Danske Bank

Solid drift – oljefall og Corona påvirket negativt

Del

Situasjonen knyttet til Coronavirus-pandemien og det kraftige fallet i oljeprisen gjorde at 1. kvartal 2020 ble både annerledes og utfordrende for Danske Bank i Norge. Samtidig fortsetter banken å levere solide tall knyttet til underliggende drift.

Corona-viruset og oljeprisfallets samlede innvirkning på norsk næringsliv førte blant annet til en betydelig økning i avsetninger til mulige tap i årets første kvartal, sammenlignet med samme periode i 2019. Totalt ble avsetningene på 2.883 millioner, der brorparten var på kundenivå knyttet til olje- og oljeservice-næringen.

Dermed fikk man et negativt resultat etter skatt i kvartalet på 1.602 millioner kroner.

– Næringslivet er inne i en meget utfordrende periode grunnet Corona-viruset. Banksektoren er på mange vis en temperaturmåler for den økonomiske utviklingen i landet vårt, og da får definitivt også vi får merke hvor alvorlig situasjonen nå er. Vårt hovedfokus gjennom denne tiden har vært å bistå våre kunder gjennom det som har vært en meget utfordrende og vanskelig tid, sier landssjef Trond F. Mellingsæter.

En vekst i utlån på ti prosent førte videre til at netto renteinntekter steg 21 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019, fra 1.339 millioner kroner til 1.618 millioner kroner. Innskuddsveksten endte på 13 prosent.

Handelsinntektene falt totalt i 1. kvartal, mye grunnet meget utfordrende finans- og rentemarkeder i årets tre første måneder. Stor aktivitet blant bankens større kunder førte imidlertid til at provisjonsinntektene isolert sett endte opp 29 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.


Antall kundemøter kraftig opp

Banken har i forbindelse med Corona-situasjonen opplevd en markant økning i kundehenvendelser inn, samtidig som man også har gått i dialog med kunder proaktivt gjennom perioden.        

- Antallet kundemøter som er gjennomført er opp med 50 prosent i 1. kvartal. Mange av våre privatkunder har søkt om avdragsfrihet på boliglånene sine mens bedrifter over hele Norge har kommet til oss med ønske om økt likviditet i denne perioden. Jeg er stolt og ydmyk overfor den jobben som alle våre ansatte her i Norge har gjort de siste ukene knyttet opp mot Corona-situasjonen – i stor grad fra sine respektive hjemmekontorer, sier Mellingsæter.

 

Danske Bank-konsernet offentliggjorde også sin rapport for 1. kvartal 20120 den 30. april. Se danskebank.com/regnskab for mer info.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4 - Foto: Danske Bank
Last ned bilde
Kvartalstallene fra Danske Bank Norge etter 1. kvartal 2020
Kvartalstallene fra Danske Bank Norge etter 1. kvartal 2020
Last ned bilde

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859. I dag er banken landets tredje største.

Våre rundt 1.100 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 25 lokale bankkontor og 4 regionale finanssentre.  

Ut over bankaktiviteter tilbyr vi livsforsikrings- og pensjonsprodukter, kapital-forvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing.

Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden. I mer enn 145 år har vi hjulpet mennesker og virksomheter i Norden med å innfri deres ambisjoner.

Vi ønsker å skape langsiktig verdi for alle de som stoler på oss – våre kunder, aksjonærer og de samfunn vi opererer i.

Vårt mål er å bli anerkjent som den mest betrodde finansielle partneren ved å gjøre det enkelt å ta viktige økonomiske beslutninger og enkelt å bruke banken.

Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom