Miljøstiftelsen Bellona

Soldatfluer blir allierte i miljøkampen

Del

Miljøstiftelsen Bellona og Pronofa inngår samarbeid for å sette fart på utviklingen av nye fôringredienser til norsk havbruk og landbruk, også direkte ingredienser til mat. Målet er å forbedre klimaforavtrykket til norsk matproduksjon.

Soldatfluer blir viktige i miljøkampen.
Soldatfluer blir viktige i miljøkampen.

Gjennom dette samarbeidet skal Bellona og Pronofa arbeide for å legge til rette for innovasjon og kommersiell innfasing av nye, bærekraftige norske næringsingredienser.

I den nye Hurdalsplattformen har regjeringen etablert et ambisiøst mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030. Pronofa og Bellona ønsker å bidra til at målet følges opp med handling. Gjennom samarbeidet som nå etableres ønsker partene å forene Pronofas industrielle ekspertise og fokus på kultivering av soldatfluer og tunikater med Bellonas kompetanse på bærekraft og innovasjon. Partene vil kartlegge muligheter for forbedring av klima- og miljøavtrykk knyttet til matproduksjon i det norske markedet, og tilrettelegge for innovasjon og kommersiell innfasing av nye, bærekraftige norske næringsingredienser.

–Uten å utvikle en fremtidsrettet bioøkonomi vil Norge ikke klare å levere på sine klimaforpliktelser.  Pronofa bringer med seg en solid industriell erfaring gjennom sin største aksjonær, Denofa AS. Erfaringen kombinerer de med en sterk vilje til fremtidsrettet innovasjon. Storsatsingen på å utvikle nye bærekraftige proteinkilder som Pronofa går i bresjen for, er et glimrende eksempel på innovasjonsviljen vi trenger hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen, sier Joakim Hauge, leder for Bellonas Bio-program.

–Insekter og tunikater er et utrolig godt verktøy for å utnytte biologisk avfall som matrester og fiskeslam. Interessen fra både hav- og landbruk er allerede stor. Sammen med Bellona er målet å bringe denne produksjonen opp til industriell skala så raskt som mulig. Dette er bærekraftig verdiskaping i praksis, sier Hans Petter Olsen, administrerende direrktør i Pronofa.

Pronofa og Miljøstiftelsen Bellona har på hver sin måte satt behovet for mer bærekraftige og norske fôrråvarer på agendaen gjennom 2021. Pronofa har annonsert en storsatsing på produksjon av soldatfluer med mål om nå en årlig produksjon på 50 000 tonn innen 2025. Bellona har lansert samarbeidsplattformen Råvareløftet sammen med Sjømat Norge og 7 norske fôrprodusenter for å sette fokus på behovet for produksjon av nye bærekraftige fôringredienser i Norge.

Fôr til norsk laks står i dag for omtrent tre fjerdedeler av alle klimagassutslippene for laks som ikke fraktes til markedet med fly. Fôrråvarene til norsk havbruk blir i all hovedsak importert. Produksjon av nye norske proteinkilder kan ikke bare gi betydelige bærekraftsgevinser, men også fremtidsrettet verdiskapning og nye arbeidsplasser.

–I Bellona har vi tro på at produksjon av nye fôrråvarer kan være starten på et norsk grønt industrieventyr. Vi ønsker å spille på lag med industrien og de som tør å gå i front. Gjennom å forstå utfordringene og behovene til ny grønn norsk industri kan vi som miljøorganisasjon gi bedre råd til politikere og embetsverk om hvordan de kan legge til rette for fremtidsrettet verdiskapning. Samtidig gleder vi oss til tett dialog med Pronofa om hvordan vi kan legge til rette for at satsingen gir størst mulig bærkraftgevinst, uttaler Joakim Hauge i Bellona.

–En av forutsetningene for å lykkes med insektproduksjon i Norge er et godt regelverk og gode rammebetingelser. For eksempel trengs nye regler for hvilket type  biologisk materiale det er lov å fôre insektene med. Bellona vil være en viktig partner når vi nå, sammen med embetsverk og ny regjering, skal utforme et hensiktsmessig regelverk for denne nye industrien, sier Olsen

Om Pronofa:

Pronofa utvikler nye næringsingredienser til fôr- og matindustrien, proteiner og fettsyrer, fra lokale, bærekraftige kilder. Pronofa er en spin-off fra Denofa, landets største importør av fôringredienser til kraftfôrindustrien. Pronofa skal, i samarbeid med en rekke sentrale investorer, bruke Denofas industrielle kompetanse og verdikjede til å bygge storskalaproduksjon av nye, lokale proteinkilder. Selskapet opererer per i dag et testanlegg for soldatfluelarver. I tillegg er selskapet i gang med prosjektering av et større testanlegg for soldatfluelarver, samt testprosjekter med tunikater. Pronofa samarbeider med ledende aktører innen landbruk og fôrproduksjon. Selskapets hovedkontor er på Øra Industripark i Fredrikstad.

Kontakter

Joakim Hauge, Leder, Bellonas bioprogrammer: 408 56 190 | joakim@bellona.no

Hege Rivedal Ødegaard, direktør for forskning og utvikling i Pronofa.: 410 40 424 | hege.rivedal.odegaard@denofa.no

Bilder

Soldatfluer blir viktige i miljøkampen.
Soldatfluer blir viktige i miljøkampen.
Last ned bilde
Joakim Hauge, leder av Bellonas Bio-program.
Joakim Hauge, leder av Bellonas Bio-program.
Last ned bilde
Hans Petter Olsen, administrerende direktør i Pronofa.
Hans Petter Olsen, administrerende direktør i Pronofa.
Last ned bilde

Om Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen Bellona
Miljøstiftelsen Bellona
Vulkan 11
0178 Oslo

23 23 46 00https://bellona.no

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer. Bellonas tilnærming er teknologioptimistisk og basert på systemtenkning, med mål om å utvikle og fremme løsninger for politikere, offentlig forvaltning og næringsliv. Stiftelsen ble grunnlagt i 1986 og har i dag ca. 60 medarbeidere – deriblant ingeniører, statsvitere, økonomer, biologer, jurister og journalister – fordelt på våre kontorer i Oslo, Brussel, London, Berlin, Murmansk og St. Petersburg, i tillegg til representasjoner i USA og flere EU-land. Våre nettsider finnes i norsk, engelsk og russisk utgave.

Følg pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljøstiftelsen Bellona på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom