Husbanken

Søk stipend til masteren om bolig

Del

Skal du skrive masteroppgave om bolig og boligsosialt arbeid? Da kan du søke Husbanken om stipend på 30.000 kroner. Alle studenter fra høgskoler eller universiteter i Norge kan søke.

BARNA FØRST: Eksempel på tema som Husbanken er opptatt av. (ILLUSTRASJON: Husbanken)
BARNA FØRST: Eksempel på tema som Husbanken er opptatt av. (ILLUSTRASJON: Husbanken)

– Husbanken ønsker å stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, sosial boligpolitikk og andre relevante temaer for vårt arbeid. Derfor deler vi ut stipend til studenter som skriver oppgaver om dette, forteller rådgiver i Husbanken, Anne Camilla Vaalund.

Seks tildelinger i 2021

I inneværende år, 2021, har seks masterstudenter fra fire ulike studiesteder fått tildelt stipend fra Husbanken. De jobber med et bredt spekter av temaer - fra trygghet i bofellesskap for personer med rusproblemer og psykiske lidelser, til medvirkningsmuligheter for lokalbefolkninga i områdesatsinger.

Les mer om tildelinga for 2021 her:

Masterstipend fra Husbanken til seks studenter | Husbanken

Hva blir prioritert?

Neste år vil Husbanken prioritere oppgaver knyttet til en eller flere suksessfaktorer som vil bidra til at kommunene når målene i det boligsosiale arbeidet. Det kan handle om organisering og samordning, forankring og eierskap, overordnet strategi, kompetanse, økonomiske ressurser og brukermedvirkning.

– Vi vurderer søknadene vi får inn etter kriterier som relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse, forklarer Vaalund.

Ferdig i 2023

Stipendet er toårig. Det betyr at masteroppgaver som får tildelt stipend i 2022 som hovedregel må være fullført i løpet av 2023

– Frist for å søke er 15. februar 2022, sier Vaalund som gleder seg til søknadene strømmer inn.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:

Stipend til masteroppgaver - Husbanken

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BARNA FØRST: Eksempel på tema som Husbanken er opptatt av. (ILLUSTRASJON: Husbanken)
BARNA FØRST: Eksempel på tema som Husbanken er opptatt av. (ILLUSTRASJON: Husbanken)
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom