraftig og effektiv. I 2020 ble det investert 3 682 MNOK, tilsvarende nesten hele årsresultatet.

Vi har investert i økt digitalisering av våre 1820 butikker, nye betalingsløsninger rulles ut og netthandelsløsningene er forsterket. I januar lanserte for eksempel ASKO verdens første hydrogendrevne distribusjonsbiler, og vi er i sluttfasen med etablering av et automatisert varelager i Sande som er bygget etter strengeste miljøstandard. To selvgående elektriske ferger skal frakte varer over Oslofjorden og gi en helelektrisk transportvei. Det nyåpnede, miljøvennlige kaffebrenneriet på Vestby håndterer et større volum enn tidligere, og reduserer energiforbruket med 85 prosent mot det tidligere brenneriet på Filipstad.

Innen bærekraftsområdene miljø, helse og mennesker fortsatte resultatene i riktig retning i 2020, selv om pandemien ga noen utslag, spesielt innen helse. Ettersom omsetningen økte innen alle varegrupper, ble det handlet både mer fisk og frukt og grønt, men også mer sukker og mettet fett.

— Vårt mål om å halvere matsvinnet innen 2025 er på god vei. Siden 2015 har vi redusert matsvinnet med 38 prosent. En viktig, teknologisk nyvinning fra 2020 er innføringen av datomerking i strekkoden, noe som vil bidra til ytterligere redusert svinn i årene som kommer. Redusert matsvinn er ett av flere tiltak på vår vei mot å bli klimanøytral innen 2030, sier Hollevik.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NorgesGruppen

NorgesGruppen
NorgesGruppen
Drammensveien 144
0213 OSLO

(+47) 24 11 31 00http://www.norgesgruppen.no

Våre kjedekonsepter står på hver dag for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter.

NorgesGruppen gir forbrukerne valgfrihet gjennom supermarkeder, distriktsbutikker og lavprisbutikker. I tillegg tilbyr MENY, SPAR og Joker netthandel. NorgesGruppen gir konkurransedyktige betingelser og sterke kjedekonsepter til kjøpmenn. Effektiv varelevering og et godt vareutvalg fra ASKO sikrer kjøpmenn over hele landet et godt driftsgrunnlag. NorgesGruppen sysselsetter over 27 000 medarbeidere i egeneid virksomhet og mer enn 40 000 totalt når ansatte i kjøpmannseide butikker inkluderes. Nøkkelverdiene til NorgesGruppen er ansvarlig, samarbeidsorientert og kundeorientert. Selskapet opererer i Skandinavia med hovedfokus i Norge.

Varene folk vil ha
NorgesGruppen fylte 20 år i 2020, men bygger på 150 års erfaring som grossist og detaljist. I dag er kjernevirksomheten engros- og detaljvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer. Alle ledd i verdikjeden – fra innkjøp og produksjon, via distribusjon, til handlekurv – jobber mot ett og samme mål: å imøtekomme kundenes behov.

Leverer effektivt til alle deler av landet
NorgesGruppen har 1200 samarbeidspartnere som spenner fra store merkevareleverandører til små produsenter av lokalmat. Mangfoldet av leverandører gjør at vi kan tilby noe for enhver smak. Egne merkevarer fra selskapene UNIL, Joh Kaffe, Matbørsen og Bakehuset gjør vareutvalget i våre butikker unikt.

Til butikker for alle, der folk bor
NorgesGruppen har butikker for alle behov, enten det er lave priser, kvalitetsprodukter, raske løsninger eller inspirasjon til store matopplevelser. Vi har lavpriskjeden KIWI, supermarkedkjedene MENY og SPAR, og nærbutikkjeden Joker. Over halvparten av butikkene er eid av selvstendige kjøpmenn, og vi er tilstede
med butikker i 88 prosent av landets kommuner.

Følg pressemeldinger fra NorgesGruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorgesGruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NorgesGruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom