Eika Gruppen

Solid kvartalsresultat i Eika Forsikring

Del

Samtidig som samfunnet preges av stigende smittetrend og usikkerhet grunnet lokale utbrudd av COVID-19, leverer Eika Forsikring gode resultater i tredje kvartal. –«Kundenærhet gjennom lokalbankene og fokus på analytiske prismodeller gir oss forutsigbarhet også i usikre tider. Skadebildet så langt i år er preget av Covid-19 med et høyt antall skader knyttet til avbestillinger på reiseforsikringen, men skadeprosenten i kvartalet og så langt i år er allikevel god på grunn av lavt storskadeinnslag på boligporteføljen og noe lavere frekvens på motorproduktene» sier adm.dir Trond Bøe Svestad.

Positiv skadeutvikling

Skadebildet så langt i år er preget av Covid-19 med høyere erstatningskostnader knyttet til reiseforsikring enn tidligere år, uten at det gir stort utslag på totale skadekostnader. Skadeprosenten har både i kvartalet og så langt i år hatt en nedadgående trend, noe som bidrar positivt i kvartalsresultatet.

 

Konkurransedyktige produkter

Eika Forsikring opplever stor etterspørsel etter sine tradisjonelle forsikringsprodukter, og ser også at nye produkter som forsikringspakken Eika Pluss har en svært positiv utvikling. Selskapet opplever at priser og produkter er konkurransedyktige i dagens markedssituasjon.

Voksende bestandspremie

Selskapet opplever bestandspremievekst innen de fleste bransjer. Bestandspremien per 30. september 2020 utgjør 3.211 millioner kroner, som resultat av en god bestandspremievekst på 5,7 prosent hittil i år.

 

Nøkkeltall

3. kvartal

Hittil i år

2020

2019

2020

2019

Resultat før skatt (millioner kroner)

214

144

487

381

Finansresultater (millioner kroner)

25

19

77

69

Combined Ratio (prosent)

73,4

79,2

80,4

83,3

Mer detaljert informasjon er å finne i delårsrapport for Q3 på: https://eika.no/eika-alliansen/arsrapporter

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Forsikring leverer skade- og personforsikring til kunder innen privat-, landbruks- og næringslivsmarkedet. Salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom bankene i Eika Alliansen og Sparebanken Møre. Produktene er også tilgjengelige via digitale kanaler. Eika Forsikring AS er datterselskap i Eika Gruppen AS og har sitt hovedkontor på Hamar.

Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

 

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom